10 viktige punkter for å løse korona-krisen
Norsk Byggbransjes partner, Advokatfirma Tveter og Kløvfjell har 10 råd for bedriftsleder under korona krisen. Foto: Pixabay

10 korona råd fra advokaten

Vi befinner oss for tiden i den mest uvirkelige situasjonen mange av oss noen gang har opplevd. Det er mange følelser i sving og sjelden har det vært så viktig å holde hodet kaldt og hjertet varmt.

Det eneste vi vet med sikkerhet er at vi ikke vet nok, vi må ha tillit til at våre ledere gjør det beste de kan samtidig som vi alle må tar ansvar for å forhindre og stoppe videre spredning av viruset. 

Vi er stolte av å være del av en bransje som tar sitt samfunnsansvar på alvor og holder hjulene i gang. Sammen kan vi forhåpentligvis også begrense konsekvensene av Korona viruset

Norsk Byggbransjes samarbeidspartner, Advokatfirma Tveter og Kløvfjell har følgende 10 råd til ledere av små, mellomstore og store bedrifter som kan hjelp dem komme gjennom krisen. 

  1. Skaff deg oversikt over hvilke faktorer som er kritiske for at du skal kunne levere din tjeneste
  2. Lag en plan på hvordan disse faktorene skal opprettholdes, f eks hvis du mister arbeidskraft eller leveranser uteblir eller blir forsinket.
  3. Få oversikt over dine leverandører og kunder. Hvem har økt risiko for forsinket levering, forsinket eller manglende betaling eller konkurs som en følge av koronaviruset.
  4. Hold løpende kontakt med selskapets bankforbindelse. Kan de bidra med tiltak for å redusere presset ?
  5. Gjennomgå bedriftens forsikringsavtaler
  6. Vurder hvilke konsekvenser pålagte smitteverntiltak vil få for muligheten til å oppfylle inngåtte kontrakter til avtalt tid.
  7. Vurder om deler av driften kan legges om for å utnytte deler av markedet eller nye markeder som er mindre berørt av situasjonen.
  8. Sett deg inn i hvilke ordninger myndighetene har kommet med for å avhjelpe den ekstraordinære situasjonen og hvordan de kan bidra i din bedrift
  9. Hold ansatte og samarbeidspartnere oppdatert på situasjonen til bedriften
  10. Skaff deg juridisk rådgivning på et tidlig tidspunkt for alle potensielle konflikter med leverandører, ansatte, kunder eller andre.

Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell kan bistå med rådgivning, avtalerett og juridisk bistand. Send en mail advokat@klovfjell.no, ta kontakt med advokat Preben Kløvfjell direkte på pk@klovfjell.no eller ring oss på 22 17 74 00www.klovfjell.no