- Vi leverer høy vekst og gode resultater innen Anlegg samt i virksomheten innen Energi og Miljø. Ordrereserven opprettholdes på et høyt nivå hensyntatt markedet vi er inne i, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen. Foto: AF Gruppen
Sist oppdatert: 15-05-2024 Pressemelding 

AF Gruppen forbedrer resultatet

AF Gruppen hadde en omsetning i 1. kvartal på MNOK 7 187. Resultat før skatt ble MNOK 186 i kvartalet, en forbedring fra tilsvarende kvartal i 2023.

I årets tre første måneder hadde konsernet svært god omsetningsvekst innen Anlegg og solid ordreinngang innen Bygg.

Omsetningen for 1. kvartal var MNOK 7 187 (7 393). Resultat før skatt ble MNOK 186 (13) i 1. kvartal. Dette ga en resultatmargin på 2,6 % (0,2 %). AF Gruppen hadde en ordrereserve på MNOK 40 275 (41 668) ved utgangen av kvartalet. 

- AF Gruppen forbedrer resultatet sammenlignet med fjoråret, men vi er ikke tilfredse med samlet lønnsomhet.

- Vi leverer høy vekst og gode resultater innen Anlegg samt i virksomheten innen Energi og Miljø. Ordrereserven opprettholdes på et høyt nivå hensyntatt markedet vi er inne i, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen.

AF Gruppen har en solid finansiell posisjon. Kontantstrøm fra driften ble MNOK 128 (-24) i 1. kvartal 2024. AF Gruppen hadde per 31. mars 2024 netto rentebærende gjeld på MNOK 974 (570).

Resultat per aksje for kvartalet ble NOK 1,30 (-0,03). Styret har vedtatt å foreslå for generalforsamlingen et utbytte på NOK 3,50 (6,50) per aksje med utbetaling i 1. halvår 2024.

AF stiller de samme strenge sikkerhetskravene til alle samarbeidspartnere og leverandører som til egne medarbeidere.

Bli mester - Slik tar du mesterbrevet

Alle skal komme trygt hjem fra våre prosjekter, og tall fra underentreprenører inkluderes i skadestatistikken.

H1-verdien for 1. kvartal var 0,8 (1,4). Selskapet arbeider systematisk og målrettet for å unngå arbeidsrelatert fravær, og sykefraværet for 1. kvartal var 4,5 % (4,4 %).

- Samfunnet har svært ambisiøse mål for reduksjon av energibruk frem mot 2030. AF Gruppen leverer løsninger som reduserer samlet energiforbruk og øker andelen energi fra fornybare kilder.

- Vi er en totalleverandør som tilbyr tjenester i spennet fra rådgivning, prefabrikasjon og installasjon til drift av løsninger for bygg og industri. I tillegg har vi bygget opp en portefølje med energisentraler.

- Vi ser økende etterspørsel etter energitjenester og AF Energi har hatt en vekst i omsetning på over 30 prosent det siste året, sier Tøftum.

Utvalgte hovedpunkter fra kvartalet:

 • Anlegg har høy aktivitet og god lønnsomhet i 1. kvartal. Anleggsvirksomheten har en vekst på 41 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. AF Anlegg har rekordhøy omsetning dette kvartalet og leverer et godt resultat i 1. kvartal, med solide resultatbidrag fra flere prosjekter.

  AF Anlegg har flere store prosjekter i produksjon, og det er jevnt over høy aktivitet og god drift i prosjektene.
   Målselv Maskin & Transport og Stenseth & RS leverte gode resultater i 1. kvartal
   
 • Bygg har redusert aktivitetsnivået, men leverte økt lønnsomhet sammenlignet med samme kvartal i fjor. AF Bygg Østfold leverte svært gode resultater i 1. kvartal. AF Byggfornyelse, Haga & Berg, Strøm Gundersen, Strøm Gundersen Vestfold, HTB og ÅBF leverte gode resultater.
   
 • Betonmast har et negativt resultat i 1. kvartal, og et lavere aktivitetsnivå sammenlignet med samme kvartal i fjor. Enhetene Betonmast Røsand og Østfold leverte gode resultater i kvartalet. Betonmast Buskerud-Vestfold og Innlandet leverte resultater noe under forventning. Betonmast Oslo, Boligbygg og Trøndelag har svake resultater i kvartalet.
   
 • Eiendom har lave salgstall i kvartalet grunnet et krevende eiendomsmarked. Det ble inngått salgskontrakter på 19 (20) boliger i kvartalet, hvorav AFs andel er 8 (9). I 1. kvartal ble det overlevert til sammen 103 boliger.

Det var tre boligprosjekter under produksjon ved utgangen av kvartalet. Totalt antall enheter i produksjon er 735, hvorav AFs andel er 319. Salgsgraden i igangsatte prosjekter er 70 %.

 • Energi og Miljø har en omsetningsvekst på 18 % i 1. kvartal sammenlignet med samme kvartal i fjor, og leverte god lønnsomhet. AF Energi har økt aktivitetsnivået betydelig sammenlignet med samme kvartal i fjor. Høy aktivitet og god drift i prosjektene ga et godt resultat i årets 1. kvartal.  

  AF Decom har omsetningsvekst i 1. kvartal sammenlignet med samme kvartal i fjor, men har resultat noe under forventning i kvartalet.

   
 • AFs svenske virksomhet innen anlegg, bygg, eiendom og riving er samlet i virksomhetsområdet Sverige. Sverige har en omsetningsnedgang på 29 % sammenlignet med samme kvartal i fjor og et resultat før skatt på null.

  AF Prefab i Mälardalen leverte svært gode resultater i 1. kvartal og Kanonaden leverte gode resultater. De tidligere Betonmast Sverige-enhetene har negative resultater også dette kvartalet.

   
 • Offshore har økt aktivitetsnivået sammenlignet med samme kvartal i fjor. Aeron opprettholder et høyt aktivitetsnivå og leverer god lønnsomhet i kvartalet.

  AF Offshore Decom har høyere omsetning enn tilsvarende kvartal i fjor, knyttet til flere gjennomførte offshorekampanjer. Enheten leverer et svakt resultat i kvartalet.