Fungerende Kaos
FDVcompagniet alltid forberedt og veldig fleksible. Sammen med våre kunder har vi alltid funnet løsninger og rukket en hver tidsfrist. Foto: FDVcompagniet
Sist oppdatert: 04-01-2022 Annonsørinnhold

Fungerende kaos

Alle byggeprosjekter skal en gang avsluttes. Siste fase i store byggeprosjekter kan være nokså stressende.

De siste månedene før overtakelse er det mye som skal klargjøres og holdes kontroll på og hvordan var det da med den FDV igjen?

FDVcompagniet har vært involvert i flere prosjekter hvor det på slutten har brent på alle kanter, for å si det slik. Vi snakker om nærmest ferdigstilte prosjekter hvor FDV-arbeidet enten ikke er påbegynt, eller svært mangelfullt.

Vi forstår forstår frustrasjonen og har alltid et ønske om å hjelpe lettere desperate entreprenører. Prosjektledere hos entreprenørene er ofte allerede på vei til neste prosjekt og det er ikke alltid like lett for andre i bedriften å overta.

Uten den totale oversikten på det spesifikke prosjektet er det en krevende oppgave å skulle løse med bare noen få uker, eller i verste fall bare dager til overlevering.

Slike prosjekter krever mye ressurser og omorganisering innad i organisasjon. Heldigvis er vi hos FDVcompagniet alltid forberedt og veldig fleksible. Sammen med våre kunder har vi alltid funnet løsninger og rukket en hver tidsfrist.

Fra start
Selv om FDVcompagniets er mestere på å kaste seg rundt på kort varsel, er det alltid bedre om vi blir involvert så tidlig som mulig. Det å engasjere en dyktig rådgiver eller koordinator er i lengden både smart og lønnsomt.

Det mest kostnadseffektive er å kalkulert inn posten for FDV-leveransen allerede i tilbudsfasen. Da er FDV ivaretatt fra start og vi sørger vi for å opprette milepælsplaner og koordinere all dokumentasjon gjennom hele prosjektet.

Fremdrift
FDV fremdrift bør gå parallelt med aktiviteten på byggeplass og spesielt når prosjektet strekker seg over lengre perioder. Utsetter du FDV til slutt vil det by på både utfordringer og økte kostnader.

Vår erfaringene er at mange ennå tror FDV-leveransen er et slags sideprodukt, men det er det så absolutt ikke.

Det er strenge krav til FDV dokumentasjonen i dag og bygget kan ikke regnes som ferdig overlevert uten at FDV dokumentasjon også er levert, og signert for.

Krav
Det er viktig å være klar over hvilke krav som stilles og er kontraktsfestet. Ofte blir kravet om FDV dokumentasjon beskrevet i en generell tekst i kontrakten.

Mens det andre ganger skal benyttes en portal som innsamlingsverktøy for videre overføring til drift, eller at dokumentasjon skal direkte inn i et eget forvaltningsprogram.

Sluttresultat
Generelt byr FDV-leveransen på utfordringer, både for leverandør og mottaker. Ofte er det et gap mellom minstekravet som entreprenør leverer og de forventninger byggherre har.

Årsaken er manglende kunnskap om hvilke dokumentasjon det faktisk er krav om iht. norske standarder og hvordan dokumentasjon skal leveres. I tillegg er dårlig opplæring av programmet som skal brukes er gjennomgående problem.

En obligatorisk gjennomgang for alle deltakende parter er alltid å anbefale, slik at man er sikret et sluttresultat alle parter er tjent med.

FDVcompagniet hjelper deg og med koordinering, strukturerer og løpende kontroll slik at FDV- dokumentasjon er oppdatert i henhold til fremdriftsplan under hele prosjektet. Ta kontakt når du vil vite mer