Terje Ansgar Eriksen, Daglig leder av Opplæringskontoret Nord
-Vi står overfor krevende samfunnsutfordringer og det er viktigere enn noensinne å styrke utdanningssektoren, skape nye muligheter og ta på alvor at vi trenger mennesker også i en tid hvor stadig flere jobber automatiseres. Terje Ansgar Eriksen, Daglig leder av Opplæringskontoret Nord. Foto: Privat

Engasjert, munter og rappkjefta

Det er inntrykket man får av Terje Ansgar Eriksen, Daglig leder av Opplæringskontoret Nord gjennom digitale og sosiale medier. Et inntrykk som bare forsterkes i vår bransjeprat.

Han omtaler seg selv som en dropout på skolen, tross at han var rasende skoleflink

-Eg så ikke vitsen, forteller han.

Mangel på akademiske ambisjoner ble overskygget av et brennende engasjement for mennesker. Det startet med internasjonale oppdrag som FN- og NATO- soldat i Somalia og på Balkan. For å kunne arbeide på sivil sektor, måtte han ta høyere utdanning.

Da valgte han faget logistikk på BI. Etter dette har Eriksen i en årrekke jobbet med nødsarbeid gjennom Flyktningehjelpen. Han var utlånt til Unicef og Verdens matvareprogram, i tillegg til oppdrag for UNRWA i Palestina bare for å nevne noe.

Norges hyggeligste håndverker 2021

-Det var på oppdrag for Verdens Matprogram at jeg møtte kona. Vi innså raskt at det å jobbe turnus med 6 uker ute og 5 dager fri ikke lot seg kombinere med familieliv, ler han. Da var tiden inne for å flytte hjem til Nord-Norge.

-Vel hjemme begynte jeg å jobbe i attføringsbransjen med ungdom som stod utenfor arbeidslivet. Tenk jeg så aldri noe feil med noen av ungdommene. De var alle flotte, unge mennesker som kun trengte å bli sett og hørt.

-Ungdom gir meg mye energi, så når muligheten til å jobbe i Opplæringskontoret Nord dukket opp var jeg ikke i tvil. Selv om det har bød på uventede utfordringer å starte i ny jobb rett før en global pandemi brøt ut, ler han.

-Vi står overfor krevende samfunnsutfordringer og det er viktigere enn noensinne å styrke utdanningssektoren, skape nye muligheter og ta på alvor at vi trenger mennesker også i en tid hvor stadig flere jobber automatiseres.

-Opplæringskontoret nords historie startet i nord Troms i 1995, med byggenæringen i sentrum. Bransjen har vært en strålende gull næring i etterkrigstiden. Næringen har bygd opp samfunnet selv med gruver, tunneler, bygg og anlegg.

-Vi har tradisjonelt sett vært gode på byggfag, tømrer er vårt nest største fag og vi hadde egen byggfaglinje på videregående i Nord-Troms fram til 2014. I dag må ungdommen reise minst 2,5 time med bil for å ta den teoretiske delen av utdanningen. På tross av dette jeg må understreke at Opplæringskontoret for byggfag også gjør en fantastisk jobb.

-Når jeg kom inn for 2 år siden så jeg både et trusselbilde og et stort potensiale.

-For å begynne med det negative: Trusselbildet er en industrialisert verden, på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Teknologi og digitalisering skaper muligheter, men vi ikke glemme at vi også trenger mennesker.

Mimax - Norges største innen kjerneboring og betongsaging

-Det er spesielt skummelt for distrikts Norge at andelen unge blir mindre. Det fødes mindre barn samtidig som lekkasjen til større byer og utlandet øker. Det går utover skolestruktur og vi nærmer oss et dramatisk fall i ungdomsskole kullene med opptil 20-30% flere steder i landet.

-Skjebnens ironi er at det kom en pandemi som tvang oss og alle andre til å tenke nytt, ler han godt. Det kinesiske ordtaket har sjelden passet bedre: Når forandringens vind blåser, bygger noen levegger mens andre bygger vindmøller.

-Siden Norge stengte ned har vi måttet snu alt på hodet og finne løsninger. En stor del av jobben vår var å reise ut og treffe ungdommen på skoler, utdanningsmesser o.l. Det samme gjaldt lærebedriftene.

-Skolene, fylkeskommunen og opplæringskontorene er alle veldig viktig og de gjør en god jobb, men det kritiske elementet er lærebedriftene.

-De får alt for lite oppmerksomhet! Uten dem mister vi både utdannings- og rekrutteringsarena.

-Vi innså at vi måtte skape en helt ny informasjonsstrategi og begynne å bruke de verktøyene vi allerede hadde tilgang til, men ikke utnyttet. Mulighetsbilde ligger i skyene!

-Vi ville kommunisere i skyen, gjennom en moderne og levende nettside i tillegg til sosiale medier. Vår gamle plattform var statisk, så den la vi ned. Vår nye nettside er nå moderskipet, hvor løfter fram de gode historiene fra lærebedrifter og ungdommer selv, i tillegg til fagstoff, og praktisk informasjon.

-Klassiske nordlendinger som oss liker å gjøre ting selv. Vi tar bilder, skriver tekster og lager enkle filmer som publiseres på nettsiden. Vi har også tatt i bruk Facebook, Instagram og YouTube for å kunne kommunisere bedre med ungdommer og bedrifter. Vi må være der de er!

-En direkte konsekvens av covid19 i positiv retning, er at vi nå også tilbyr digitale kurs. Det har blitt tatt godt imot av de fleste av våre medlemsbedrifter, da reisekostnadene er skyhøye her i nord. Reduserte kostnader og tidsbesparing gjør at flere har muligheten til å nyttegjøre seg av tilbudet.

Brenden & Co Stilasutleie - Jordal Amfi

Livet i skyen har gitt oss muligheter vi ikke hadde før
-Med ca 80 medlemsbedrifter var det en viss skepsis til å begynne med, men det gikk raskt over til positivitet. En avgjørende faktor i vår jobb handler om kommunikasjon og den har vi løftet opp i skyene.

-Vi ser hverandre, har en god plan, alle får tilgang til samme dokumentasjon. Dialogen går lettere og vi har god fokus på læreplanmålene.

-Samtidig er det litt mer krevende å lese kroppsspråk til elevene og kunne ta en uformell “prat på gangen” en til en om det skulle være behov. Vi har dog funnet en god løsning også på dette, ved å gi ungdommen mulighet for personlige samtaler utenom arbeidstid. Tilgjengelighet er viktig.

-Nå planlegger vi et digitalt opplegg før høstens skolestart. Læreplassjeger i regi av WorldSkills Norway passer oss som hånd i hanske. Vi et konkret og felles mål, mens de stiller med materiell og gir oss mulighet til å gjøre det til vårt eget.

-Yrkesfag er utrolig viktig for hele Norge og vi må hjelpe ungdommen velge rett og bidra til at de får muligheten til å gjennomføre utdannelsen der de bor. Vi får si som Oluf sa: Nord-Norge er en livskraftig region for det må stor kraft til for å vedlikeholde den store fraflyttingen, avslutter Eriksen med en klingende latter.