Utredning av nasjonalt lærlingtorg - Har tre alternativer klare
Lorang Strand fra Nelfos medlemsbedrift Ansnes representerte Norge under Yrkes-VM i Kazan, Russland i 2019. Foto: Elfag
Sist oppdatert: 21-05-2021

Tre forslag til nasjonalt lærlingtorg

Kunnskapsdepartementet jobber med å utvikle et nasjonalt lærlingtorg, som skal være en digital møteplass for bedrift og lærling. Nå foreligger den ferdige utredningen, som peker på tre ulike handlingsalternativer. 

Kompetanse Norge og Utdanningsdirektoratet har i fellesskap hatt i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å utrede hvordan et nasjonalt lærlingtorg kan forenkle prosessen med å formidle læreplasser og hvilke behov det er i formidlingsprosessen.  

De tre løsningsforslagene har fått arbeidstitlene:

  • Alternativ uten kostnader
  • Regionalt YFF-torg
  • Nasjonalt lærlingtorg

Alternativ uten kostnader
Ett av de foreslåtte tiltakene i «Alternativ uten kostnader» er å se på økt datadeling mellom Vigo IKS og andre aktører. Mer datadeling vil i fremtiden kunne gi positive effekter gjennom å bidra til bedre informasjonsflyt mellom skole, elev, fylke og bedrift/opplæringskontor.

Regionalt YFF-torg
«Regionalt YFF-torg» er lavkostalternativet. Dette forslaget skal bidra til å spare tid ved å forenkle administrative prosesser for yrkesfaglærere og fylkeskommunen i planleggingen og gjennomføringen av YFF-faget. Det skal bli enklere for bedrifter å ta inn elever til utplassering i Vg1 og Vg2. Elevene skal få ressurser som bidrar til økt forståelse for hva som følger med ulike utdannings- og yrkesvalg.

Utredningen estimerer utviklingskostnader for «Regionalt YFF-torg» på ca. 23 millioner kroner, mens de årlige driftskostnadene beløper seg til ca. 5,9 millioner kroner.

Norges hyggeligste håndverker 2021

Nasjonalt lærlingtorg
Et «Nasjonalt lærlingtorg» forslås å ha informasjon om lærebedrifter, læreplasser, opplæringskontor og søkere fra alle fylker, mens visningen er tilpasset det fylket for eksempel eleven, faglæreren eller formidlingsansvarlige har tilhørighet i. På denne måten får elever helhetlig informasjon om tilgjengelige læreplasser, mens fylkene og skolene får samleoversikt over læreplasser og elever i sitt fylke og omkringliggende fylker.

I «Nasjonalt lærlingtorg» er det innforstått å gjenbruke eksisterende systemer som støtter opp under dagens formidlingsprosess. Det vil si at elevinformasjon, godkjenning av bedrifter, signering av kontrakter og så videre, fremdeles kan ligge i Vigo.

Prosjektet mener det er lite hensiktsmessig å skifte ut Vigo med noe annet, og behovskartleggingen peker på at de fleste heller ikke ønsker det.

Prosjektet estimerer utviklingskostnader for «Nasjonalt lærlingtorg» på ca. 38,3 millioner kroner, mens de årlige driftskostnadene beløper seg til ca. 9,1 millioner kroner.

Dette inkluderer kostnadene ved å utvikle og drifte «Regionalt YFF-torg», da «Nasjonalt lærlingtorg» er en utvidelse av dette. Merkostnaden ved å utvikle et «Nasjonalt lærlingtorg» er dermed på ca. 15,4 millioner kroner, og driften gir en merkostnad på ca. 3,2 millioner kroner per år.

Håper på snarlig beslutning og gjennomføring
– Det er spennende å lese den ferdige utredningen av nasjonalt lærlingtorg. Nå er det bare å håpe på at politiske myndigheter tar en snarlig beslutning på hvilke av de tre handlingsalternativ man ønsker å gå for, og at vi deretter får en snarlig gjennomføring, sier daglig leder i WorldSkills Norway Bjørnar Valstad, i en melding. 

– Samtidig skjønner vi at vi ikke får på plass et nasjonalt læretorg nå i 2021 som vil få en effekt for de 21.600 elever som søkte seg en læreplass.

Termoenergi er spesialister på energisparende tiltak i eksisterende og prosjekterte bygninger.

-I tillegg har vi en ekstraordinær utfordring også i 2021 på grunn av pandemiens effekt på arbeidslivet. Derfor må det uansett gjøres en ekstraordinær innsats i år fra alle gode krefter for å sikre at vi fremskaffer nok læreplasser.

Læreplassjeger-kampanjen 2021
Bjørnar Valstad i WorldSkills Norway oppfordrer derfor alle gode krefter til å ta del i årets læreplassjeger–kampanje.

– Vi har også i år tatt initiativet til å gjennomføre en nasjonal læreplassjeger-kampanje for å rekruttere flere lærebedrifter og flere læreplasser. Vi oppfordrer fylkeskommuner, opplæringskontorer og organisasjoner til å melde seg på i årets kampanje, og ta et krafttak for å fremskaffe nok læreplasser.

Se invitasjonen til Læreplassjeger-kampanjen 2021 her.