Höegh Eiendom styrker Ski-porteføljen med to nye eiendommer. Foto: Höegh Eiendom
Sist oppdatert: 26-04-2022

Höegh Eiendom kjøper seg opp på Drømtorp

Helt siden 1997 har Ski vært et av Höegh Eiendoms viktigste forretningsområder. Nå styrker selskapet sin konkurransekraft i regionen, og kjøper ytterligere to eiendommer i næringsparken på Drømtorp – Glynitveien 30 og Anolitveien 1–3.

– En del av vår strategi er å øke porteføljen der vi er. Vi satser stort i Ski og har tro på dette som et område i vekst.

-Beliggenheten med nærhet til Oslo, Follobanen og hovedinnfartsårene gjør dette til et godt sted å være, både med næringseiendom og boligutviklingsprosjekter, og vi jobber for tiden med flere store planer i Ski , sier Eirik Thrygg, administrerende direktør i Höegh Eiendom, i en melding. 

Teknisk totalentreprenør som skaper smarte og bærekraftige bygg hvor folk trives

Lange leieavtaler
Glynitveien 30 ligger sentralt i næringsparken og tett på Ö Drømtorp i Glynitveien 25 – Höegh Eiendoms konsept for fleksible kontorplasser – samt selskapets eiendom i Glynitveien 33.

Det 4.300 kvadratmeter store bygget på den seks mål store tomten er fra 2021, og blant annet leid ut til statlige leietakere som Mattilsynet, Kimen Såvarelaboratoriet og Bufetat. Det er Pancom Property AS og Surge Invest AS som selger bygget.

– Vi gleder oss over å få enda flere kunder i næringsparken, og det yrende livet som vokser frem mellom byggene på Drømtorp.

-Vi ser at mange har fått øynene opp for både eiendommene og beliggenheten, med kort vei til flotte grøntområder og alt av fasiliteter, sier Thea Martine Blyverket, Höegh Eiendoms kunde- og eiendomssjef i Ski.

Anolitveien 1–3 har tidligere vært eid av Höegh Eiendom, som har stått for drift, forvaltning og utleie hele tiden, og nå kjøper eiendommen tilbake fra PKH.

Byggautomasjon, dynamisk lysstyring, sd-anlegg, nødlyssystem, solavskjerming, sensorer, aktuatorer og måleinstrumenter I Oslo, akershus, og omegn!

Dette kombinasjonsbygget stod ferdig i 2014 for Assa Abloy, som nettopp har fått ferdigstilt en større ombygging av sine lokaler.

Det pågår også leietakertilpasninger for Aker Biomarines pilotfabrikk for krillprotein, som skal stå ferdig første kvartal 2023.

– Begge eiendommene er fullt utleid til solide aktører på lange kontrakter, så våre planer fremover er å forvalte, vedlikeholde og gi god kundepleie.

-Dette er to flotte eiendommer med gode leietakere, og med en standard som oppfyller Höegh Eiendoms krav om bærekraftige og moderne bygg, sier Karl Erik Navestad, direktør forretningsområde Ski i Höegh Eiendom.