Som en fremtidsrettet byggherre bør du alltid sikre deg en gode «bruksanvisninger» på hvordan bygget fungerer og hvilke komponenter som er benyttet i alle rom. FDVcompagniet er spesialister på FDV dokumentasjon. Foto: FDVcompagniet
Sist oppdatert:26-11-2021 - Annonsørinnhold 

FDV dokumentasjon for byggherre

For at et bygg skal fungere må de som skal forvalte, drifte og vedlikeholde bygget ha kunnskap om byggets egenskaper. 

En god FDV-dokumentasjon er avgjørende for at optimal drift og vedlikehold av bygget, og fungerer på mange måter som en bruksanvisning til det ferdige bygget.

FDVcompagniet er spesialister på FDV dokumentasjon
Vi tilbyr de beste løsningene og hjelper byggherre hente inn all nødvendig dokumentasjon før bygget tas i bruk.

Som en fremtidsrettet byggherre bør du alltid sikre deg en gode «bruksanvisninger» på hvordan bygget fungerer og hvilke komponenter som er benyttet i alle rom. 

Hvorfor søke profesjonell hjelp?
Ifølge seniorrådgiver Gunnar Slinning Østad i Undervisningsbygg vil det koste deg 20 kroner per kvadratmeter, hvert år, hvis du ikke har en fullstendig FDVU-dokumentasjon.

Dagens nye bygg er så komplekse at man som eier og driftsansvarlig er nødt til å sette seg inn i alle systemer og hvordan de faktisk fungerer. Gjennom god dokumentasjon vil du ha full kontroll på bygget til enhver tid, uten å være avhengig av hukommelsen og kompetansen til enkeltpersoner. 

Prosjektstøtte fra FDVcompagniet sikrer deg:

  • Kvalitativ gjennomgang og kontroll av FDV dokumentasjon utarbeidet av entreprenør. Inkludert utarbeidelse av rapport med oppfølgingspunkter du som byggherre må ta med entreprenør før overlevering
  • Rådgivning av byggherreombud og PA, samt forvalter hos byggherre
  • Utleie av dokumentkontroller
  • LCC, livssykluskostnader
  • Systematisering og digitalisering av dokumenter i arkiv og minnepenner
  • Oppdatering av O-planer, rømningsplaner og eksisterende brannplaner etc

Med oppdatert god dokumentasjon vil du enkelt kunne sette opp:

  • Langsiktige vedlikeholdsplaner som sparer deg for ubehagelige overraskelser
  • Spesialtilpassede sjekklister etter dine egne behov
  • Oversiktlig system med all dokumentasjon knyttet til bygget
  • Brannsikkerhetssystemer som faktisk fungerer

Når myndighetene kommer på tilsyn kan du føle deg trygg på at du har minimalt med avvik. 

Vi hjelper deg med å etablere et FDV-system skreddersydd ditt behov. Som et frittstående rådgivningsselskap, søker vi alltid den optimale løsningen for deg som byggherre og eier. 

Mer om FDVcompagniet...