-Kjøper du en ny bil uten instruksjonsbok vet du verken hvordan du skal bruke all teknikken, bytte lyspærer eller lade batteriet. Det samme gjelder for bygg. God FDV-dokumentasjon er en brukerveiledning for bygget i fremtiden og skapt for at byggherre skal kunne drifte bygget trygt i mange år fremover. Stian Normann, Markedsleder FDVcompagniet. Foto: FDVcompaginet 
Sist oppdatert: 29-04-2021 - Annonsørinnhold

FDVcompagniet - forvaltning, drift og vedlikehold

Nevn FDV-dokumentasjon og mange kjenner hårene reiser seg i nakken, mens andre får stjerner i øynene og viser et engasjement så glødende at det kan sette fyr på ethvert excel ark.

Stian Normann tilhører sistnevnte kategori. Bygg ingeniøren fra Narvik elsker å strukturere, følge opp og kontrollere alle systemer, komponenter, aktiviteter samt produktspesifikasjoner i et bygg, gammelt som nytt.

FDVcompagniet AS spesialister på dokumentasjon
-Jeg har fått tilbakemeldinger om at vi er noen særinger som har spesialisert oss innen dette området, ler Normann, men etter mange år i byggebransjen vet jeg at her trykker skoen, både for byggherre og entreprenør.

Alle vet at kravene finnes og stadig øker, en annen ting er interessen for dette FDV og en tredje er tid.

Byggherre eller entreprenør
-Byggherrer skal ha all dokumentasjon i orden før de betaler fullt ut sluttoppgjør, mens entreprenøren vil signere, få betalt og gå videre til neste oppdrag.

-Har man ikke orden i sysakene, kan det ta utrolig lang tid og kreve store ressurser å få alt på plass i ettertid. For ikke å snakke om utfordringene som dukker opp om en underentreprenør har forsvunnet underveis uten å levere sin dokumentasjon til totalentreprenør, som igjen er ansvarlig for hele FDV- dokumentasjon levert til respektive byggherre.

Det kreves mer og mer av deg som entreprenør når du skal overlevere et byggeprosjekt. Alt skal dokumenteres.

1: Prosjektstøtte for Entreprenør
-Når entreprenøren er oppdragsgiver kommer FDVcompagniet tidlig inn i prosjektet, gjerne allerede i kalkulasjonsfasen. FDV er entreprenørens ansvar, det er de som skal ha kontroll både på sin egen og underentreprenørenes innsats. Med 30-50 underleverandører involvert i et prosjekt sier det seg selv at FDV er krevende.

-Med stadig nye krav og regler er det utfordrende å følge med når man samtidig skal holde produksjon opp i alle andre ledd av byggeprosjektet.

-Vi koordinerer, strukturerer og kontrollerer løpende, slik at FDV-dokumentasjon er oppdatert i henhold til fremdriftsplan under hele prosjektet. Det er et krav som stadig flere byggherrer stiller, for at de skal opprettholde utbetalinger i henhold til kontrakt.

2: Kontrollfunksjon for Byggherre
-Ved overlevering av et prosjekt utfører vi ofte kontroll av levert dokumentasjon fra entreprenører til byggherre, på oppdrag fra sistnevnt. Vårt oppdrag er da å avdekke eventuelle mangler iht kravspesifikasjoner for bygget.

-Vi gjennomgår alle fag og gjør en utredningsrapport slik at byggherre har klarhet i eventuelle mangler før en overtakelse av bygget gjennomføres. FDV compagniet er en seriøse rådgivere som jobber på oppdrag av byggherre eller entreprenører, vi setter oss aldri på begge sider av bordet.

Vet aldri hva morgendagen bringer
-Kjøper du en ny bil uten instruksjonsbok vet du verken hvordan du skal bruke all teknikken, bytte lyspærer eller lade batteriet. Det samme gjelder for bygg. God FDV-dokumentasjon er en brukerveiledning for bygget i fremtiden og skapt for at byggherre skal kunne drifte bygget trygt i mange år fremover.

-De som skal bruke og forvalte bygget må vite hvilke produkter som er benyttet, hva det inneholder, hvor det er plassert og hvordan det skal vedlikeholdes.

-Byggherre skal ha oversikt over hvem som har gjort hva og når, navngitt dokumentasjon, TFM-koder osv, ikke bare når bygget står klart, men også underveis i byggeprosessen.

FDV-dokumentasjon i oppdragsgivers digitale verktøy
-FDVcompagniet har kunder innen både privat og offentlig sektor i hele Norge. Vår nisje er at vi tar ansvar for dokumentasjon og jobber i oppdragsgiverens egne digitale verktøy.

-Akkurat dette er svært viktig! Mange entreprenører har utarbeidet egne systemer for innsamling av FDV-dokumentasjon, det kan være seg mappestruktur, egne sharepoint eller tilsvarende, men det er ikke lenger godt nok for byggherrene.

-De skal ha dokumentasjonen levert i henhold til Norsk Standard (NS), samt byggherrens egne kravspesifikasjoner og i forvaltningssystemer slik at byggene kan forvaltes fra dag èn etter overtakelse, selv i prøvedriftsperioden.

-Vi har kunnskap, erfaring og er vant til å arbeide i ulike systemer, som f.eks Facilit, Famac, Direktinn, Plania, Tida, Curotec. Det er en selvfølge for oss at vi forholde oss til de krav og forventninger byggherre har.

Dere har hatt en eventyrlig vekst helt fra start, hva skyldes det?
-Vi er både stolte og ydmyke. Fra å starte med 2,5 stillinger sommeren 2020, til å være 8 stykker i dag og samtidig kjenne at vi må bli flere, er stort.

-I takt med stadig nye krav til dokumentasjon, er det behov for våre tjenester fordi vi gjør jobben for vår oppdragsgiver.

-Mange har forvaltnings kodene og har investert enorme summer i programvare, men mangler kompetansen, kapasiteten og/eller lysten. Økonomi skjønner alle, men hvor effektiv er man når man ikke kan, eller vil og hvor lønnsomt er det?

-Da er det bedre at de tar kontakt med oss som synes FDV er den mest spennende og morsomme delen av byggeprosjektet, smiler han.

Vi har kunnskap, erfaring og arbeider i flere ulike systemer som benyttes enten det er i privat og offentlig sektor og jobber gjerne i felten, i kundens egne systemer.

Vi ønsker å hjelpe!
-Med kunder fra Kirkenes til Lindesnes hjelper våre rådgivere til der oppdragsgiver trenger oss. En del kommer til oss først etter å ha vunnet et anbud. Da er konsekvensen ofte at de har regnet for lavt i forhold til hvor mye ressurser FDV faktisk krever.

-Vi ønsker å være med i kalkulasjons fasen, da vi også kan dokumentere hva som trengs. Slik kan entreprenør iverksette og fokusere på det de gjør best mens vi strukturerer, følger opp og kontrollerer at de alltid er oppdatert.

-Vi sørger for opplæring og kursing slik at alle involverte vet hva som gjelder. Vi setter tydelige kjøreplaner for gjennomføring, med konkrete milepæler gjennom hele prosjektet. Det er veldig viktig å være på ballen konstant. Målet er at det meste er på plass 3-4 uker før overlevering

Kundens behov i fokus
-FDV companiet har et sammensatt team av rådgivere og kontrollere med bred kompetanse. Det beste er selvfølgelig å gjøre ting rett fra start, men det er aldri for sent å kontakt og be om hjelp. Det er alltid mulig å få oversikt.

Ifølge seniorrådgiver Gunnar Slinning Østad i Undervisningsbygg vil det koste deg 20 kroner per kvadratmeter, hvert år, hvis du ikke har en fullstendig FDVU-dokumentasjon.

-Vi hjelper våre kunder med å hente inn all nødvendig dokumentasjon for at ferdigmeldingen skal kunne signeres og hos oss koster det ikke noe å ta en telefon og spørre om råd.

-Vi kan digitalisere arkiv og flytte alt over i byggherres forvaltningsprogram. Vi har teknisk tegner som overfører gamle skisser i papirarkivene til nymoderne tekniske tegninger. Vi lager rømnings- og orienteringsplaner, brannbøker, IK elektrobok og tilsynsrapporter m.m.

Ser lyst på fremtiden!
-Vi er landsdekkende og har ambisjoner om å vokse. Først og fremst gjennom å utvikle de avdelingene vi allerede har i tillegg til et fremskutt kontor i Østlandsområdet.

'-Hovedtyngden forblir i Narvik, som er opprinnelsen. Vi ønsker å løse de oppgavene vi tar på oss på best mulig måte, for det er en stor tillitserklæring fra våre oppdragsgivere at de velger oss. Derfor tar vi også veldig godt vare på våre, avslutter Normann.

En god FDV-dokumentasjon fungerer på samme måte som en god brukerveileder eller bruksanvisning til byggeprosjektet.