- Ingeborg-nettverket har jobbet veldig konkret, satt seg tøffe mål og levert. De har fått til mer enn mange andre nettverk. Det er lett at det blir mye snakk og mange festtaler, men slik er det ikke med Ingeborg-nettverket, sier Knut Gaaserud, administrerende direktør i Caverion. Foto: Caverion
Sist oppdatert: 15-06-2023 Bransjeprat

Har lykkes der andre feiler

- Ingeborg-nettverket har gjort en veldig god jobb helt siden starten, de har påvirket både rørbransjen og byggenæringen, sier Knut Gaaserud, administrerende direktør i Caverion.

- Jeg er med i flere nettverk og vet at mange er inspirert av Ingeborg-nettverket, flere deler målet om å bli like gode innen sine fagfelt.

Gullpartner siden mars 2019

- Vi gikk inn som gullpartner for fire år siden. Jeg tenker at det er viktig for oss å være med på slike nettverk, hvor vi kan få til noe sammen med andre i bransjen. Det er utrolig viktig at man står sammen, bidrar, deler erfaringer, lærer og lytter.

- Det meste må vi gjøre selv internt i egne selskaper, men sammen får vi større gjennomslagskraft.

- Vi var nok ikke like bevisste på utfordringene i 2016 da Ingeborg-nettverket ble etablert. I 2019 føltes det naturlig å bli partner og i dag ser vi det som absolutt nødvendig, og en naturlig del av mangfoldsarbeidet vårt.

- Jeg tror både vi i Caverion og resten av bransjen har trengt en modningsprosess.

- Det har skjedd mye på bare få år, både internt og eksternt, men vi er overhodet ikke i mål. Det kan fortsatt gjøres mye mer for å oppnå mangfold i bransjen og vi kan bli enda mer rause. Holdningsendrende arbeid tar tid og er en alltid pågående prosess.

Les også: Caverion blir gullpartner i Ingeborg-nettverket (ekstern link)

Ledige stillinger innen bygg og anlegg

Hvordan jobber dere med mangfold og kjønnsbalanse i bedriften?

- Vi har satt fokus på likestilling og økt kvinneandel gjennom mange år. Internt har vi gjennomført viktige kampanjer for å bevisstgjøre og jobbe med holdningsskapende arbeid. Vår nulltoleranse mot trakassering er et eksempel på dette arbeidet.

Fikk du med deg: Nøkkelen er å ta tak og ikke ignorere problemet

- Vi har skapt egne kvinnenettverk for å gi kvinner en arena hvor de kan møtes, bli kjent på tvers av avdelinger, diskutere utfordringer og komme med forslag til forbedringer.

- Nettverket var en medvirkende årsak til at vi innførte kontraktskrav om at det skal være låsbare garderober for både kvinner og menn på de byggeplasser Caverion er på.

- Vi har også designet eget arbeidstøy for kvinner, slik at det skal bli lettere å stå i jobben når man blir gravid, innført to timer betalt ammefri og fleksibel arbeidstid gjennom timebank/fleksitid konto.

- Det har ikke medført voldsomme økninger i antall kvinner i organisasjonen, men jeg håper at de kvinnene som er hos oss er mer fornøyde fordi vi har satt fokus på viktige forhold internt og eksternt.

- For selv om vi vet at vi fortsatt har en jobb å gjøre, ligger Norge langt foran andre land i Europa når det kommer til likestilling. De kampanjer vi har dratt i gang i Norge er i dag oversatt og videreført i de land Caverion er etablert. Det er stas.

- Vi har 1,7% arbeidsledighet i Norge, vi trenger flere folk i mange bransjer. Vi ønsker jo ikke å rappe fra hverandre, derfor er det veldig viktig for oss i de tekniske fag å vise alt vi og andre gjør for å markedsføre dette eksternt. Ved å vise frem mulighetene som finnes, håper vi å bli førstevalget for flere, sier Knut Gaaserud, administrerende direktør i Caverion. Foto: Caverion

Caverion i tall juni 2023

Caverion Norge har 2400 ansatte totalt fordelt på 43 lokasjoner. Ca 9% er kvinner. Vi har 257 lærlinger totalt, ca 7% av disse er kvinnelige lærlinger.

Felles ansvar

- Å være gullpartner til Ingeborg-nettverket er ett av flere tiltak vi gjør for å skape og tilrettelegge for en god, trygg og sikker arbeidsplass for alle.

- Vi har en driftig HR direktør som var en katalysator i starten, men prosesser som dette kan ikke bare drives av HR.

- Det må gjennomsyre hele organisasjonen og alle operative ledere må være inkludert. Det gjelder mangfold, likestilling, bærekraft osv.

- Vi har en fin ledergruppe som har vært med på reisen. Gruppen har riktignok overtall av menn og vi skulle gjerne hatt mer balanse der også. Vi som mange andre får aldri nok av gode kvinnelige rollemodeller.

- Sammen har vi gjort mange gode valg og implementert tankesettet til lederne våre i organisasjon på en god måte. Caverion har blant annet egne lederutviklingsprogram hvor dette er en del av opplæringen.

Caverion Norge ble vinner av Ingeborg-prisen 2022. Prisen gis for godt holdningsarbeid over tid og for bidrag til å gjøre rørbransjen mer attraktiv som arbeidsplass for kvinner.

- Vi har økt noe og vi ligger over gjennomsnittet i bransjen, men vi har ikke økt så mye som vi har ønske om.

- Vi søker alle lærlinger fra det samme grunnlaget. Utfordringen er å få flere jenter til å søke til tekniske fag og øke andelen jenter som søker lærlingeplasser for å få flere kvinner inn i bransjen.

- Vi har 1,7% arbeidsledighet i Norge, vi trenger flere folk i mange bransjer.

- Vi ønsker jo ikke å rappe fra hverandre, derfor er det veldig viktig for oss i de tekniske fag å vise alt vi og andre gjør for å markedsføre dette eksternt. Ved å vise frem mulighetene som finnes, håper vi å bli førstevalget for flere.

- Bransjen tilbyr høy fleksibilitet, mye er godt regulert, det er gode tariffordninger og bra lønn. Lærlinger som kommer rett fra skolen kan stå ferdig utdannet uten studielån. Voksne som finner ut at de valgte feil i ungdommen, kan gå veien som voksenlærling og omskolere seg med full lønn.

Stolt gullpartner

- Vi er en stolt og veldig fornøyd gullpartner til Ingeborg-nettverket. Vi får mye inspirasjon, tar til oss og deler videre. Vi får ta del av mye erfaringsutveksling, vi kunne sikkert vært enda flinkere til å utnytte de ressursene som finnes.

- Ingeborg-nettverket har jobbet veldig konkret, satt seg tøffe mål og levert. De har fått til mer enn mange andre nettverk. Det er lett at det blir mye snakk og mange festtaler, men slik er det ikke med Ingeborg-nettverket.

- Det er det vi også har forsøkt å gjøre, konkrete mål fra teori til praksis. Det gjør at vi hele tiden sammen beveger oss i riktig retning. Holdningsendringer er tross alt en lang reise hvor man underveis må implementere enkle steg mot et større målbilde.

- All ære til Ingeborg-nettverket. Det har vært kjempemoro å bli kjent med nettverket, de har fått til mye bra, som bør være til inspirasjon for hele byggenæringen. Vi gleder oss til videre samarbeid, avslutter Gaaserud.