Det har vært krevende, men særdeles spennende å få gjennomføre et prosjekt som dette. Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger og det er hyggelig at folk er fornøyd. Fra venstre: Prosjektansvarlig ved utbyggingskontoret i Bodø kommune, Morten
Handberg. Ellen Øiesvold Palsen, Norsk Byggebransje og Bjørn-Wiggo Hansen, Gunnvald Johansen Bygg. Foto: Norsk Byggebransje
Sist oppdatert: 20-01-2021

Aspåsen skole - Bodø 

Bodø kommune overtok bygget offisielt 30. november og jeg må si at bygget har blitt fantastisk flott. Det sier prosjektansvarlig ved utbyggingskontoret i Bodø kommune, Morten Handberg til Norsk Byggebransje.

-Aspåsen skole har vært et signalbygg i byen siden det stod ferdig i 1966 i forbindelse med byens 150-årsjubileum. I kulturminnevernplanen for sentrum i Bodø kommune kan man lese at bygget, som er tegnet av arkitektene Cappelen og Rodahl, i sin tid ble betegnet som Nord-Europas fineste skole.

-Bygget har en relativt lett vernestatus, mest med tanke på fasaden, men skolens historien har skapt sterke følelser og det har hele tiden vært enstemmighet om å ta vare på den kulturskatten som skolen faktisk er.

-Vi visste at bygget var fullt av asbest, som ble mye brukt den gang. Et fantastisk materiale på mange måter, men helsefarlig. Bodø kommune valgte å ta ansvar for asbesthåndtering og riving innvendig før vi satte ut rehabiliteringen på totalentreprise.

-Til tross for at det ble utført en grundig kartlegging på forhånd, dukket det opp en del overraskelser da vi startet jobben med å rense bygget sommeren 2018. I ettertid tyder alt på at dette var en smart og riktig strategi for gjennomføringen.

Savner bedre lobbyister til betongindustrien

-På grunn av at totalentreprenøren slapp å ta hensyn til asbesthåndtering og riving er jeg overbevist om at det totale regnestykket ble bedre for kommunen også. Det er viktig å tilpasse ethvert byggeprosjekt etter dets unike forutsetninger, kanskje spesielt når det kommer til rehabilitering av eksisterende bygningsmasse, siden det alltid dukker opp uforutsette ting underveis.

-Når det kommer til Aspåsen skole ble arbeidet mer omfattende enn vi tok siktet på, både for oss som byggherre og totalentreprenør Gunvald Johansen. Summen av flere enkeltsaker skapte en forsinkelse på ca. 6 måneder. Dette er en del av vår hverdag, vi må håndtere det som skjer og kan ikke ta høyde for alt.

-Vi som byggherre har hatt et godt og konstruktivt samarbeid med totalentreprenøren, tross utfordringer. Det er ingen hemmelighet at det har vært krevende. Vi har vært rykende uenige flere ganger og begge parter har hatt god støtte fra advokater.

-Med en åpen og transparent prosess, gjennom dialog, ønske om å finne gode løsninger og fokus på felles mål, har vi blitt enige, lagt ting bak oss og gått videre.

Krevende - men morsomt
-Det er flere røde tråder i prosjektet og en av de viktigste har vært å ivareta det arkitektoniske spesielle når vi har transformert eksisterende bygningsmasse til en ny og moderne skole med større areal. Det har vært krevende med hensyn til originalen, men også morsomt.

-I 1990 ble det bygd et kulturhus i midten av skolen. En del av de originale elementene som forsvant den gang, har vi tatt tilbake nå. Samtidig har vi økt arealet, det er hengt opp rom i taket og laget tilbygg i begge ender som understreker den originale arkitekturen.

Aspåsen skole - Klasserom
Foto: Norsk Byggebransje/Martin Palsen
Aspåsen skole - Storsalen
Foto: Norsk Byggebransje/Martin Palsen

-Bygget har nå en mye mer universell utforming enn tidligere, noe som har vært kostbart og krevende, men nødvendig. Vi har bl.a. senket inngangspartiene og installert heis i begge ender, og garderobene er mer funksjonelle. Nå har alle samme tilgang, også funksjonshindrede.

-Bodø kommune har vært tett på som byggherre hele veien. I tillegg til Gunvald Johansen som har vært totalentreprenør, har vi også hatt mye å gjøre med teknisk totalentreprenør Elektro Bodø. De skal nå ivareta alle tekniske anlegg over en periode på 9 måneder, før det blir en gradvis overgang til driftsavdelingen i kommunen.

-Som prosjektleder må jeg si at det har vært krevende, men særdeles spennende å få gjennomføre et prosjekt som dette. Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger og det er hyggelig at folk er fornøyd.

-En tradisjon i førjulstider har vært adventsbildene som har preget de karakteristisk høye vinduene i bygget. De rakk vi å få opp i år også, selv om bygget ikke var helt klart. Det var ingen krevende jobb i seg selv, men viktig for byens befolkning.

Tas i bruk januar 2021
-I desember har det blitt montert audiovisuelt utstyr, møbler og annet inventar før de første elevene tar skolen i bruk rett over nyttår. Alle barna har sett fram til å ta i bruk sin nye skole, men de eldste, som får være der kortest tid, får komme først. Såvidt jeg har forstått det skal de også være med på innflyttingsprosessen.

Aspåsen skole og Kulturskole
-De to hovedbrukene får begge mer plass og flere muligheter. Aspåsen skole er utvidet fra 2 til 3 parallellskoler. Det betyr at kapasiteten økes fra 2 til 3 klasser på hvert trinn fra 1. til 7. klasse. Bodø kulturskole har fått større areal og flere rom, som gjør at de utvider tilbudet med blant annet dans og dramasal, forteller Handberg.

Aspåsen skole - Bodø
Foto: Norsk Byggebransje/Martin Palsen

Rektor Sidsel Eivik Madland, forteller at hele prosessen har gått overraskende bra og at elevene er strålende fornøyde med sin nye skole.

-Personalet har hele tiden vært positive og løsningsorienterte. Selv om de midlertidige lokalene ikke var helt optimale, har de fungert godt nok. Den største utfordringen har vært at vi var delt på to lokasjoner. Dette var utfordrende både i forhold til å bevare fellesskapsfølelsen i personalet og det å være skoleledelse på to plasser, helst samtidig. Men med et særdeles velvillig personale gikk også dette bra.

-Vi har vært tatt med på råd fra dag én. Vi har kommet med innspill, vi opplever absolutt at vi har blitt hørt, og pedagogikken har hele tiden fått trumfe arkitektenes forslag.

-Vi har hatt et utrolig godt samarbeid med prosjektansvarlig Morten Handberg og Hedvig Pedersen Holm på OK-avdelingen, og vi er utrolig stolt av byggmester Gunvald Johansen, som har ivaretatt byggets egenart og løst alle utfordringene de støttet på underveis på en helt utrolig måte.

-Vi er takknemlige for alle som har bidratt til at vi er kommet «hjem» til verdens vakreste skole.

Fornøyd entreprenør
-Vi er veldig fornøyde med resultatet og glade for at byggherren er det samme. Det har vært en komplisert prosess, for rehabilitering av gamle bygg byr ofte på overraskelser og utfordringer som man unngår ved nybygg, sier prosjektleder hos Gunvald Johansen, Bjørn-Wiggo Hansen.

-Bygget hadde et sterkt behov for modernisering, og parallelt med å ta hensyn til vernestatus skulle alt oppgraderes til nye, byggtekniske krav. Det krevde også mye forsterkning i bygget for å tilfredsstille dagens krav og håndverksyrkene har utviklet seg siden tiden da bygget var nytt. Det er på ingen måte kritikk av de som bygde originalen, men det medførte også en del opprettingsarbeid.

-Gunvald Johansen vil alltid stå for kvalitet i det vi leverer. Derfor har vi ikke inngått noe kompromiss når det kommer til kvaliteten i arbeidet, men av hensyn til vernestatusen har vi - i samspill med byggherre - akseptert at noen detaljer er godt nok og en del av sjarmen til bygget.

-Gunvald Johansen var involvert i ombyggingen på 90-tallet da Kulturhuset ble en del av Aspåsen skole, og det var morsomt at vi med denne rehabiliteringen har tatt tilbake mye fra det originale bygget.

Foto: Norsk Byggebransje/Martin Palsen

Rehabilitering kontra nybygg, du var inne på det tidligere - er det verdt det? 
-Som innbygger i byen er jeg veldig glad for at kommunen gjorde dette. Bodø ble kraftig bombet under krigen og byen har ikke mange gamle, arkitektoniske perler som Aspåsen. Dette er et monumentalbygg som er verdt å ta vare på.

-Setter jeg på meg entreprenørhatten, så håper jeg Bodø kommune ser muligheten til å gjøre det igjen. Jeg sitter ikke på det totale regnestykket, men det kunne kanskje vært billigere å bygge nytt.

-Ser jeg i bakspeilet har jeg en oppfordring når det kommer til rehabilitering av eldre bygningsmasse og det er å tenke på kontraktsformen. Det eneste sikre med rehabilitering, er at det vil dukke opp utfordringer som ingen parter kan forutse. Det er ikke til å stikke under en stol at det har blitt en del diskusjoner underveis om ansvars- og risikofordeling.

-Jeg må presisere at samarbeidet med Bodø kommune har vært godt, det har vært et morsomt prosjekt å jobbe med og vi i Gunvald Johansen er stolt av resultatet.

-Det kan alle involverte være, også byens befolkning. Aspåsen skole er rehabilitert med så godt som bare lokale krefter. De var konkurransedyktige på pris med kompetanse i toppklassen. For noen av våre underentreprenører var dette den største jobben de har vært med på og de har alle grunn til å være stolt.