Flere søker yrkesfag i nord
Andelen som velger yrkesfag er på hele 60 % blant Vg1-elevene. Dette er en økning på 1,5 prosentpoeng fra i fjor, hvor Nordland allerede hadde landets høyeste yrkesfagsandel. Foto: NFK
Sist oppdatert: 04-03-2021

Flere velger yrkesfag i Nordland 

Søknadsfristen til videregående opplæring gikk ut 1. mars og i Nordland var det som forventet nedgang i antall søker totalt, men antall søkere til yrkesfag øker kontra 2019.

Lave fødselstall og lav innvandring til Nordland er grunn til nedgangen på ca.tre prosent. 

- Nedgangen er størst på Helgeland og i nordfylket, mens Salten i år kan vise til en beskjeden økning i søkertallene, sier fylkesdirektør for utdanning og kompetanse Nina Ellingsen Høiskar, i en melding. 

Den store vinneren i år er Saltdal videregående skole som kan vise til en solid vekst i søkertallet på 34 elever. Også Hadsel vgs. utmerker seg med en vekst på 23 søkere i år, og Knut Hamsun øker med 14 søkere.

- Vi ser at andelen som velger yrkesfag er på hele 60 % blant Vg1-elevene. Dette er en økning på 1,5 prosentpoeng fra i fjor, hvor vi allerede hadde landets høyeste yrkesfagsandel. Utfordringen er imidlertid at vi har altfor liten andel som fullfører med fag eller svennebrev og dermed ikke oppnår yrkeskompetanse, sier Høiskar

Flere søker yrkesfag i nord
Figur søkertall Vg1 fordeling y-fag og studieforberedende.

- Hvis vi ser litt på søkermønsteret og hva som er trendene blant førsteårssøkerne, så er det i år informasjonsteknologi som har en fin økning på 23 søkere i forhold til 2020. Det er også en liten økning på studiespesialisering (17 flere) og elektrofag (17 flere).

De utdanningsprogrammene med størst nedgang i år blant førsteårssøkerne er idrettsfag (-67 søkere), byggfag (-26) helse og oppvekst (-17) og salg og reiseliv (-16 søkere), sier fylkesdirektøren.

Når det gjelder idrettsfag har søkertallene svinget ganske mye de siste årene, og vi har hatt oversøkning på flere skoler. For noen av de nye tilbudene på yrkesfag er det ikke så gode søkertall. Blant annet har Vg2 betong og mur kun 3 søkere. Vg2 tømrer og Vg2 rørlegger har også svake søkertall. Vg2 baker og konditor har bare syv søkere.

Selv om søknadsfristen nå er gått ut, kan søkere med ungdomsrett gjøre endringer i sine søknader fram til 1. april, hvis de skulle ombestemme seg. Dermed kan det skje mange endringer i søkertallene til de enkelte tilbudene framover.  

- De endelige søkertallene vil være utgangspunktet for vurderingene av hvilke tilbud som kan starte opp til høsten, og hvor mange paralleller som settes i gang på ulike program og trinn. Fylkesdirektøren fatter beslutning om endelig kapasitetstilpassing i løpet av mai.