SINTEF og Grønn Byggallianse skal samarbeide for å måle miljøavtrykket i bygg-, anlegg- og eiendomssektoren i Norge.
Avtalen ble signert av daglig leder Katharina Th. Bramslev i Grønn Byggallianse (t.h.) og konserndirektør Siri Hunnes Blakstad i SINTEF Community. Foto: SINTEF
Sist oppdatert: 29-09-2022

Skal måle miljøavtrykket i byggsektoren

SINTEF og Grønn Byggallianse melder at de skal samarbeide for å måle miljøavtrykket i bygg-, anlegg- og eiendomssektoren i Norge.

En viktig del av arbeidet vil bli å publisere årlige måleresultat i et nasjonalt instrumentpanel (dashbord), som viser konkrete måltall for utviklingen på områder som klimagassutslipp, energibruk og ombruk.

– Vi ønsker å videreutvikle SINTEFs arbeid med Framsikt2050 og utvikle et instrumentpanel som kan synliggjøre miljø- og bærekraftstatus i næringen.

-En slik oversikt kan bidra til å få frem kunnskapshull, der vi sammen med næringen kan bidra til løsninger, sier konserndirektør Siri Hunnes Blakstad i SINTEF Community.

Ifølge Hunnes Blakstad er samarbeidet med Grønn Byggallianse midt i blinken for SINTEF.

Få kontroll over ditt tekniske anlegg.

– Grønn Byggallianse har lenge arbeidet systematisk med tiltak og statusbeskrivelser for bygg- og eiendomsnæringen, og med over 400 medlemmer fra hele verdikjeden i sektoren er de tett på både private og offentlige aktører, sier hun.

Grønn Byggallianse har som mål å være en endringsagent i hele bygg-, anlegg- og eiendomssektoren, og et instrumentpanel vil også gi verdifull informasjon til organisasjonen om hvordan de bidrar til å nå effektmålene som medlemmene har sluttet seg til.

– Dette vil gi våre medlemmer et verktøy som kan være til stor nytte i deres bærekraftsarbeid, og det vil vise hvor det er behov for økt innsats for å nå bærekraftsmålene som BAE-sektoren har satt seg.

-Det er svært ønskelig at hele næringen kan bidra til datafangst, da målet er å presentere resultatene årlig og sammen med næringen, sier daglig leder Katharina Th. Bramslev i Grønn Byggallianse.

– Vi har som mål at et nasjonalt instrumentpanel skal bli et viktig verktøy for hele bygg-, anlegg-, og eiendomsnæringen i Norge.

-Vi ønsker derfor et nært samarbeid med næringens aktører rundt datainnsamlingen og utviklingen av dashbordet, supplerer Hunnes Blakstad.

Samarbeidsavtalen mellom Grønn Byggallianse og SINTEF ble nylig fornyet, og med felles innsats for å utvikle instrumentpanelet, er det også naturlig å styrke samarbeidet om kunnskap og kompetansebygging.