Astrid Charlotte Seeberg er blitt utpekt til Partner i Arkitema, hvor hun er leder forretningsområdet for læringsbygg i Norge.
-Det er ingen tvil om at hun kommer til å bli en riktig god leder, og jeg er helt sikker på at hun vil kommet til å bidra positivt til partnerlandskapet i Oslo og i hele Arkitema generelt, sier Partner og Markedsdirektør i Arkitema, Wilhelm Berner-Nielsen. Foto: Arkitema
Sist oppdatert: 07-09-2021

Astrid Seeberg ny Partner i Arkitema

Astrid Charlotte Seeberg er blitt utpekt til Partner i Arkitema, hvor hun er leder forretningsområdet for læringsbygg i Norge.

Dette er et resultat av Astrids solide arbeid for Arkitema, hvor virksomheten kontinuerlig vinner oppgaver innen skoleområdet. I samme forbindelse har også Nora Bille blitt utpekt til Ass. Partner.

Astrid Charlotte Seeberg har vært ansatt i Arkitema i fem år som forretningsområdesjef for Learning-segmentet i Norge.

Samtidig har hun de siste to årene også vært Studiopartner for Oslokontoret, hvilket bl.a. innebærer å støtte opp om et godt faglig og sosialt miljø på kontoret.

Astrid har sterk arkitektonisk sans og gode lederegenskaper, noe hun har vist gjennom arbeidet med flere større læringsbygg fra Bodø i nord til Tvedestrand i sør.

Alt Installasjon AS

For Arkitema er læringssegmentet vårt viktig, og det har vært et naturlig skritt å utpeke lederen for Learning til partner:

-Arkitema har fått bygd opp et sterkt varemerke blant byggherrene i Norge, og det skyldes blant annet det omfattende og velfunderte arbeidet som Astrid utfører.

-Hun er god til å bygge nettverk og hun møter folk med respekt, samtidig som hun holder sin egen og Arkitemas faglighet på et høyt nivå.

-Derfor er hun også en inspirerende og empatisk leder på kontoret, hvor hun oppfordrer til debatt og til at man tar stilling til vår arkitektur.

-Disse er egenskaper som vi mener gjør at hun mer enn fortjener tittelen som partner, sier Partner og Markedsdirektør i Arkitema, Wilhelm Berner-Nielsen, i en melding. 

Nora Bille bli Assosiated Partner
Nora Bille har også fått en ny partner-tittel, og er nå utnevnt til Ass. Partner. Nora har jobbet i Arkitema og Health-segmentet siden 2017. Arkitema Health har del i flere store helseprosjekter i hele landet.

Alt du trenger på et sted – elektriker, rørlegger og ventilasjonshjelp

Nora driver blant annet prosjektene UNN Narvik og Tåsenhjemmet. I tillegg til den nye tittelen, kan Nora Bille også se frem til mer ansvar, da hun ved årsskiftet overtar rollen som forretningsområdesjef for hele Health i Norge, et segment som utgjør en hjørnestein i den norske delen av Arkitema.

-Nora er en ambisiøs og dyktig arkitekt, som på kort tid har vist seg å være svært verdifull for Arkitema. Hun evner med stor oversikt å styre noen av de mest komplekse oppgaver man kan få som arkitekt, samtidig som hun holder den arkitektoniske fanen høyt.

-Det er ingen tvil om at hun kommer til å bli en riktig god leder, og jeg er helt sikker på at hun vil kommet til å bidra positivt til partnerlandskapet i Oslo og i hele Arkitema generelt," sier Wilhelm Berner-Nielsen.

Både Astrid Charlotte Seeberg og Nora Bille jobber på Arkitemas kontor i Oslo sentrum, hvor det er ansatt over 60 personer.