Ansatte i El-Watch gleder seg til å komme ordentlig i gang med innovasjonsprosjektet som skal gi enda flere muligheter for de mange industrikundene til bedriften. Foto: Lediard Foto
Sist oppdatert: 13-12-2022 - Pressemelding

El-Watch tilføres 21 millioner – starter innovasjonsprosjekt

Teknologibedriften El-Watch med hovedkontor i Rindal og avdelingskontor i Trondheim fikk nettopp tilsagn om 9 millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norge til et stort innovasjonsprosjekt innen sensorbasert prediktivt vedlikehold for industrien.

I tillegg gjennomførte selskapet en emisjon i oktober og hentet 12,2 mill kroner fra eksisterende og nye eiere, med mål om å styrke virksomhetens satsning på salg og markedsføring og bringe IoT-sensorer videre ut i verden.

– En enorm styrke for selskapet og en anerkjennelse av det vi har skapt sier CEO Ingar Fredriksen.

El-Watch har i lang tid jobbet med forberedelser til innovasjonsprosjektet kalt «PdM-prosjektet», som nå vil materialisere seg etter at tilsagnsbrevet fra Innovasjon Norge kom for noen dager siden.

Nyheten medførte spontan applaus og jubel fra de 21 medarbeiderne i El-Watch som har ventet i spenning på om prosjektet ville passere nåløyet på nasjonalt nivå i Innovasjon Norge.

– Dette betyr enormt mye for oss for de kommende årene, sier CEO i El-Watch Ingar Fredriksen, og ikke minst for kundene våre som vil få enda flere verktøy i teknologi-verktøykassen sin, legger han til.

Metacon AS - Norges grønneste logistikkbygg

Sensorer som optimaliserer

Kort forklart skal El-Watch utvikle en rekke nye IoT (Internet of Things)-sensorer som er optimalisert for bruksområdet prediktivt vedlikehold i industrien.

I prediktivt vedlikehold overvåkes maskiner og utstyr av sensorer, og når noe er slitt eller viser unormal aktivitet varsler utstyret ved hjelp av sensorene om at vedlikehold må utføres.

Dermed kan vedlikeholds-operasjoner gjøres til gunstig tid for personell, og til optimal tid for utstyret – dette er dermed bærekraft i praksis.

I PdM-prosjektet vil El-Watch utvikle algoritmer som gjør at sensorene selv vil lære seg hva som er normal drift, og sende alarmer når sensordata avdekker unormalitet.

I forlengelsen av dette vil El-Watch også utvikle funksjoner som gjør at disse varslene automatisk oppretter arbeidsordrer direkte inn i i industrikundenes vedlikeholds-software.

Viktige pilotkunder

I utviklingsprosjektet skal Rindalsbedriften samarbeide med tunge industriaktører som vil fungere som piloter i utviklingsfasen.

– Vi er utrolig glade for å ha med oss så dyktige samarbeidspartnere som vil gi oss viktige innspill og korrigeringer underveis i prosessen.

CEO i El-Watch, Ingar Fredriksen, er stolt over at midtnorsk teknologi har fått tillit fra både Innovasjon Norge og investorer til å satse. Foto: Lediard Foto

-Det gir trygget for at produktpakken vil svare nøyaktig på de utfordringene kundene ønsker å få løst når den er klar til å rulles ut, forklarer Fredriksen.

Samarbeidspartnerne han viser til er det store trevarekonsernet Bergene Holm i Norge, samt Malone Group i England.

Den britiske bedriften utfører prosjekter for prediktivt vedlikehold til et betydelig antall industrikunder i Storbritannia, Irland og Canada.Tror på at IoT vil forandre verden

Løsningen som skal utvikles i innovasjonsprosjektet kan tas i bruk av både små og store industribedrifter i inn- og utland.

Kundene vil kunne gjennomføre prediktivt vedlikehold uten å være eksperter på hverken IoT eller prediktivt vedlikehold, men skal fortsette å være eksperter på sin egen produksjon med fornyet kunnskap.

– For oss er selvsagt dette et stort økonomisk løft, og vi regner med en utviklingstid på ca 3 år der vi også vil trenge flere nye utviklere hos oss. Vi skal også styrke oss ytterligere på salg og markedsføring.

– Hele prosjektet har en kostnadsramme på 28 millioner kroner, der pilotkundene bidrar med ca 6 millioner inn i prosjektet, og resten hviler på oss.

-Støtten på 9 millioner fra Innovasjon Norge utgjør drøyt 42% av våre planlagte utviklingskostnader, og er avgjørende for at vi nå kan realisere prosjektet.

-I tillegg gjør emisjonen vi gjennomførte i oktober at vi har muskler til å satse, der både eksisterende eiere, ansatte og nye investorer har skutt inn ytterligere 12,2 millioner i selskapet.

– Det tar tid å bygge opp et teknologiselskap, og vår Neuron sensor plattform er ennå ung i så måte. Men vi er helt overbeviste om at IoT vil forandre verden, og ikke minst vedlikeholdsoperasjoner i industrien.

-Dette støttes også av trendanalyser med globale perspektiver, sier Fredriksen.

Teknologi for et bekymringsløst liv

Store eksportmuligheter

Han mener årsaken til at prosjektet fikk den nødvendige støtten ligger i at man her ser stort potensiale, skalerbarhet og gode eksport-muligheter.

El-Watch har allerede i dag store internasjonale kunder på kundelisten med stort vekstpotensial, eksempelvis Alcoa, Smurfit Kappa, Hydro, og Elkem.

– Våre eksisterende produkter og vår teknologi gir oss et unikt utgangspunkt. Vi har et sterkt team her i El-Watch som allerede har vist kompetanse og gjennomføringsevne som borger for trygghet.

-All utvikling foregår på eget hus, og produksjonen av sensorer foregår hos vår leverandør, Inission på Løkken.

Produktet er dermed full ut Midtnorsk, og det er vi ganske stolte av. Og så synes vi det er utrolig stas med enda flere teknologi-arbeidsplasser i Rindal der vi har vårt hovedkontor. Og slik skal det fortsatt være, sier Fredriksen.