BKK og CRAMO leverer mobile lade- og batteriløsninger til bygg- og anleggsplasser  BKK og Cramo har inngått et samarbeid om utleie og distribusjon av mobile lade- og batteriløsninger til bruk på bygg- og anleggsplasser.
- Økte krav til utslippsfrie bygg- og anleggsplasser vil kreve flyttbare og skalerbare løsninger for lading av maskiner og utstyr. Det blir også vesentlig å sikre nok tilgang til det økte effektbehovet for å kunne gjøre prosjektene utslippsfrie, sier Camilla Moster i BKK. Foto: Cramo

BKK og CRAMO inngår samarbeid 

Krav til utslippsfrie byggeplasser blir stadig mer vanlig, men infrastruktur kan være en utfordring. BKK og Cramo har nå inngått samarbeid om utleie og distribusjon av mobile lade- og batteriløsninger til bruk på bygg- og anleggsplasser, for å møte økt etterspørsel. 

Skiftet til utslippsfrie byggeplasser er i full gang, men kal en i dag ha en utslippsfri byggeplass, kan det være utfordringer med tilgang på nok strøm, eller en kan bli belastet høye anleggsbidrag for utbygging av nærliggende trafo.

Denne utfordringen har BKK og Cramo tatt tak i og etablert et utradisjonelt samarbeid. Samarbeidet skal sikre leie og distribusjon av standardiserte og innovative lade- og batteriløsninger til bygg- og anleggsplasser i hele Norge.

owerTech Engineering er en uavhengig systemintegratør

- Økte krav til utslippsfrie bygg- og anleggsplasser vil kreve flyttbare og skalerbare løsninger for lading av maskiner og utstyr. Det blir også vesentlig å sikre nok tilgang til det økte effektbehovet for å kunne gjøre prosjektene utslippsfrie, sier Camilla Moster i BKK, i en melding. 

BKK og Cramo ble kjent som deltakere i Pilot-E prosjektet «Energipartner til utslippsfrie byggeplasser», der flere aktører sammen på tvers av verdikjeder jobber for å finne gode løsninger for utslippsfri byggeplasser.

- Vi fant raskt ut at vi hadde mange felles tanker om samarbeid og løsninger, og vi i Cramo er stolte av å være første utleieselskap i Norge som sammen med et energiselskap kan levere en komplett løsning med elektrisk infrastruktur til byggeplasser, forteller Veronica Oestreich i Cramo.

Samarbeidspartnerne er allerede leveringsdyktige på både normalladere og hurtigladere. Batteribank er under testing og forventes å være leveringsklar til høsten.