-Dette beviser at Steni er en seriøs aktør du kan stole på - spesielt når det stilles store krav til miljø og bærekraft, sier Ståle Kristiansen, Stenis regionsjef i Oslo.
Sist oppdatert: 11-05-2022

Innovative løsninger og fasade fra Steni resulterte i BREEAM Excellent

Plusshusbarnehage på Årvoll i Oslo, hadde mål om å oppnå BREEAM-NOR Very Good, men med  innovative løsninger og hjelp fra Steni ble resultatet Excellent.

– Kilden barnehage skulle oppfylle høye ambisjoner innenfor energi og miljø. Samtidig ønsket vi en barnehage der arkitektur, miljø og funksjonalitet sammen dannet premisser for løsningene, sier Ingunn Sirevåg Jensen, arkitekt i Link Arkitektur. 

Resultatet er en plusshusbarnehage der takets utseende, som i hovedsak er dekket av solcellepanel, står i stil til veggene, som er kledd med fasadeplater levert av Steni. På denne måten ble solcellepanelene en integrert del av bygningen.

På Steni sin side er de, i likhet med Jensen, både imponerte over resultatet, og fornøyde med å ha levert produkter til et så innovativt signalbygg som det denne plusshusbarnehagen er.

– Jeg er personlig stolt over at vi blir invitert med som en naturlig partner i slike prosjekter.

-Dette beviser at Steni er en seriøs aktør du kan stole på - spesielt når det stilles store krav til miljø og bærekraft, sier Ståle Kristiansen, Stenis regionsjef i Oslo.

Steni utvider garanti på fasadeplater til 60 år

Fokus på miljø og bærekraft
For å få utstedt et BREEAM-NOR sertifikat må det dokumenteres miljøprestasjon i ni ulike kategorier: Ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk, økologi og forurensning.

– Det var viktig at produktet, som skulle brukes på både vegger og tak, hadde gode verdier i forhold til utslipp av CO2, og at det tilfredsstilte BREAAM-kravene i prosjektet.

-Samtidig måtte det være robust og gunstig i forhold til pris. Basert på dette endte valget på Stenis fasadeplater, sier Jensen i Link arkitektur.

Arkitekten legger til at utseendet selvsagt også spilte en rolle, og at fasadeplatene fra Steni ga dem en ekstra streng å spille på hva gjelder estetikk.

– Fordi fasadeplatene fra Steni leveres med valgmuligheter i forhold til glansgrader, kunne vi i tillegg til fargepaletten bruke variasjon i vær og lys til å gi fasaden et varierende uttrykk gjennom døgnet.

-Dette gir fasaden et eget spill, som vi planlegger å utnytte også på fremtidige prosjekter.

.Dette beviser at Steni er en seriøs aktør du kan stole på. Spesielt når det stilles store krav til miljø og bærekraft., sier Ståle Kristiansen, regionsjef for Steni i Oslo. 

Forbildeprosjekt i Futurebuilt
*I tillegg til å ha mottatt BREAAM-NOR sertifikat på nest høyeste nivå, er prosjektet et forbildeprosjekt i Futurebuilt. Det vil si at barnehagen er del av et program som skal vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet.

Her stilles det krav til at forbildeprosjektenes klimagassutslipp fra transport, energibruk og materialbruk skal reduseres med minimum 50 prosent.

– Fokuset på miljø og bærekraft i bransjen blir bare større og større, og det gjør det også hos oss i Steni. Vi har allerede et lavt CO2-avtrykk, platene har ekstremt lang levetid og det er et nærmest ikke-eksisterende behov for vedlikehold.

-Men vi er på ingen som helst måte i mål, og jobber hver eneste dag for å bli enda bedre, sier Kristiansen.