Höegh Eiendom kunne endelig åpne dørene til forbildeprosjektet KA23
Totalt er klimagassutslippene redusert med 66 prosent sammenlignet med et referansebygg, mens målet var 50 prosent. Erfaringene fra Kristian August gate 23 har satt sirkulær økonomi høyt på agendaen i selskapet, og ombruk er blitt en del av vår klimastrategi. Foto: Höegh Eiendom 
Sist oppdatert: 09-02-2021

Höegh Eiendom baner vei for bærekraft 

For første gang i Norge er det bygget etter sirkulære prinsipper i et vernet bygg, og denne uken kunne Höegh Eiendom endelig åpne dørene til forbildeprosjektet KA23.

– Höegh Eiendom viser at sirkulære bygg også kan bli veldig flotte, sier Pia Bodahl i FutureBuilt. 

– Sirkulærøkonomi er bra for klima – og når vi bruker om igjen, tar vi også vare på historien. Det er positivt for kulturminnevernet, og noe vi håper å se mer av fremover, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

Han fikk tirsdag æren av å klippe snoren og erklære Kristian Augusts gate 23 (KA23) for åpnet, og benyttet anledningen til å berømme initiativtakerne for å gå foran som et godt eksempel på hvordan byggenæringen kan bidra til det grønne skiftet.

– En mer klimavennlig byggenæring er en av regjeringens hovedsatsninger i bolig– og bygningspolitikken. Vi har ikke råd til å sløse med ressurser, sier Gram, og understreker at han gjerne vil ha bransjen med på laget.

Rasmus Reinvang og Cato Dehli Lauritzen. Foto: Arild Danielsen

Bærekraft i praksis
KA23 er rehabilitert etter bærekraftige prinsipper, og følger FutureBuilts kriteriesett for sirkulære bygg. Bygget fra 50-tallet er landets første sirkulære bygg med vernestatus.

Her er fasaden vernet, og man måtte tenke bevaring foran riving fra dag en. Det er ingen vernestatus innvendig, men interiøret hadde mange gode kvaliteter som det var ønskelig å bevare.

Dette gjorde at Höegh Eiendom ønsket å fokusere på ombruk og ombrukbarhet, og følge FutureBuilt sitt kriteriesett for sirkulære bygg

– Ombruk er bærekraft i praksis. Totalt har vi redusert klimagassutslippene med 66 prosent sammenlignet med et referansebygg, mens målet var 50 prosent. Erfaringene fra Kristian August gate 23 har satt sirkulær økonomi høyt på agendaen i selskapet, og ombruk er blitt en del av vår klimastrategi.

-Dette var vårt første ombruksprosjekt, og da har det vært godt å ha FutureBuilt som en samarbeidspartner gjennom hele prosessen.

-Det har også vært viktig å ha med fremoverlente leietakere, Dentsu og Simula, som har stilt krav til miljø i sine nye lokaler og har ønsket å være med på denne ombruksreisen, sier Jennifer Lamson, Höegh Eiendoms energi- og miljørådgiver, i en melding. 

Teknologi for et bekymringsløst liv

Oslo kommune, som er en av partnerne i FutureBuilt, roser Höegh Eiendom for å tenke nytt, friskt og fremtidsrettet.

– Byggenæringen står for 40 prosent av verdens klimagassutslipp, og jeg vil berømme Höegh Eiendom for å ta tak i dette og gå foran.

-De aller mest miljøvennlige byggene er de som allerede er bygget og som vi klarer å ta vare på, derfor er disse byggene så utrolig viktige. Höegh Eiendom og FutureBuilt er et «dream team», sier byrådssekretær for byutvikling, Rasmus Reinvang.

Samarbeid blant konkurrenter
Norsk Arbeidsgiverforenings gamle hovedkvarter fremstår i dag som noe helt unikt, med alt av moderne fasiliteter og vakre detaljer fra 50-tallet.

Erfaringene fra prosjektet er allerede tatt med inn i nye prosjekter, deriblant Höegh Eiendoms demonterbare bygg i tre på Hasle.

– I Höegh Eiendom har vi evigheten som perspektiv. Det vi bygger i dag skal stå i mange generasjoner fremover.

-Det betyr at vi skal ha søkelys på arkitektur, klimaavtrykk og bærekraft, men også at byggene våre skal gi noe tilbake til menneskene som lever sine liv i og rundt dem, sier Eirik Thrygg, administrerende direktør i Höegh Eiendom.

– Vi har spolt frem i tid og tror at de som ikke innfrir på fremtidens krav blir valgt bort, mens de som gjør en innsats vil bli foretrukket som samarbeidspartnere.

-Det har skjedd et enormt skifte de siste to årene, og leietakerne vil ha bærekraftige bygg. Nå skjer det, og vi opplever at hele bransjen jobber sammen for å bli best mulig – selv om vi konkurrerer på alt annet, sier Thrygg.

– Sirkulære bygg krever en ambisiøs utbygger, sier kommunikasjonsleder Pia Bodahl i FutureBuilt.

– Vi takker Höegh Eiendom for et fruktbart samarbeid i KA23. Dere brøyter løyper for de som kommer etter, og viser at sirkulære bygg også kan bli veldig flotte.

Byggautomasjon, dynamisk lysstyring, sd-anlegg, nødlyssystem, solavskjerming, sensorer, aktuatorer og måleinstrumenter I Oslo, akershus, og omegn!