Karine Storaker Braaten, innovasjonssjef i OBOS.
-Jeg personlig har et ønske om å sette Norge på kartet innen 3D printing. Jeg tror vi har kunnskapen og unik tilgang til materialer og ressurser som setter oss i en gunstig posisjon for å bli et et foregangsland. Karine Storaker Braaten, innovasjonssjef i OBOS. Foto: Eivor Eriksen
Sist oppdatert: 27-08-2021

3D printing skal sette Norge på kartet

OBOS og Sintef har invitert til konkurranse i 3D-printing der målet er å finne innovative ideer som kan hjelpe byggenæringen å spare tid, penger og miljø.

Vi tok en bransjeprat med Karine Storaker Braaten, innovasjonssjef i OBOS.

-Fungerende forskningsleder i Sintef, Nathalie Labonnote tok initiativet til konkurransen. Hun tok så kontakt med Benedicte T.N. Økland, daglig leder i Construction City, næringsklyngen hvor både Sintef og OBOS er medlemmer.

-Dialogen startet før jeg begynte i OBOS, men det ble en naturlig del av min jobb som innovasjonssjef.

-Selv om vi er to meget ulike parter med ulike perspektiv, har vi et felles ønske om å stimulere byggenæringen til nye ideer og fant raskt felles entusiasme rundt muligheten i 3d printing, eller additiv tilvirkning.

-Målet med konkurransen er å finne en idé som kan realiseres og som kan ha stor nytte for bransjen fremover.

TS Byggtjenester| Spesialist montering av systemvegger, systemhimlinger og tømring

-Jeg personlig har et ønske om å sette Norge på kartet innen 3D printing.

-Jeg tror vi har kunnskapen og unik tilgang til materialer og ressurser som setter oss i en gunstig posisjon for å bli et et foregangsland.

-Hvis vi våger å tenke nytt og annerledes med additiv tilvirkning er potensialet for hva vi kan skape så uendelig mye mer enn det man i utgangspunktet tenker på.

Vinnerne mottar en pengepremie, samt gratis eksperthjelp for å kunne videreutvikle sin idé

-Nå inviterer vi til en ganske åpen idekonkurranse, så vi vet jo ikke helt hva vi kommer til å få inn av forslag, men alle bidrag skal inkludere en fremdriftsplan.

-For å kunne realisere og gjennomføre ideen vil Sintef bidra med rådgivning og eksperthjelp til vinneren.

-Det er veldig morsomt og spennende, det kommer inn nye bidrag hver uke og vi håper på mange flere før fristen går ut 15. september.

-Vi ønsker å løfte alle som bidrar i konkurransen og planlegger en utstilling av alle innsendte bidrag under Oslo Innovation Week. Der vil alle innsenderne få mulighet til å presentere seg selv og sine ideer og vise seg frem for bransjen.

Hvor utstrakt er 3D på bygg i dag?

-Det vi opplever er at det er brukt for lite og ikke i den grad det burde brukes. Derfor ønsket vi en idekonkurransen for å inspirere til nye tanker.

-3D har kommet for å bli og det er en selvfølge at Norge burde kunne ta en ledende posisjon innen dette markedet. Vi har menneskene, ressursene og muligheten.

-Gjennom samarbeide kan vi stimulere en stor næring og jobbe sammen mot konkrete mål.

-Ved å sette forpliktende mål har 3D allerede skapt et løft for Dubai, i De Forente Arabiske Emirater. Innen 2030 skal 25% av all ny produksjon være skapt av 3D printere.

Brafas - Rud Svømmehall

Hva gjør at vi ikke er kommet lengre i Norge?

-Dette er fortsatt ny mark og argumentasjon for å ikke utforske bruk av 3D-print bygger på flere ting. Nye bygg skal jo stå i mange år og bruk av metoder som ikke er testet innebærer risiko som noen må stå ansvarlig for.

-Bransjen vil gjerne unngå risiko som er forbundet med å benytte nye metoder som kan påvirke, eller forringe kvaliteten i det vi bygger i negativ retning.

-Forretningsmodellene i bransjen støtter heller ikke nødvendigvis opp under bruken av additiv tilvirkning, det krever investeringer i usikkerhet og hver gang det kommer noe nytt skal det passe inn i etablerte bransjestandarder, prosesser og budsjetter. Samtidig som vi trenger mer kompetanse på feltet.

-Det å kunne teste nye løsninger effektivt er mye av årsaken til at vi har skapt OBOS Living Lab. Det er en fullskala testarena for fremtidens bolig på Vollebekk i Oslo, hvor målet er å flytte bransjen i mer bærekraftig retning og skape boliger som gir økt livskvalitet.

Er det naturlig å tro at vi kan komme dit av man "printer på plass" trange tomter og lagring er allerede et problem i tettbygde strøk?

-Om det kommer eller ikke kan jeg ikke svare på, men jeg tror at det finnes mange ulike metoder og muligheter som gjør at vi kan løse kjente utfordringer med nye tilnærminger.

-Nettopp derfor er denne konkurransen så gøy, for den spenner så bredt. Vanligvis er konkurransekriterier mer definert, men vi ville ikke snevre inn problemstillingen.

Mimax - Norges største innen kjerneboring og betongsaging

-Vi håper på mange innovative, smarte og nye ideer og konsepter som kan bidra til å effektivisere byggeprosesser og samtidig redusere klimaavtrykk.

-Bidragene i konkurransen behøver ikke være hele bygninger, men gjerne komponenter, moduler og materialer som kan bidra til betydelig effektiviserings- og klimagevinster.

-Norge har tatt æren for oppfinnelsen av bindersen, kanskje dukker byggebransjens «binders» opp i denne konkurransen, avslutter Storaker Braaten.

Tar du utfordringen og utvikler noe som kan gjøre en forskjell? Frist for innleveringer er 15. september 2021. Les mer om konkurransen her: