Startskudd for ny bydel sør i Oslo
Nå starter byutviklingen av industriområdet på Rosenholm sør i Oslo. Foto: Nyebilder
Sist oppdatert: 06-09-2022

Bygger ny bydel sør i Oslo

OBOS skal de kommende årene utvikle en ny bydel med rundt 2000 boliger på Rosenholm sør i Oslo.

Nå skal fem ledende arkitektteam gi innspill til en helhetlig plan for hvordan det nye området kan bli.

Det nye byutviklingsområdet ligger rett ved Rosenholm stasjon, en kort togtur fra Oslo S. Her skal dagens industribebyggelse forvandles til et helt nytt nabolag for mellom 4000 og 5000 mennesker, nye arbeidsplasser, attraktive uteområder og tjeneste- og kulturtilbud.

TS Byggtjenester| Spesialist montering av systemvegger, systemhimlinger og tømring

Planlegger langsiktig
I høst starter for alvor planleggingen av det nye byområdet, og det vil trolig ta 6-7 år før de første beboerne kan flytte inn.

– Endelig er vi i gang. Nå skal vi i tett dialog med OBOS-medlemmer i Oslo Sør og Nordre Follo, naboer, politikere og planmyndigheter for å skape et bærekraftig nabolag med høye arkitektoniske kvaliteter.

-Vi ønsker at nye Rosenholm skal bli et attraktivt område med store og små møteplasser, butikker, spisesteder og kulturtilbud, sier prosjektleder Mario Vahos i OBOS, i en melding. 

Bred medvirkning
For å finne svar på hvordan den nye bydelen kan bli i framtiden, har OBOS invitert fem fagmiljøer til å komme med innspill til en helhetlig plan for området:

Asplan Viak, A-lab, Ghillardi + Hellsten Arkitekter, Norconsult og Rodeo arkitekter har fått i oppdrag å utvikle hvert sitt forslag som skal presenteres i november.

Disse vil da bli utstilt slik at alle som vil kan komme med innspill til forslagene.

– Vi håper og tror dette vil skape engasjement, slik at vi kan få til en god samtale om hvordan vi best mulig kan utvikle nye Rosenholm til å bli et attraktiv, grønt og urbant nabolag.

-Nøkkelen til suksess for dette området, er å få til gode og åpne samarbeidsprosesser, understreker Mario Vahos.

Snersrud & Pedersen AS - Bak et hvert bygg står en stolt rørlegger

Kraftfull satsing i Oslo sør
OBOS har i mange år satset tungt på boligbygging sør i Oslo, og utviklingen av Rosenholm er bare ett av flere store byutviklingsprosjekter i området.

På Mortensrud planlegger OBOS å bygge rundt 800 leiligheter, og det har i mange år vært store planer for å bygge ut Gjersrud-Stensrud noen kilometer unna.

Her – hvor OBOS er en av grunneierne - ser kommunen for seg at det i framtiden kan bli rundt 10 000 nye boliger og 25 000 innbyggere.