Assemblin ventilasjon AS signerte 2. desember avtale med selskapet Drammen ventilasjon
Daglig leder i Assemblin ventilasjon Stein Arne Sværen og daglig leder i Drammen ventilasjon Magne-Vegar Gulbrandsen ble 2. desember enige om salg av Drammen ventilasjon AS til Assemblin ventilasjon AS. Foto: Assemblin
Sist oppdatert: 13-12-2022 - Pressemelding 

Assemblin kjøper opp Drammen Ventilasjon AS

Assemblin ventilasjon AS signerte 2. desember avtale med selskapet Drammen ventilasjon AS om overtakelse av medarbeidere, kundeportefølje og verktøy.

Assemblins ventilasjonsvirksomhet vil etter overtakelsen telle 20 medarbeidere og omsette for rundt 80 millioner kroner i 2023.

– Ventilasjonsbransjen bruker tradisjonelt mye innleid mannskap til montasjejobber.

-Vi ønsker i størst mulig grad å benytte egne, fast ansatte ressurser til disse oppdragene, sier Assemblins ventilasjonssjef Stein Arne Sværen.

- Denne avtalen gir oss ingen umiddelbar omsetningsøkning. Men den gir oss økt installasjonskapasitet, styrket leveranseevne, og sikrer at vi får større egenkontroll på montering av oppdragene våre.

-Dette er helt i tråd med erfaringene og kompetansen vi har bygget opp innenfor både rør- og elektrovirksomheten vår gjennom mange år, sier ventilasjonssjef Stein Arne Sværen.

Krøderen Elektro|Krøderen leverer alt innen elektro til din bolig, hytte eller prosjekt.

Fortsetter i lokalene

Den ervervede virksomheten vil fortsatt bli drevet fra selskapets eksisterende lokaler i Skjellsbekkveien i Mjøndalen.

Daglig leder og hovedaksjonær Magne-Vegar Gulbrandsen vil etter overtakelsen få det daglige driftsansvaret for Assemblin ventilasjons installasjonsvirksomhet.

- Etter å ha drevet Drammen ventilasjon AS i 25 år, har det naturlig nok vært en prosess å venne seg til tanken på at noen andre skulle overta, sier Magne-Vegar Gulbrandsen.

- Jeg føler imidlertid at vi har hatt en åpen og veldig fin dialog de siste månedene. Jeg oppfatter ikke minst at vi har svært sammenfallende syn og gjensidig forståelse for hvordan kultur, kvalitet og fagkunnskap er avgjørende for videre fremgang i markedet.

-Nå er jeg veldig komfortabel med avtalen og trygg på at den vil være positiv for både bedriften og de enkelte medarbeiderne, sier han.

Assemblin ventilasjon AS ble etablert som eget selskap i 2018.

Med overtakelsen av samtlige åtte medarbeidere i Drammen ventilasjons AS, vil selskapet ha rundt 20 medarbeidere og en budsjettert omsetning på 80 millioner kroner i 2023.

Det gjør Assemblin til den største ventilasjonsinstallatøren lokalt i Drammen.