-Det handler like om medmenneskelighet. Vi må slutte å snakke om problemer i byggebransjen som et kvinneproblem. Bransjen består av kvinner og menn, med ulike nasjonaliteter, religioner og referanserammer, sier byggingeniør Amina Hauger. Foto: Privat 
Sist oppdatert: 15-12-2022

Vi kan bli klokere sammen

-Jeg er en veldig ekstrovert og glad person, som alltid har vært glad i å jobbe. Som så mange andre ble jeg anbefalt å ta realfag/allmenfag etter ungdomsskolen, men det var ikke min greie.

Amina Hauger er byggingeniør, født og oppvokst i Sverige før hun flyttet til Oslo som 19 åring.

-Det var først når jeg kom til Norge og begynte å lese om ulike studier at jeg ved en tilfeldighet fant utdanningen byggingeniør.

-Det var innertier direkte og jeg forelsket meg i fag og bransje umiddelbart, ler hun.

-I ettertid har jeg tenkt at lærere og yrkesveiledere burde sett at mine egenskaper egnet seg for yrkesfag og pratet om mulighetene som fantes, men det var aldri noen som nevnte det som et alternativ.

Con Form - Best på råbygg

Kvinne med minoritetsbakgrunn i byggebransjen, hvordan er det?

-Jeg har vært heldig og har vært omgitt av mange fine personer hele veien. Kvinner og menn som har inkludert meg, lagt til rette og gitt meg alle muligheter til å lykkes.

-Det skal også sies at jeg har møtt på enkeltindivider som har satt opp barrierer og skapt motstand, men de er få og på ingen måte representative for bransjen.

-De fleste gjør det de kan for å inkludere og løfte frem hverandre.

-Mamma er fra Algerie og pappa fra Tunisia, jeg vil si at min flerkulturelle bakgrunn er en styrke i jobben min. Jeg kjenner igjen noen utfordringer som mange ikke tenker på, og tar raskt kontakt med mennesker som kan trenge litt forståelse og støtte.

Side om side skaper vi de beste resultat

-Det handler like mye om medmenneskelighet. Vi må slutte å snakke om problemer i byggebransjen som et kvinneproblem. Bransjen består av kvinner og menn, med ulike nasjonaliteter, religioner og referanserammer.

-Jeg skulle ønske at vi satt mer fokus på de områder vi er like på, samtidig som vi tar dialogen og prater med hverandre om de områder vi kan bli bedre på. Nøkkelen ligger i kommunikasjon.

-Det finnes fordommer og fremmedfrykt både i samfunnet og byggebransjen, men jeg opplever at det ofte handler om ubevisst diskriminering.

-Med det mener jeg at de aller fleste vil inkludere, men tråkker av og til feil uten å mene det.

HAKI Stilas

-Her kommer bedriftskultur inn i bildet.

-Det er et soleklart lederansvar å sørge for at man skaper en god og trygg bedriftskultur, men forutsetningen for gjennomføring er at alle ansatte inkluderes. Hvordan vil vi ha det på vår arbeidsplass, hvilke regler gjelder, hva har være av oss ansvar for osv.

-De bedriftene som omfavner likestilling og mangfold vinner kampen om arbeidskraften

-Forståelse, respekt for hverandres bakgrunn, historie og kultur er også et lederansvar, etter min mening. Det legger grunnlaget for mangfoldsarbeid i organisasjonen, men ansvaret for gjennomføringligger på oss alle.

-Vi må lytte, akseptere og respektere hverandre.

-Vi må våge å være nysgjerrig på hverandre, tørre å stille spørsmål. Mange er redd for å stille dumme
spørsmål, eller risikere å støte noen.

-La det ikke gå prestisje i dette, om man føler at man får et dumt spørsmål - hvorfor ikke snu på det, ta det som et kompliment at noen bryr seg og se det som en mulighet til å rive ned barrierer. Vi må ønske hverandre velkommen i hverandres hverdag.

Velkommen til en verden av gulvløsninger

Nettopp barrierer er noe denne tøffe damen vil bryte når hun har startet profilen byggmina på Instagram.

-Gjennom de siste 7 årene har jeg jobbet i flere store bygg- og anleggsbedrifter.

-I samme periode har man blitt mye mer bevisst på at det kreves en aktiv innsats for å rekruttere kvinner, samtidig som man har iverksatt tiltak for å ta et oppgjør med den ukultur som finnes.

-Det er helt topp, det er et arbeid som må gjøres og alle bedrifter bør jobbe løpende med. Med en god  og trygg bedriftskultur og et aktivt mangfoldsarbeid blir man en attraktiv arbeidsgiver.

-Vi må fortsatt motarbeide ukultur og det er her jeg mener vi må slutte å prate om utfordringene som et kjønnsrelatert problem.

-Satt på spissen tenker jeg følgende: hver gang en kvinne sier: Dette skjedde kun fordi jeg er kvinne, skjer to ting. Man distanserer seg fra sine mannlige kolleger og man tar ubevisst på seg en del av skylden.

-Hva om vi snur på det og tenker dette skjedde fordi vi har ulikt utgangspunkt, prater forbi hverandre eller tenker ulikt.

-Da kan man ta tak i utfordringen som kolleger, ta dialogen og finne løsninger uten at det blir kjønnsrelatert.

-Jeg tror oppriktig at vi i mange tilfeller vil oppdage at vi finner en felles plattform, når alle parter får mulighet til og har mot til å skape en ærlig dialog. Jeg tror det kan bidra til at alle føler mer tilhørighet til de utfordringer vi møter i arbeidslivet.

Savner bedre lobbyister til betongindustrien

Fra frustrasjon til mangfold og muligheter

-Byggmina ble til av frustrasjon og et behov for å framsnakke bransjen til endringer.

-I mediebildet opplever vi to motpoler, bedrifter som forteller at de vil rekruttere kvinner og leserinnlegg/artikler som forteller at bransjen ikke er attraktiv for kvinner. Heldigvis er ikke verden så svart/hvit

-Målet med profilen er ikke å bygge min person, men å vise at bransjen er attraktiv for kvinner! Jeg vil skape et community i samarbeid med mine følgere.

-Vi skal skape innholdet sammen og bygge relasjoner og nettverk på tvers av bransjer og bedrifter.

-Vi skal fungere som en brobygger mellom bedrifter, ledere, kvinner og menn i bransjen. Vi skal jobbe for at ingen skal velge bort sin drøm eller forlater bransjen pga barrierer.

-Jeg fikk en varmt mottagelse fra første dag, både kvinner og menn. Noe som gjør meg enda mer trygg i at vi trenger hverandre når vi vil skape endring.

-Jeg tror at mange menn også kan sitte på løsninger som vi kvinner ikke tenker på.

Et trygt fellesskap

-Det er mange fine nettverk der ute, dere i Norsk Byggebransje har blant annet løftet frem både Ingeborg-nettverket og Montørjentene. Jeg drømmer enda større, vi trenger et nasjonalt nettverk for kvinner.

-Gjennom et felles løft, der vi viser at kvinner ikke er en minoritet som det må tilrettelegges for. Et godt arbeidsliv for kvinner og menn er god forretningsstrategi rett og slett!

-På instagramprofilen ønsker jeg input fra alt og alle. Vi skal lære bransjen er en like naturlig arbeidsplass for kvinner som for menn.

-I tillegg jobber jeg med et konsept jeg kaller Kaffeprat med Byggmina, der jeg inviterer på en uhøytidelig og ærlig samtale om fag og muligheter som vi planlegger å publisere på YouTube og i sosiale medier.

-Konseptet er klart og jeg jobber med å finne bedrifter som kan tenke seg å bidra økonomisk. Jeg er i dialogen med noen, men hører gjerne fra flere om noen er nysgjerrig.

-Jeg tror at vi kan vi kan bli klokere sammen og inviterer hele bransjen på en kaffeprat, smiler Hauger.