Ambita styrker seg – kjøper 51 % av aksjene i 4CastGroup/Prognosesenteret AS
Ambita kjøper 51 % av aksjene med virkning fra 09.09.2019. F.v. Adm.dir. i 4CastGroup/Prognosesenteret Bjørn M. Birkeland og adm.dir Stig W. Seljeseth i Ambita tror at begge selkap vil få et strategisk løft etter oppkjøpet. Foto: Ambita AS

Ambita kjøper 51 % av aksjene i 4CastGroup/Prognosesenteret AS

-4CastGroup/Prognosesenteret AS passer meget godt inn i strategien til Ambita og begge grupperingene vil nyte godt av å samle kreftene, og dermed bli en mer slagkraftig aktør i Norge, sier adm.dir Stig W. Seljeseth i Ambita.

Ambita er Norges ledende eiendomsteknologiselskap og leverer tjenester, systemer og produkter basert på eiendomsdata og kartdata. Selskapet står også bak Norges største handelsportal for eiendomsinformasjon, Infoland, i tillegg til løsninger for elektronisk tinglysing. Ambitas ambisjon er å bidra med løsninger som sikrer et åpent, sikkert og smidig eiendomsmarked for alle.

I 2018 omsatte Ambita totalt for 394 Mnok, og består av 94 ansatte hvorav 80 er tilknyttet Ambita AS. Selskapet er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og målet med statens eierskap i Ambita er kun forretningsmessig. Selskapet eier også 92,3 % av Boligmappa AS og 68,8 % av Alva Technologies AS (døtre).

Selskapene som inngår i 4CastGroupkonsernet jobber på ulike måter med å utvikle digitale løsninger som sikrer industriell skreddersøm og økt integrasjon av kundenes data for å skape unikt innhold. Selskapets datatilgang, analysekompetanse- og kapasitet vil kunne bidra til økt relevans for Ambitas kjernemarked:

-Denne transaksjonen er svært positiv og vil gi begge selskapene et strategisk løft. Vi vil bli mer datadrevet og fremstå som en sterkere partner for våre kunder, fortsetter Seljeseth.

Adm.dir. i 4CastGroup/Prognosesenteret Bjørn M. Birkeland trekker frem at Prognosesenteret AS/4CastGroup skal videreføre dagens produkt- og tjenestekonsepter, men at koblingen til Ambita vil bidra til å styrke selskapets tjenestespekter.

Prognosesenteret/4CastGroup ble etablert i 1978, og har kontorer i Oslo og i Stockholm. Selskapet teller 58 medarbeidere til sammen.