- I løpet av høsten venter vi å ha et enda tydeligere bilde av om utviklingen går rett vei, sier Veidekkes analysesjef Kristoffer Eide Hoen. Foto: Veidekke 
Sist oppdatert: 21-03-2024 Pressemelding 

Forventer vekst i løpet av 2025 og inn i 2026

Veidekke forventer en tydelig todeling mellom bygg og infrastruktur i det skandinaviske entreprenørmarkedet i de neste to årene. Samlet sett er det ventet nedgang i aktiviteten på -9 % i 2024 og -2 % i 2025, målt i løpende priser.

Totalt sett er det ventet en relativt lik utvikling i bygg- og anleggsaktiviteten i de tre skandinaviske landene ut 2025. Fellesnevnere er svake tall for boligproduksjon og gode prognoser for anlegg.

Klimatilpasning og samferdsel utgjør sterke drivkrefter innenfor infrastruktur, og en fortsatt sterk makroøkonomi, målt i gode arbeidsmarkeder og høy befolkningsvekst, skulle normalt tilsi god etterspørsel etter bygg også.

- Slik vi ser det, er flere underliggende drivkrefter i bygg- og anleggsmarkedet fortsatt sterke.

- Forutsatt noe drahjelp i lavere inflasjon og renter, tror vi at også byggaktiviteten vil vendes til ny vekst i løpet av 2025 og inn i 2026.

- I løpet av høsten venter vi å ha et enda tydeligere bilde av om utviklingen går rett vei, sier Veidekkes analysesjef Kristoffer Eide Hoen. 

Infrastrukturmarkedet ventes å få en fortsatt positiv utvikling gjennom 2024. Forventet vekst oppjusteres til 4 %, fra 3 % i forrige prognose. Gjennom 2025 er det ventet flat utvikling, men på et rekordhøyt aktivitetsnivå.

I byggmarkedet er trenden som forventet negativ, i tråd med hovedprognosen i Veidekkes markedsrapport fra september 2023.

Indian Bygg AS - Gjerdrumsvei 10 Studentboliger

Med en nedgang på -8 % var produksjonen i 2023 likevel noe sterkere enn prognosen fra i fjor høst på -13 % skulle indikere. Prognosen for 2024 er justert til -16 % fra -13 % i foregående rapport.

Ut fra situasjonen i dag, ser det ut til at det meste av produksjonsnedgangen kommer i 2024, og at nedgangen i 2025 blir på mer moderate -3 %.

- Det mest positive siden forrige rapport er en mer stabil kostnadsvekst.

- Materialprisene har ikke falt, men energiprisene er mer normale, og inflasjonen i byggekostnadene er tilbake på historisk kjente nivåer.

- Selv om kundene våre fortsatt betaler plagsomt høye renter, hjelper det at kostnadsveksten er blitt mer forutsigbar, avslutter Kristoffer Eide Hoen.