HENT bygger A-blokken
A-blokken skal ligge inntil den nye Regjeringsparken og er beskåret for å gi gode sol- og vindforhold. Ill: Statsbygg
Sist oppdatert: 16-06-2021

Hent skal bygge A-blokken

Statsbygg melder at de har inngått avtale med Hent om å bygge A-blokken i det nye regjeringskvartalet i Oslo. HENT har tidligere vunnet kontrakten om D-blokken. 

– Med dette er alle de store kontraktene for byggetrinn 1 på plass, og vi ser fram til å fortsette samarbeidet med Hent, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg.

Fra før av er det klart at Hent også skal bygge D-blokken, mens Veidekke bygger kjeller og Skanska rehabiliterer Høyblokken. I tillegg er AF-gruppen entreprenør for energiforsyningen og Steen & Lund for byrom og utendørsarbeidene.

– Vi er godt i gang med gjenreisingen av regjeringskvartalet. Med Stortingets godkjennelse i desember, kom byggestart i januar. Arbeidene med Høyblokken og kjeller pågår for fullt, mens vi forventer oppstart av D-blokken over sommeren. A-blokken har en planlagt byggestart i 2023, sier Statsbyggs-sjefen i en melding.

Frontbygning
A-blokken er et nybygg som er planlagt å ha 11 etasjer og 17.300 kvadratmeter over bakken. Den er beskåret for å gi gode sol- og vindforhold til Regjeringsparken som skal etableres mellom tidligere Deichmanske hovedbibliotek og regjeringskvartalet. Beskjæringen gir også bygget en særegen profil og gode siktlinjer.

Sammen med H-blokken og G-blokken vil A-blokken fremstå som en distinkt frontbygning i det nye regjeringskvartalet.

De tre bygningene representerer en historisk kontinuitet. G-blokken fra 1906 står for et ferskt Norge etter unionsoppløsningen, H-blokken fra 1959 er en del av gjenoppbygging etter krigen og den kommende A-blokken (2025) representerer det moderne Norge.

En av regjeringskvartalets to hovedinnganger vil ligge i A-blokken tilknyttet et flott og høyreist atrium. I tillegg til kontorlokaler vil bygget også inneholde en publikumskafé, presse- og konferansesenter, et auditorium og representative arealer.

HENT bygger A-blokken
Hents toppsjef Jan K. Jahren (tv) og Statsbyggs administrerende direktør Harald Nikolaisen signerte i fjor kontrakten for D-blokken med et digitalt og 100 prosent koronasikkert håndtrykk. Nå gjør de det samme for A-blokken. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen.

Samspill
I likhet med de andre kontraktene skal A-blokk-kontrakten gjennomføres i samspill mellom den valgte entreprenøren, Statsbygg som byggherre og prosjekterende arkitekter og ingeniører.

I det ligger det at entreprenøren kontraheres før prosjektet er ferdig detaljutviklet, og at de tar del i utviklingen og planleggingen av prosjektet som de andre involverte.

– Vi har stor tro på samspill. Entreprenørkompetansen blir tilført tidlig i prosjektet. Det gir større forutsigbarhet, tryggere kostnadsestimat, høyrere effektivitet og lavere risiko for forsinkelser, sier Nikolaisen.

– Det blir ikke samspill bare innenfor denne kontrakten, men det kreves også samarbeid på tvers av alle kontraktene i regjeringskvartalet, påpeker Nikolaisen.

Tre byggetrinn
Det nye regjeringskvartalet skal ifølge planen stå ferdig i 2029. Byggeprosjekt deles i tre byggetrinn:

Byggetrinn 1: Bygging av A- og D-blokken, kjeller, Ring 1 og perimetersikring, samt rehabilitering av H-blokken.
Byggetrinn 2: Bygging av C-blokken
Byggetrinn 3: Bygging av B- og E-blokken, samt rehabilitering av G-blokken