Leif Sundal (Knauf), Jonas Carlson (BoxWall)  og Håvar Moe (BoxWall) Foto: BoxWall
Sist oppdatert: 08-02-2022

BoxWall - Katapult 2 kick-off

BoxWall melder at de har gjennomført kick-off for Katapult 2 prosjektet i regi av SIVA, Proneo og Norwegian Catapult Center Manufacturing Technology.

Formålet er å designe og utvikle en helautomatisk produksjonsløsning for monteringsaktivitetene i produksjonsprosessen. 

Tverrfaglig team 
I prosjektet har vi en tverrfaglig kompetanse med spesialister både innen CNC-maskiner og produksjonsutstyr, isolasjonsløsninger, robotisering, systemintegrering, produksjon, produkt, og generell utviklingskompetanse.

Vi har allerede tatt noen viktige valg i forhold til design av produksjonsprosessen, og Intek Engineering og Kapabl som har prosjektledelsen har nå fått et godt utgangspunkt for å utvikle pilotproduksjonsløsningen.

Målsetningen er å få installert løsningen i første kvartal 2023.

Fra Katapult 1 til Katapult 2
BoxWall er en av de første virksomhetene som har fått støtte til et katapult 2 prosjekt og vi ønsker å rette en stor takk til Proneo som fasiliterte prosessen som gjorde dette prosjektet mulig.

I tillegg må vi også rette en stor takk til SIVA som finansierer en stor del av prosjektkostnadene. 

CEO Jann Bjørne i Falkenberg Eftf. AS og CEO Håvar Moe i BoxWall AS. Foto: BoxWall

Det første prosjektet leverte en overordnet løsning og identifiserte kritiske steg i prosessen. Katapult 2 prosjektet bygger videre på dette, og vi er nå krystallklare på hvor utfordringene ligger og hvordan vi skal gå frem for å løse de.

Vi har også opparbeidet oss betydelig produksjonserfaring siden katapult 1 prosjektet som er veldig nyttig kompetanse å ta med inn i utviklingsprosessen.

Verdens første helautomatiske produksjonslinje for yttervegger
Basert på den kunnskapen vi sitter på nå er vi overbevist om at vi skal klare å automatisere også de vanskelig delene av produksjonsprosessen.

Om vi kombinerer dette med å også automatisere de enklere delene av produksjonsprosessen som front-end-loading, transport/handling, emballering og pakketering – da vil vi høyst sannsynlig få verdens første helautomatiske produksjonslinje for yttervegger.

Da vil det bli mulig å produsere effektivt i Norge og vi kan da «home-source» mye av den norske boligproduksjonen som i dag foregår i utlandet.