Vike setter av millioner til lærlinger
– Vikens nye lærekandidatordning vil gi flere av elevene våre muligheten til å fullføre sin videregående opplæring, samtidig som flere av elevene våre vil få de gode mulighetene en får gjennom opplæring i bedrift, sier Siv Henriette Jacobsen (Ap), fylkesråd for utdanning og kompetanse.
Sist oppdatert: 17-06-2021

Setter av millioner til lærlinger

Norge skriker etter faglært arbeidskraft og regjeringen har som mål at hele ni av ti elever skal fullføre og bestå videregående opplæring innen 2030. Nå tar Viken Fylkeskommune grep og øremerker millioner til egen tilskuddsordning for lærekandidater som får opplæring i bedrift. 

Viken fylkesting vedtok 16. juni å etablere en tilskuddsordning for lærekandidater ved opplæring i bedrift. Målgruppen for ordningen er lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater med behov for tilrettelegging ved opplæring i bedrift.

Lærekandidatordningen er i dag en ordning hvor ungdom som ikke kan gå et fullt lærlingeløp likevel kan oppnå kompetanse til bruk i et arbeidsliv.

Det gjør de ved å følge et tilsvarende løp som lærlinger – 2 år opplæring i skole og 2 år opplæring i bedrift («2+2»), men med forskjellig grad av ekstra tilrettelegging, og med mål om grunnkompetanse (delkompetanse) i stedet for fullt fag/svennebrev.

– Vikens nye lærekandidatordning vil gi flere av elevene våre muligheten til å fullføre sin videregående opplæring, samtidig som flere av elevene våre vil få de gode mulighetene en får gjennom opplæring i bedrift, sier Siv Henriette Jacobsen (Ap), fylkesråd for utdanning og kompetanse.

Fikk du med deg: Full støtte til opplæringskontorene 

Norges hyggeligste håndverker 2021

Målet skal være kvalifisering til arbeid innenfor både ordinært og tilrettelagt arbeidsmarked, og «2+2» skal være hovedmodellen for opplæringen.

En omlegging av tilbudet slik at flere kan nyttiggjøre seg lærekandidatordningen krever at ordningen tilføres inntil 18 millioner kroner pr år i fire år med oppstart 21.06.2021.

Lik praksis i hele Viken
Det har vært ulik praksis i de tre tidligere fylkene. Lærekandidatordningen i Viken nå blir harmonisert slik at de samme retningslinjene blir gjeldende for hele fylket.

-Vi ønsker å gi disse elevene mulighet til å kunne være lærekandidater på arbeidsplasser og bedrifter som gir reell mulighet til å delta i arbeidslivet.

 Les også: Startskuddet har gått - Læreplassjeger 2021

-Lærebedriftene skal i større grad tilrettelegge for disse ungdommene gjennom å få støtte og økt kompetanse fra Viken som skoleeier, sier Siv Henriette Jacobsen.

Dette er vedtaket:

  1. Viken etablerer tilskuddsordningen Tilretteleggingstilskudd ved opplæring i bedrift.
  2. Målgruppen for ordningen er lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater med behov for tilrettelegging ved opplæring i bedrift. Målet skal være kvalifisering til arbeid innenfor både ordinært og tilrettelagt arbeidsmarked, og «2+2» skal være hovedmodellen for opplæringen.
  3. En omlegging av tilbudet slik at flere kan nyttiggjøre seg lærekandidatordningen krever at ordningen tilføres inntil 18 millioner kroner pr år i fire år med oppstart 21.06.2021. Det økte finansieringsbehovet dekkes gjennom omdisponering innenfor rådsområdets tildelte budsjettramme.
  4. Administrasjonen utarbeider retningslinjer for ordningen som vist til i saken.
  5. Ordningen evalueres våren 2023.