Godt salg av byggevarer i sommer
Byggevareindustriens salgsstatistikk er basert på tall innhentet blant foreningens medlemsbedrifter, og tallene inneholder både pris og volumendringer. Foto: Pixabay
Sist oppdatert: 18-08-2021

God sommer for byggevaresalget 

Totalt for begge sommer månedene ble det en salgsoppgang på 13,6 %, sammenlignet med juni og juli i fjor. Det var 1 salgsdag mer i juni, mens det i juli var en salgsdag mindre, sammenlignet med 2020.

Det innenlandske salget av byggevarer fra industrien i juni 2021 var 17,8 % høyere sammenlignet med samme måned i 2020, mens salget i juli lå 7,5 % over fjoråret, sier Jøns Sjøgren, adm direktør i Byggevareindustriens Forening, i en melding.

Byggern - Vi gjør det enkelt å være proff

Størst oppgang i sommer hadde trebaserte produkter med 21,4 %. Betongbaserte byggevarer hadde en oppgang på 12,5 %, mens øvrige byggevarer en oppgang på 11,0 % sammenlignet med juni/juli 2020, sier Sjøgren.

Akkumulert etter juli ligger nå det totale byggevaresalget 7,9 % over 2020. Størst vekst har trebaserte produkter med 13,2 %. Øvrige byggevarer ligger 7,8 % foran fjoråret, mens betongbaserte produkter har en vekst på 4,0 %,  avslutter Sjøgren.

Byggevareindustriens salgsstatistikk er basert på tall innhentet blant foreningens medlemsbedrifter, og tallene inneholder både pris og volumendringer.

Se full statistikk her