Previous
Next
-Prosessen med å få opp bygget har gått raskt: Det ble vedtatt i kommunestyret i desember 2018 at hallen skulle bygges, uten at noen prosjektering var utført, men kun innspill fra bruker om hva hallen burde inneholde. Tidlig i september 2019 var grunnarbeidene allerede i gang, og bygget sto ferdig i juni 2021. Den raske prosessen lot seg gjennomføre ved at vi valgte en samspillsenterprise. Prosjektingeniør Tore Livik.
Sist oppdatert: 14-09-2021

Nærøysund Arena 

Denne høsten får Kolvereid sin etterlengtede flerbrukshall, til stor glede for alle beboere i Nærøysund.

I tillegg til flerbrukshallen på hele 2400 kvadratmeter som kan brukes til flere ulike idretter, finnes en basishall for blant annet turnaktiviteter, to svømmebasseng og flere møterom.

– På Kolvereid var bassenget fra 1969 klart for sanering, samt at også idrettshallen fra 1993 hadd stort vedlikeholdsbehov og var vedtatt revet.

-I tillegg var det kapasitetsproblemer både med det gamle 12,5 meters bassenget og med den gamle idrettshallen som hadde bare en håndballflate.

-Det er også bygd nye skoler på Kolvereid uten gymsaler, hvor det var basert på at disse skolene skulle benytte seg av hallfasilitetene, forteller prosjektingeniør Tore Livik.

-Prosessen med å få opp bygget har gått raskt: Det ble vedtatt i kommunestyret i desember 2018 at hallen skulle bygges, uten at noen prosjektering var utført, men kun innspill fra bruker om hva hallen burde inneholde.

– Tidlig i september 2019 var grunnarbeidene allerede i gang, og bygget sto ferdig i juni 2021. Den raske prosessen lot seg gjennomføre ved at vi valgte en samspillsenterprise, forklarer Livik.

– Hele bygget har en klar miljøprofil hvor både haller og basseng har oppvarming som er basert på
bioenergi (flisfyring), legger han til.

Isobygg - Best på blåseisolering

Å bygge under pandemitider har gitt noen utfordringer underveis. Ikke minst har usikkerheten med når bygget kunne stå ferdig gjort det litt vanskelig å kunne planlegge åpningen av bygget.

– Utfordringene for oss som Byggherre har likevel først og fremst vært at vi til tider ikke har kunnet delta på fysiske møter, ikke deltatt på vernerunder og at vi ikke har kunnet ta befaringer på byggeplass og lignende, sier Livik.

Han er full av lovord når det gjelder samarbeidet med de andre aktørene som har vært involvert i prosjektet.

– Samarbeidet med alle aktører har gått meget bra! Totalentreprenør FuglesangDahl har levert godt både på løsninger, kvalitet, fremdrift, HMS og på pris.

-Med Nærøysund arena får befolkningen et romslig og flott idrettsbygg i sentrum av Kolvereid som kan benyttes av både idretten, skolene, kultur og helsetjenestene.

– Spesielt vil jeg trekke frem de flotte bassengene og BASIS-hallen. Og at bygget er så romslig utenfor hallflatene, slik at det er god plass for folk til å møtes, selv når de ikke er direkte publikum til idretten.

– Selvsagt også den gode plasseringen i sentrum med skole og kunstgressbane som nærmeste naboer. I tillegg planlegges det for flere anlegg for idrett fremover, som blant annet friidrett og skatepark, rett ved den nye hallen. 

BÆREKRAFTIG, MODERNE SAMFUNNSBYGGER

-Det vil gi området enda et større løft, sier Livik. Kontraktsfestet overtakelse var satt til 31.mai, men pandemien førte til noen forsinkelser, og kommunen overtok hele hallen med unntak av bassenget 28.juni.

– Montører på bassenget fra Østerrike fikk ikke komme inn i Norge tidsnok til å få ferdigstilt bassenget, så det er planlagt overtatt i slutten av august.

-Bygget i hovedsak er forventet å tas i bruk ved skolestart, bassenget noen uker senere og den offisielle åpningen vil finne sted noe senere på høsten, forteller Livik.

Godt samarbeid hele veien
– Vi vant anbudskonkurransen i konkurranse blant tre firmaer som leverte anbud. Dokumentasjonskravene var at vi hadde hatt tilsvarende prosjekter før som totalentreprise med samspill. Og i tillegg en gjennomføringsplan.

-Prisen ble vektet 40%, nøkkelpersonell og referanseprosjekter 40% og oppgaveforståelse og gjennomføringsevne 20%, forteller Sten Rudi Dahl, prosjektsjef, FuglesangDahl.

-Forventningene fra Byggherre var at de skulle lage en svømmehall, idrettshall og basishall med tilhørende funksjoner til Kolvereid og Namdalsregionen.

Velkommen til en verden av gulvløsninger

– Byggherre hadde laget en funksjonsbeskrivelse, som våre rådgivere la til grunn i utviklingen av prosjektet. Vi hadde svært liten tid til å utvikle prosjektet på:

-Utviklingen startet i begynnelsen av mai 2019, og i slutten av august 2019, hadde vi tilstrekkelig underlag for å starte opp på byggeplassen, sier Dahl, og utdyper:

– Her må jeg skryte av samspillet mellom byggherre, rådgivere, arkitekter og oss som entreprenører. Det ble også i denne fasen jobbet svært godt i en begrenset tidsfase.

Han forteller om en Byggherre som har vært samarbeidsvillig hele veien, og bidratt til at de har fått gjennomført prosjektet i rett tempo.

Spesielt i den første fasen, hvor beslutninger måtte tas kjapt når prosjektet skulle i gang etter noen ukers prosjektering.

– Jeg vil også skryte av våre underleverandører på prosjektet, som har fulgt opp prosjektet godt, og det gjelder også de lokale leverandørene vi har samarbeidet med underveis.

-Siden den norske byggeindustrien er helt avhengig av utenlandsk arbeidskraft, dukket de største utfordringene opp da grensene ble stengt ned. Dette påvirket som nevnt ferdigstillelse av bassenget.

– Likevel, utfordringer er til for å løses! Byggherre har vært tett på og svart opp alle henvendelser
underveis, sier Dahl fornøyd.

BATH AND SPA SOLUTIONS
Lindseth Reklame

Aktører: 
Isobygg 
leverer blåseisolering av alle typer konstruksjoner, også i nybygg. For å kunne blåseisolere, må man kunne «lese» konstruksjonen på en god måte. 

Med lang fartstid innen både nye og gamle boliger, mener vi at vi sitter inne med den kompetansen som kreves, og litt til. Vi vil takk FuglesangDahl AS og Nærøysund kommune med et fantastisk idrettsanlegg.

Byggmakker Nord (tidligere GIPLING as) eier og driver 18 byggevarehus i Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Hedmark under Byggmakkerkonseptet. Butikkene våre er lokalisert på Steinkjer, Verdal, Levanger, Gråmyra, Namsos, Rørvik, Kolvereid, Overhalla, Mo i Rana, Tiller, Støren, Oppdal, Berkåk, Tynset, Røros, Rissa, Bjugn og Ørland. 

SIGN Arkitektur nærmer seg snart 25 års sammenhengende drift. Tilsammen ivaretar våre medarbeidere bred og tung kompetanse innen prosjektering av alle typer bygg, landskapstiltak, interiørarbeider, plan- og reguleringsarbeider – samt prosjekteringsledelse.

Gerflor designer og produserer innovative, dekorative og bærekraftige gulv- og veggløsninger. Vi utvikler tilpassede produkter til alle segmenter innenfor privat og offentlig miljø. Gerflor eier flere kjente merkenavn som Taraflex®, Mipolam®, DLW®, Tarabus®, Connor Sports®, Sportcourt® og Gradus®.

Lindseth Reklame har i over trettifem år vært en sentral kommunikasjonspartner i Midt-Norge. Hos lindseth får du produkter og tjenester innen fire fagfelt; rådgivning, grafisk design, skilt og dekor samt digital synlighet. Til Nærøysund Arena her de levert skilt, dekor, universell og taktil merking. 

EnviroProcess is the Nordic region's leading supplier for public baths and spa facilities. Leading Nordic player with fifty years of experience in water treatment. The company is represented and active in Sweden, Norway, Denmark and Finland.​​​​​​​

Engstad og Taraldsen Rør AS, Elcom AS, Hamstad AS, Norgestak AS, Overhalla Mekaniske AS, Egas Sport AS, Sweco, Overhalla Betongbygg AS, Namdal Blikk AS, Namdal Glass og Fasade AS, Glømmen Entreprenør AS, GB Entreprenør, Tiller Vimek, Heisplan Midt-Norge, Menerga AS, Integro, Lamipro Norge AS,Tore Ligaard AS, Strudal AS, Beslag Consult AS, Murmester Tore A. Hamlandsø AS, Kystvinduer AS, Overhalla Renhold AS