Tilstandsrapport bad - Dette må du vite
Enten du vurderer å investere i et renoveringsobjekt eller ønsker å selge boligen din videre, kan badets tilstandsrapport være avgjørende. Foto: Unsplash
Sist oppdatert: 09-06-2024 VVS-Nytt/bad

Tilstandsrapport bad - Dette må du vite

Dokumentasjon av bad er avgjørende for å sikre verdivurderingen av boligen din og for å  overholde lover og forskrifter, med tanke på norske avhendingsloven. 

Å ha korrekt dokumentasjon kan påvirke både salgsprosessen og boligens verdi betydelig.

Når du har gjennomført en oppussing av badet ditt, er det viktig å sikre at du har all nødvendig dokumentasjon på plass, inkludert informasjon om hvilken membran som er brukt og bilder av arbeidet som er utført.

Dette gir deg ikke bare kontroll over prosessen, men sikrer også at du oppfyller kravene til avhendingsloven ved en eventuell boligsalg.

Med de nye endringene i avhendingsloven, som trådte i kraft fra januar 2022, er dokumentasjon av bad enda viktigere. 

Kjøpere kan nå forvente mer grundige takstrapporter og tilstandsrapporter, og dokumentasjonen du har kan påvirke boligens vurdering betydelig.

NS3600, en omfattende tilstandsrapport, spiller også en viktig rolle i dokumentasjonen av boligen din. 

Takstmenn bruker denne rapporten til å vurdere boligens tilstand og riktig dokumentasjon kan bidra til å unngå lavere vurderinger, og potensielle konflikter.

For å sikre at dokumentasjonen av badet ditt er enkel å administrere og alltid tilgjengelig, kan du bruke digitale plattformer som Boligmappa.

Nettstedet lar deg lagre all viktig informasjon om boligen din, inkludert detaljer om badoppussing, kontrakter, bilder, garantier og mer til.

Tilstandsrapport bad - Dette må du vite
Potensielle feil og mangler vil ikke alltid være åpenbare ved første øyekast. Dersom du selger boligen din uten en tilstandsrapport, kan det også føre til en lavere verdivurdering. Foto: Unsplash

Ved å ha alt samlet på ett sted, reduserer du risikoen for tap av viktig dokumentasjon og potensielle konflikter i fremtiden.

Samlet sett er korrekt dokumentasjon av badet ditt ikke bare viktig for å sikre verdivurderingen av boligen din, men det kan også bidra til å gi deg trygghet og unngå uønskede problemer i fremtiden. 

Enhver seriøs rørlegger bedrift, vil kunne hjelpe deg med å sikre riktig dokumentasjon, på både større og mindre jobber. 

Dette bør du sjekke i badets tilstandsrapport

Enten du vurderer å investere i et renoveringsobjekt eller ønsker å selge boligen din videre, kan badets tilstandsrapport være avgjørende. 

Et godt vedlikeholdt baderom er ikke bare en kilde til personlig komfort, det vil også påvirke verdien av boligen din. 

Under visningen kan det være fristende å la seg imponere av stilige designvalg og flotte fliser, men det er viktig å huske at det overfladiske utseendet ikke alltid avslører de underliggende problemene.

Faluplast - Markedets beste sluk

Hva betyr TG0, TG1, TG2 og TG3?

Badet er et område med høy risiko for feil og mangler. En skjult vannlekkasje eller feilaktig installert membran kan få betydelige konsekvenser. 

Derfor er det essensielt å forstå de ulike tilstandsgradene som presenteres i tilstandsrapporten.

TG0: Ingen avvik

Badet er i perfekt stand og all nødvendig dokumentasjon om utførelse, materialbruk, og løsninger er tilgjengelig. Dette indikerer minimal risiko for potensielle problemer.

TG1: Mindre eller moderate avvik

Badet viser tegn til slitasje, men ingen umiddelbare reparasjoner eller tiltak er nødvendige. Tilstanden er fortsatt akseptabel og funksjonell.

TG2: Vesentlige avvik

Her observeres feil, skader, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Tiltak er nødvendige for å rette opp situasjonen. Denne tilstanden kan også inkludere kort gjenværende brukstid av badet. 

TG3: Stort eller alvorlig avvik

Badet er i en alvorlig dårlig tilstand og fungerer ikke som tiltenkt. Dette kan utgjøre fare for liv og helse, i tillegg til at det kan avvike fra forskriftskrav. 

Dette er den mest alvorlige tilstandsgraden og indikerer betydelige problemer.

TGIU: Ikke undersøkt / ikke tilgjengelig for undersøkelse

Dette indikerer at badet ikke har blitt grundig inspisert eller at det ikke var mulig å utføre en undersøkelse.

Tilstandsrapport er ikke lovpålagt, men anbefalt

Det er viktig å merke seg at en tilstandsrapport ikke er pålagt ved salg av bolig, men det kan være en risiko for kjøperen å unnlate å få en grundig rapport. 

Potensielle feil og mangler vil ikke alltid være åpenbare ved første øyekast. Dersom du selger boligen din uten en tilstandsrapport, kan det også føre til en lavere verdivurdering.

Manglende dokumentasjon kan resultere i en tilstandsgrad 2, noe som kan påvirke verdien av boligen negativt.

Ting du bør se etter på visning

Over tid kan vannlekkasjer og fuktighet føre til alvorlige problemer som mugg, råte og strukturelle skader. Selv om tilstandsrapporten gir verdifull informasjon om badets tilstand, er det flere ting du bør se etter på visning. 

Disse observasjonene kan være like verdifulle for selgere, da de gir mulighet til å forbedre boligen før salg.

VVS-arbeid og avløpssystem

Tilstanden til VVS-arbeidet og avløpssystemet har en avgjørende innvirkning på badets funksjonalitet. Sjekk for tegn på lekkasjer eller rust, og vurder vanntrykket. 

Dårlig utført VVS-arbeid kan føre til kostbare komplikasjoner som tette avløp og dårlig vanntilførsel.

Ventilasjon og luftkvalitet

En optimal luftstrøm og god luftkvalitet er viktig for et behagelig inneklima. Ta deg tid til å merke deg hvordan luften sirkulerer i boligen under visningen. 

Merkbare luktproblemer eller stillestående luft kan være tegn på dårlig ventilasjon, noe som over tid kan føre til fuktproblemer og dårlig inneklima.

Samlet sett er badets tilstand en kritisk faktor både for kjøpere og selgere. 

Kjøpere bør være oppmerksomme på tilstandsgradene og sørge for grundig gjennomgang av tilstandsrapporten, mens selgere bør dokumentere alt arbeid som er utført for å unngå negativ innvirkning på verdivurderingen.