- Rekruttering til rørleggerbransjen er særdeles viktig. Vi har en jobb å gjøre i bransjen for å løfte statusen til yrket og da snakker vi om det generelle bildet uavhengig av kjønn, sier Per Ivar Harila, administrerende direktør i VVS Norge. Foto: VVS Norge
Sist oppdatert: 04-07-2023 Bransjeprat

Vet at god kjønnsbalanse skaper bedre resultater!

VVS Norge ble gullpartner til Ingeborg-nettverket i 2019. Vi tok en prat med administrerende direktør Per Ivar Harila, om hvorfor og hvordan samarbeidet har vært så langt. 

- Nettverket gjør et viktig arbeid, så dette prater jeg gjerne om, smiler Harila.

- Jeg begynte i VVS Norge i januar 2023, etter 7 år i Mestergruppen. Jeg hadde hørt om Ingeborg- nettverket, men det er først det siste halvåret at jeg har satt meg litt mer inn i hva nettverket gjør og jeg vet allerede at jeg vil lære mer!

- Som et kjedekontor, er det beste vi kan gjøre å motivere våre medlemmer til å jobbe med mangfold og kjønnsbalanse i sine bedrifter.

- VVS Norge har 25 personer på hovedkontoret som server 215 medlemsbedrifter. Det er en både krevende og veldig morsom oppgave. Hadde det vært enkelt hadde noen andre gjort det, ler han.

- Vi kan ikke skryte på oss en aktiv kartlegging av kjønnsbalansen blant kjedens ca 1900 ansatte, men i ledergruppen er vi 3 menn og to kvinner.

Årets stjerneskudd under teknisk fagmesse viser at kvinner hevder seg godt i et mannsdominert yrke.Foto: VVS Norge

Av de 25 på kjedekontoret er 13 kvinner. 215 bedrifter, kjenner alle til at dere er gullpartner?

- Nå spør du godt, smiler han. Alle har i alle fall fått informasjon, men vi har medlemmer som er mer aktive enn andre.

- Søstrene Amundsen i Oslo, og Aarstad & Sønner på Bjørkelangen er begge to drevet og ledet av kvinner. To søstre i hvert firma, hvorav en av dem er utdannet rørlegger.

- Begge bedriftene er fyrtårn for Ingeborg-nettverket. De gjør en flott innsats for å tiltrekke flere kvinner, rekruttere lærlinger og gjerne jenter. Jeg vil påstå at dette er en bransje som passer kvinner godt.

Hvorfor valgte dere å bli gullpartner?

- Fordi rekruttering til rørleggerbransjen er særdeles viktig. Vi har en jobb å gjøre i bransjen for å løfte statusen til yrket og da snakker vi om det generelle bildet uavhengig av kjønn.

- Det andre er at det er en del myter om rørleggeryrket som gjør at noen tror at det ikke passer for damer.

- Det er veldig feil, gjennom det arbeidet Ingeborg-nettverket og andre kanaler gjør kan vi bidra til at yrket blir mer interessant for kvinner. Det er både viktig og nødvendig.

Norges hyggeligste håndverker 2023

Hvordan jobber dere selv med rekruttering for å styrke mangfold og kjønnsbalanse?

- Vi har bestemt oss for at antallet kvinner skal økes og kjønnsbalansen forbedres. Det har heldigvis gått i riktig retning, men vi har ikke satt oss noen konkret målsetting.

- Det burde kanskje vi gjort, men jeg er usikker på om det er rett for vår del.

- Det viktige for meg er at vi har en bevisst holdning til at vår bransje passer for begge kjønn. Jeg mener at de fleste yrker fungerer bedre med en god kjønnsbalanse.

- Der er minst like mange dyktige damer som menn. Team som består av begge kjønn fungerer og
presterer best. Vi vet at god kjønnsbalanse skaper bedre resultater!

Terjesen på Teie er Vestfolds største rørleggerbedrift

Hvordan har Ingeborg-nettverket påvirket rørbransjen og byggenæringen gjennom syv år?

- Ingeborg-nettverket har gjort en flott jobb. Min personlige historie er dog kort, jeg har fattet interesse for dette i desember i fjor da jeg startet hos VVS Norge. Det jeg har fått av kunnskap så langt er veldig positivt.

- Det er fortsatt en stor jobb å gjøre i bransjen og vi er ikke i nærheten av å være i mål. Som partner til nettverket viser vi at vi satser på god kjønnsbalanse, så må jobben gjøres i egne rekker.

- Med min kunnskap i dag opplever jeg at nettverket jobber godt og har riktig fokus. Jeg er veldig positiv og ser frem til å sette meg enda bedre inn i hva dere gjør og hvordan vi kan bidra.

- Jeg ønsker at dere skal fortsette det gode arbeidet nettverket gjør, det fungerer - men vi har en lang vei å gå før vi kan være fornøyd, avslutter Harila.

- VVS Norge skal ha skryt for å ha jobbet aktivt internt med synliggjøring og ansvarliggjøring av sine ledere, sier Eli H. Heyerdahl Eide, leder for Ingeborg-nettverket.

- De har flere ganger arrangert egne samlinger for kvinnelige rørleggere og på den måten skapt fine arenaer for kvinner til å knytte kontakt på tvers av bedrifter og geografisk tilhørighet.

Ledige stillinger innen bygg og anlegg

- Comfort og Bademiljø har arrangert flere messer hvor Ingeborg-nettverket har fått en egen stand, med mulighet til å snakke med alle medlemsbedriftene.

- Det har bidratt til at medlemsbedriftene har fått med seg at god kjønnsbalanse er god business.

- Vi merker det godt når vi søker rørambassadører for medarbeiderne fra VVS Norges medlemmer er i overtall. Comfort og Bademiljø har vært flinke til å sørge for at medlemmene har hatt lyst til å jobbe med rekruttering.

- De vil tiltrekke flinke folk uansett kjønn.

- I 2020 opprettet de en ny pris på sin årlige messe, Årets Entusiast. Den vant jeg gitt, sier hun stolt. Det bekrefter at denne jobben gjør vi sammen!

I juryens begrunnelse kan man lese

«Prisen går til Eli H. Heyerdahl Eide, for hennes brennende engasjement for bransjen og som jobber både dag og natt for å løfte og fronte rørleggerfaget. I tillegg er hun primus motor for Ingeborg- nettverket som gjør en formidabel jobb for å rekruttere flere jenter til rørleggerfaget».