Bravida Norges sjuende GreenHub åpnet i Stavanger i går, onsdag 19. oktober 2022
-I dag går endelig startskuddet for Bravidas GreenHub i Stavanger og det åpnes en lokasjon i Norges energihovedstad hvor vi skal levere våre tjenester helt fossilfritt, sier Trond-Lauritz Larsen, regiondirektør for Bravida Norges region Agder/Rogaland. Foto: Bravida. 
Sist oppdatert: 20-10-2022

Bravida åpnet Greenhub i Stavanger 

Fra GreenHub skal det leveres bærekraftige servicetjenester og små prosjekter innen alle Bravidas tekniske disipliner. Den nye GreenHub-en sentralt i Stavanger blir den sjuende i Norge og den trettende i Norden. 

Fra Løkkeveien 107 i Stavanger sentrum skal Bravida levere servicetjenester og mindre prosjekter innen alle tekniske disipliner på en tverrfaglig og klimavennlig måte ved bruk av elektriske sparkesykler, el-mopedbil og elektriske lastesykler.

Disse fremkomstmidlene vil redusere både oppdragstid, kostnader og utslipp, når montørene blant annet slipper å bruke tid i bilkø og på å finne parkering i sentrumskjernen. 

– Jeg er utrolig glad for å få stå her i dag og presentere et av våre bidrag og initiativ for en grønnere by.

Byggautomasjon, dynamisk lysstyring, sd-anlegg, nødlyssystem, solavskjerming, sensorer, aktuatorer og måleinstrumenter I Oslo, akershus, og omegn!

-I dag går endelig startskuddet for Bravidas GreenHub i Stavanger.

-Det åpnes en lokasjon i Norges energihovedstad hvor vi skal levere våre tjenester helt fossilfritt, sier Trond-Lauritz Larsen, regiondirektør for Bravida Norges region Agder/Rogaland, i en melding. 

Fra GreenHub vil Bravida levere service som skal gjøre bygninger mer energioptimale. Medarbeiderne vil i tillegg kunne gi kunder råd om hvilke tiltak som vil være lønnsomme og energibesparende for sin bedrift.

Dette vil undersøtte Stavanger kommunes mål om 80 % reduksjon av klimagassutslipp mot år 2030, samt å bli en fossilfri kommune innen 2040. 

– Først og fremst vil jeg takke et utrolig engasjert og målrettet team som gjorde dette mulig. Alle involverte har en fellesnevner gjennom ønsket om å bidra til en grønnere by, fortsatte Larsen.

Stavanger kommunes næringssjef, Anne Woie, var en av gjestene under åpningen. 

– I 2018 ble klima- og miljøplanen i Stavanger vedtatt med et mål om 80 % reduksjon i CO2 innen 2030, og kommunen må samarbeide med næringslivet og akademia for å være i stand til å nå disse ambisiøse målene.

Kranproffen - SIKKER – STERK – PRESIS

-Bravida satser på bærekraft og skal levere sine tjenester med lavere utslipp. Dette er fremtidsrettet, sier Woie, som også fikk æren av å klippe snoren og erklære GreenHub Stavanger for åpnet. 

Bravidas største fokus er på service og å energieffektivisere bygninger med bærekraftige helhetsløsninger som utgjør en forskjell, både for miljøet, samfunnet og klimaet.

I arbeidet for en bærekraftig fremtid spiller valget av transportmiddel til og fra kunder en betydelig rolle. Bravidas mål er å på alle mulige måter bidra til å nå FNs bærekraftsmål innen 2030. 

Bravidas langsiktige mål er å være klimanøytral i hele verdikjeden innen 2045. Totalt i Sverige, Norge, Danmark og Finland har vi omkring 12 000 medarbeidere og finnes på over 180 steder. I 2021 omsatte konsernet for 21,8 milliarder svenske kroner og Bravida-aksjen er notert på Nasdaq Stockholm.