Et godt arbeidsliv handler om mennesker
Daglig leder Isak Berntsen gir lønns- og personalleder Iselin Abrahamsen en stor del av æren for at bedriften har vunnet Mangfoldsprisen for Troms og Finnmark. Foto: ElementNor
Sist oppdatert: 15-09-2021

Et godt arbeidsliv handler om mennesker

Mangfold er et stort og viktig begrep som også inkluderer arbeidslivet. Byggebransjen er Norges største fastlandsnæring og mangfold kan ikke lengre være noe vi bare “jobber mot”.

Det bør være et strategisk verktøy for å forbedre virksomhetens kultur, tiltrekke dyktige medarbeidere og skape et reelt konkurransefortrinn i markedet. 

Element NOR i Balsfjord kommune i Troms og Finnmark fylke har i en årrekke jobbet for å skape et åpent og inkluderende arbeidsmiljø. En jobb de nå også har mottatt mangfoldsprisen for. 

Gratulerer med Mangfoldsprisen for Troms og Finnmark, Daglig leder Isak Berntsen! 

-Tusen takk, dette er en viktig pris som vi er veldig stolt av. Vi har jobbet strategisk og langsiktig med rekruttering over lengre tid, i tillegg til å skape en god bedriftskultur blant annet gjennom fokus på etnisk mangfold på arbeidsplassen.

-Dette er et klapp på skuldrene for oss alle, men vi må løfte fram vår lønns- og personalansvarlig, Iselin Abrahamsen. Håndverket er hennes selv om vi har en felles strategi i ledergruppen.

Mangfoldsprisen er statens utmerkelse for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet og deles ut i regi av Kunnskapsdepartementet.

ElementNor får prisen for Troms og Finnmark i kategorien mellomstore og store virksomheter.

Isobygg - Best på blåseisolering

I juryens begrunnelse skriver de:
Element NOR i Balsfjord har skapt en bedriftskultur med diversitet som basis og en gjennomtenkt innstilling til ledelse og verdier.

En tredjedel av mellomlederne har innvandrerbakgrunn, og deres kompetanse har bidratt til å løfte nivået internt, sier juryleder og fagleder i integrering i Troms og Finnmark fylkeskommune, Lise Eikeland Fossli.

Vår strategi har lenge vært å gjøre alt for å få tak i folk
-For oss som holder til i en utkantkommune er tilgang på arbeidskraft komplisert. Vi har alltid ansatt mennesker med ulik bakgrunn også etnisk. Det viktigste for oss er at folk vil lære, bidra med sin kompetanse og gjøre en god jobb.

-For 5 år siden fikk vi på plass en skikkelig strategi og ble også lærebedrift. Det har vi vært til og fra opp gjennom årene, men nå samarbeider vi tett med NESO og fronter deres ordning som gir ungdommen en mulighet direkte fra ungdomsskolen. 

-Jobb og utdanning side om side der de får tjene penger, ha mulighet til å bo hjemme, lære praksis og teori parallelt og få fagbrev uten studielån etter få år.  

-For å fyre av en liten kraftsalve opplever jeg at fylkeskommunen er kontraproduktiv når det gjelder lærlingebedrifter.

-Lokalt hos oss finnes det kun en linje for automasjon, men det finnes ikke jobber lokalt. Vi sender altså ungdommen fra oss, til tross for at her finnes flere industribedrifter lokalt, hvorav de fleste også leverer til oss. 

-BEWI Polar leverer all produsert isolasjon til oss, Bergneset Pukk og Grus leverer alt av sand og stein, mens Procon leverer stål. Her sikrer vi tilvirkning med leveranser til kunder hovedsakelig i Narvik, Lofoten, Vesterålen, Troms og Finnmark. 

-Produktene våre i betong er tunge saker, få bransjer er så avgrensede av geografi som vår. For skal vi levere til Oslo vil klimaavtrykket på våre produkter bli for stort. 

-Et av FNs bærekraftsmål er å bidra til lokalt og regionalt samarbeid når det gjelder sysselsetting. Det skal settes opp mot sluttproduktet.

Velkommen til en verden av gulvløsninger

-Største utfordringen er at norske bedrifter som opererer under norsk skattepolitikk og regler i arbeidslivet skal konkurrere på like vilkår med utenlandske leverandører. 

-Heldigvis har vi oppegående lokalpolitikere i Balsfjord, Ordfører Gunda Johansen er ekstremt foroverlent og rådmann Øyvind Korsberg (tidligere første visepresident på Stortinget) gjør en god jobb for å hjelpe næringslivet lokalt og regionalt. 

Fortell oss mer om den gjengen du har med deg i dag
-Vi er totalt 45 ansatte og ca 70 årsverk. Årsaken til differansen er mangelen på arbeidskraft lokalt. Derfor har vi en fast gjeng på ca 30 personer som jobber rotasjon, 6 uker på og har 4 uker av. 

-Brakkeriggene reiv og kastet vi i 2017. ElementNor leier 5 eneboliger der våre medarbeidere bor godt med nærhet til butikk, treningssenter osv. når de er på jobb.

-Det har gjort at flere har tatt med seg familien og flyttet hit permanent når de har fått opplevd det beste av Nord Norge først. 

-Norsk er arbeidsspråket og vi arrangerer norskkurs i samarbeid med NAV. I tillegg har vi ulike tilstelninger der vi blir kjent og jobber strategisk med det psykososiale arbeidsmiljøet som gjør at folka våre trives. Mennesker som trives på jobb blir værende, det er den beste investeringen vi kan gjøre

-I dag har vi vel 50/50 norske og utenlandske medarbeidere. Norge, Latvia, Polen, Tyskland, Nederland, Eritrea - vi har mye å lære av hverandre. 

-ElementNor har en flat organisasjon, det er en utfordring for mange. Det meste løser seg om du ser mennesker i øynene, forteller hva vi gjør, hva vi forventer av dem og hva de kan forvente av oss. 

-Vi har en tett oppfølgning av samtlige, spesielt om noen ikke kommer på jobb uten å melde fra. Hos oss tilrettelegger vi uansett.

-Har man en dårlig dag som gjør at man ikke klarer å utføre sine arbeidsoppgaver f.eks i produksjon så oppfordrer vi uansett til å komme på jobb. Lær noe nytt, gjør forefallent arbeid, les deg opp eller gå sammen med noen andre. 

-Man får verdens beste kolleger når mennesker blir sett og kjenner seg verdsatt. Vi er utrolig fornøyd og jeg kan bare oppfordre flere til å gi mennesker muligheten, ta folk for det de er, gi dem en sjanse til å levere, avslutter Berntsen.

Vi i Norsk Byggebransje gratulerer igjen og ønsker lykke til videre i den nasjonale kåringen med mulighet til å bli Årets mangfoldsvirksomhet 2021!

Fakta:
Mangfoldsprisen er statens utmerkelse for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet. Formålet med prisen er å fremme etnisk mangfold, bedre bruk av innvandreres kompetanse og øke rekruttering av innvandrere i arbeidslivet.

Dette skal skje gjennom å løfte fram de gode eksemplene på etnisk mangfold i arbeidslivet som kan inspirere andre. Prisen utdeles i regi av Kunnskapsdepartementet. Mer om mangfoldsprisen.