AF Gruppen har en solid finansiell posisjon. Kontantstrøm fra driften ble MNOK 272 (380) i 3. kvartal 2022. Hittil i år er kontantstrøm fra driften MNOK 1 498 (1 114). Ill: AF Offshore Decom
Sist oppdatert: 11-11-2022

AF Gruppen med høy vekst og solid finansiell posisjon

AF Gruppen leverer en vekst på 18 % for 3. kvartal 2022. Omsetningen ble MNOK 7 537 og resultat før skatt ble MNOK 263 i kvartalet.

AF Gruppens omsetning var MNOK 7 537 (6 358) i 3. kvartal og MNOK 22 638 (19 756) hittil i år.

Resultat før skatt ble MNOK 263 (344) i 3. kvartal og MNOK 898 (945) hittil i år. Dette ga en resultatmargin på 3,5 prosent (5,4 prosent) i 3. kvartal og 4,0 prosent (4,8 prosent) hittil i år.

Samlet ordrereserve var MNOK 39 716 (40 391) ved utgangen av kvartalet.

AF Gruppen har en solid finansiell posisjon. Kontantstrøm fra driften ble MNOK 272 (380) i 3. kvartal 2022. Hittil i år er kontantstrøm fra driften MNOK 1 498 (1 114).

AF Gruppen hadde per 30. september 2022 netto rentebærende fordringer på MNOK 254 (-26). Resultat per aksje for kvartalet ble NOK 1,46 (2,08). Styret har vedtatt et utbytte for 2. halvår på NOK 4,00 (4,00) per aksje.

- Vi har hatt et kvartal med varierende prestasjoner. Offshorevirksomheten har i 3. kvartal levert solid vekst og svært god lønnsomhet, og innen riving, miljø og energi har vi også svært gode resultater.

Metacon AS - Norges grønneste logistikkbygg

-For de svenske Betonmast-enhetene har vi nedjustert prosjektestimatene betydelig, så totalt sett leverer vi ikke på AF-nivå lønnsomhetsmessig, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen, i en melding. 

AF stiller de samme strenge sikkerhetskravene til alle samarbeidspartnere og leverandører som til egne medarbeidere. Tall fra underleverandører inkluderes i skadestatistikken. H1-verdien for 3. kvartal var 0,9 (0,8). Hittil i år var H1-verdien 1,2 (1,1).

AF arbeider systematisk og målrettet for å unngå arbeidsrelatert fravær. Sykefraværet for 3. kvartal var 4,0 prosent (4,2 prosent). Hittil i år var sykefraværet 4,5 prosent (4,6 prosent).

- I dagens marked er det viktig med robust organisering, aktiv risikostyring, og evne til å velge riktige prosjekter.

-Vi har en sterk markedsposisjon og den siste tiden har vi inngått en rekke solide kontrakter hvor vi skal bidra til å løse viktige samfunnsutfordringer innen infrastruktur, fjerning og samferdsel. Vi er i tillegg godt posisjonert innen rehabilitering, oppussing og tilbygg, sier Tøftum.

Utvalgte høydepunkter fra kvartalet:

  • Omsetningen i Anlegg er høy og resultatmarginen er god, til tross for høye energi- og råvarepriser. AF Anlegg har tre storprosjekter i produksjon, E6 Rentvannstunnel i Oslo, Bergtunnlar Lovö i Stockholm og E39 Kristiansand vest–Mandal øst. Målselv Maskin & Transport og Consolvo fortsetter å levere svært gode resultater.
  • Virksomhetsområdet Bygg har høyt aktivitetsnivå og stor variasjon i resultatene til enhetene. Lønnsomheten ble totalt sett ikke tilfredsstillende. Prisutviklingen for materialer påvirker lønnsomheten negativt. AF Bygg Oslo, Strøm Gundersen Vestfold og Haga & Berg utmerket seg med svært gode resultater i kvartalet.
  • Lønnsomheten i Betonmast er samlet sett ikke tilfredsstillende. Betonmast Romerike leverer et svært godt resultat i kvartalet. Enhetene Betonmast Oslo, Betonmast Trøndelag, Betonmast Asker og Bærum og Betonmast Østfold leverer gode resultater i kvartalet.
  • Virksomhetsområdet Eiendom har hatt lavt salg i kvartalet, og den reduserte etterspørselen etter sommeren følger av det vi opplever som et stemningsskifte i markedet. I alt ble det inngått salgskontrakter på 89 (158) boliger i kvartalet, hvorav AFs andel er 34 (77). Hittil i år er det inngått salgskontrakter på 210 (428) boliger, hvorav AFs andel er 88 (202). Prosjektet Rolvsrud Arena var det prosjektet som inngikk flest salgskontrakter i kvartalet. Det var syv boligprosjekter under produksjon ved utgangen av kvartalet. Totalt antall enheter i produksjon er 793, hvorav AFs andel er 369. Salgsgraden i igangsatte prosjekter er 83 prosent.
Icopal Tak
  • Energi og Miljø leverer et svært godt resultat i 3. kvartal. AF Decom, som river og sorterer ulike materialer for gjenvinning, har fortsatt litt lav aktivitet, men leverer svært god lønnsomhet også i dette kvartalet. Enheten AF Energi hadde et svært godt resultat i 3. kvartal. Det er økt etterspørsel og gode markedsutsikter for deres energieffektive løsninger for bygg og industri.
  • Virksomhetsområdet Sverige leverte totalt sett et negativt resultat i kvartalet, påvirket av nedjusterte prosjektestimater i tidligere Betonmast Sverige. Det er gjennomført en gjennomgang av prosjektporteføljen til disse enhetene. Gjennomgangen har resultert i store nedjusteringer av resultatforventningen for enkelte prosjekt, i hovedsak knyttet til økte kostnader, både som følge av økte materialpriser og egne prestasjoner. Det er i kvartalet gjort organisatoriske endringer i tidligere Betonmast Sverige. Kanonaden og AF Härnösand Byggreturer fortsetter å levere svært gode resultater i kvartalet. HMB har god drift og leverer gode resultat i kvartalet.
  • Offshore hadde en omsetningsvekst på 84 % sammenlignet med 3. kvartal i fjor, og svært god lønnsomhet også dette kvartalet. Det har vært høy produksjon med god drift på miljøbasen i Vats og vellykket gjennomføring av offshorekampanje i kvartalet. AF Offshore Decom ble tildelt et stort fjernings- og gjenvinningsoppdrag for TotalEnergies EP Nederland i kvartalet.