Previous
Next
Løren aktivitetspark og flerbrukshall blir et opplevelsesområde for inne- og uteaktiviteter. F.v.: direktør Eli Grimsby i Oslobygg KF og daglig leder Sivert Varvin i Håndverkskompaniet. Foto/Ill: Pir II/Oslobygg KF
Sist oppdatert: 03-03-2023 Pressemelding 

Bygger Løren aktivitetspark og flerbrukshall

Oslo kommune ved Oslobygg KF har i dag inngått kontrakt med Håndverkskompaniet AS, som i sterk konkurranse med 12 andre entreprenører vant anbudskonkurransen for Løren aktivitetspark og flerbrukshall.

Byggearbeidene starter opp i mai 2023, og det nye anlegget er planlagt å stå ferdig våren 2025.

Aktivitetspunkt på den grønne ringen

– Vi skal bygge et frodig og variert opplevelsesområde for både inne- og uteaktiviteter. I tillegg til egenorganisert trening, skal det nye anlegget invitere til spill, lek og avslapning.

– Det ferdige anlegget vil bli et viktig aktivitetspunkt på Den grønne ringen, som er en planlagt gang- og rekreasjonstrase gjennom Hovinbyen, forteller direktør Eli Grimsby i Oslobygg KF.

Grimsby er svært fornøyd med å få med seg Håndverkskompaniet som totalentreprenør for Løren aktivitetspark og flerbrukshall.

Ambisiøst rehabiliteringsprosjekt

– Vi har høye forventninger til leveransene i prosjektet, og er glad for å ha med oss en erfaren entreprenør med god kompetanse på tilsvarende anlegg, sier hun.

– Vi har de beste erfaringer med tidligere godt samarbeid med Oslobygg, og ser frem til å ta fatt på dette spennende prosjektet, sier daglig leder Sivert Varvin i Håndverkskompaniet AS

Flerbrukshall med rom for dans og kampsport

Oslobygg skal bygge en innholdsrik flerbrukshall over to plan med et bruksareal på 2 500 kvadratmeter i Lørenveien 64 i utkanten av bydel Grünerløkka i Oslo.

Spilleflaten på 16x24 meter er blant annet tilpasset volleyball, badminton og treningsbaner for basket og mini-håndball. I tillegg rommer den nye flerbrukshallen treningsarealer som legger til rette for sambruk mellom dans, kampsport og styrketrening.

I vestibylen er det planlagt en utlånssentral for idrettsutstyr som kan brukes til aktiviteter og lek i både hallen og parken.

Leken, inkluderende aktivitetspark

Aktivitetsparken på 6 000 kvadratmeter består av grønnstruktur, gangforbindelser, varierte aktivitetsflater og ulike sosiale uterom som avgrenses av vegetasjonsfelt og trær.

Parken skal ha et fokus på fysisk aktivitet for jenter samt barn og ungdom med funksjonsnedsettelser. Den vil blant annet kunne tilby klatremuligheter på vegger og lave murer, bordtennis, streetbasket, trampoliner, balansekuler, minigolf, sjakk, petanquebane, hengenett og hengekøyer.

Det etableres sosiale møteplasser med bord, flyttbare caféstoler og solstoler. Alle gangveier og møteplasser vil ha universelt utformet dekke og helning.

– Som en av de største byggherrene i landet, har Oslobygg ambisjoner om å bidra til å skape gode, levende nabolag.

– Jeg er sikker på at Løren aktivitetspark og flerbrukshall vil bli en attraktivt, leken og inkluderende møteplass både i lokalmiljøet og i resten av Oslo, sier direktør i Oslobygg, Eli Grimsby.

Novo Entreprenør AS

Pådriver for det grønne skiftet

Løren aktivitetspark og flerbrukshall har høye miljømål, og stiller krav til miljøvennlig materialbruk, materialgjenvinning og gjenbruk av bygningselementer.

Flerbrukshallen skal bygges etter passivhusstandard og oppnå energikarakter A. Ambisjonen er å redusere klimagassutslippet fra nybygget med 40 prosent sammenlignet med referansebygg.

Byggeplassen skal være fossilfri med stort innslag av utslippsfrie anleggsmaskiner. Prosjektet skal etterspørre utslippsfrie løsninger der det er mulig, og i tråd med Oslo kommunes miljømål skal anleggsmaskiner og transport til og fra byggeplass være utslippsfrie innen 1.1.2025.

– Som Oslo kommunes eget bygg- og eiendomsforetak, har Oslobygg KF et ansvar og en stor mulighet til å være rollemodell og pådriver i det grønne skiftet.

– Som en av de største utbyggerne i landet, vil vi bruke vår posisjon til å dra bransjen med oss i en mer bærekraftig retning, sier Eli Grimsby.

– Dette prosjektet har høye miljø og energikrav, og vi ser frem til å utnytte og videreutvikle vår gode kompetanse på dette området, sier Sivert Varvin.