-Sammen har vi klart å skape en slags fandenivoldsk innstilling om at denne pandemien ikke skal ødelegge for oss og innsatsen har vært helt strålende. Det resulterte i at vi kunne levere 58 flotte leiligheter på trinn 1 til beboerne i tid for innflytting før jul. Prosjektleder Cato Brunstad, Strøm Gundersen AS. Foto: Norsk Byggebransje 
Sist oppdatert: 19-01-2021

Heggedal Torg, trinn 1 - ferdig før tiden og under budsjett

-Heggedal er jo Askers svar på Grünerløkka, vet du, sier prosjektleder Petter Baumann til Norsk Byggebransje. 
 
Baumann er innleid prosjektleder fra Andersen og Baumann AS, en to-mannsbedrift med 30 års fartstid som prosjekt- og byggeledere på Østlandet. 

-Vi har jobbet med Tandberg Eiendom AS på flere prosjekter de siste 15 årene. Samarbeidet er godt og personlig synes jeg det er veldig hyggelig å jobbe i lokalmiljøet. 

-Strøm Gundersen har vært totalentreprenør i samspillskontrakt med oss. De har gjort en fenomenal innsats i koronatider. Takket være deres planer og tiltak har vi ikke hatt noen merkbare konsekvenser av pandemien. 

Dronninga Landskap | Grønne hjerter. Kloke hoder.

-Jeg vil heller si tvert imot. Vi var bekymret da påsken kom, fordi vi hadde rundt 50 polske håndverkere som skulle reise hjem til påske. Tanken slo oss, hva om de ikke kommer tilbake?

-De valgte på eget initiativ å bli værende i Norge, og ba om å få jobbe istedenfor å ta fri. Og de har gjort en kjempejobb på et komplisert bygg. Det vises tydelig på sluttproduktet, meget bra håndverk, fine detaljer og utrolig flinke folk. 

-Totalt har det vært et par hundre mennesker involvert, og på det meste var 120 personer på plass. Det var en god del kjente bedrifter og ansikter som vi har jobbet med i andre prosjekter, blant annet rørlegger, ventilasjon og elektriker, men for oss også nye aktører. 

-Vi har mest med byggherre og totalentreprenør å gjøre, men jeg må si at samtlige involverte fortjener all ære. 

Vektlegger kvalitet
-Byggherre Tandem Eiendom ville ha et særpreget bygg. Det har de lykkes med, i godt samarbeid med arkitekten. Det er et komplisert bygg med ulike prosjekteringer som har gjort leveringstider utfordrende til tider. Bygget har en spennende fasade og knapt 2 leiligheter er like. 

-Mye kunne vært gjort billigere, men Tandberg Eiendom legger seg i sele for å levere et godt produkt med kvalitet i alle ledd. Det har totalentreprenør Strøm Gundersen klart å videreformidle og levere på.

Abicon elektro AS i Drammen er blant de største elektroinstallatørene i Buskerud og Nordre Vestfold

Foran skjema og under budsjett, hvordan har dere lykkes?
-Det har vært et godt samarbeid hele veien. Med samspillskontrakt jobber vi mot felles mål hele tiden, men vi er veldig fornøyde med å levere første trinn under budsjett. Det tilkommer alltid ting underveis, f.eks. blir næringslokalene stående som råbygg til leiekontrakter er signert. Så blir de innredet etter leietakerens behov. 

-Tidsmessig hadde vi en romslig plan, der 3 bygg ble iverksatt og jobbet med parallelt. Vi er stolte av at vi lå ca. 2 måneder foran skjema da vi overleverte 50 leiligheter til jul 2020. De fleste som flytter inn kommer fra Stor-Asker (tidligere Asker, Røyken og Hurum).

Leiligheter og næring
-Dette blir som en liten bydel, og byggherren har stor fokus på en god miks av ulike næringer. Det blir en stor Kiwi-butikk på 2000 kvm, den er overlevert 17. desember 2020 og skal etter planen åpnes i januar. 2021 Asker kommune flytter inn med innbyggertorget, en kombinasjon av kulturhus, helsestasjon, bibliotek, seniorsenter og kafé. Det er også en multisal med fleksible tribuner, de skal etter planen også åpnes i januar. 

Selvforsynt med energi
-Det er boret ca. 100 energibrønner som gir vannbåren gulvvarme til boliger og næring i tillegg til utvendige gangveier og plasser samt kommunale arealer. Overskuddsenergien vil bli solgt gjennom det nyopprettede selskapet Tandberg Energi. 

-Trinn 2 er godt i gang. Alle 3 byggene er lukket med tette tak og fasade, og det jobbes for fullt innvendig. Vi ligger godt an, så det var godt med noen fridager i julen. 

-Det finnes flere ferdig innredede visningsleiligheter som står klare for de som vil være med fra start når vi bygger et helt nytt lokalsentrum i Asker!

Hovedentreprenør med miljøfokus
-Strøm Gundersen AS er ISO Miljøsertifisert og miljø er noe som alltid har høyt prioritet i våre prosjekter, forteller prosjektleder Cato Brunstad.  

Håkonsen & Sukke Landskapsentreprenør - Anleggsgartner med solid kompetanse!

-Vi har egne krav i bedriften som i mange tilfeller kunne gjort prosjektene vi er involvert på Breeam-sertifisert. Vi har blant annet krav til 90% avfallssortering, så selv om det ikke er definert noe spesielle miljøkrav på Heggedal Torg, er prosjektet helt på høyde med grønne prosjekter med høye miljøkrav. 

-Covid-19 har vært krevende også for oss, men vi var tidlig ute med å innføre flere tiltak ute på prosjektet og internt i egen administrasjonen. Møter er enten tatt på teams eller redusert til så få deltagere som mulig. Med en stekt innsats og en porsjon flaks, har vi unngått direkte smitte og karantener ute på prosjektet.

-Fremdriften har til tross for ovennevnte vært veldig god, noe som bunner ut i svært gode holdninger og et fint arbeidsmiljø.

-Sammen har vi klart å skape en slags fandenivoldsk innstilling om at denne pandemien ikke skal ødelegge for oss og innsatsen har vært helt strålende. Det resulterte i at vi kunne levere 58 flotte leiligheter på trinn 1 til beboerne i tid for innflytting før jul.

-Med tanke på at Heggedal Torg er et stort prosjekt hvor det periodevis har vært 200 arbeidere i sving, hvorav en stor andel fra Øst-Europa i tillegg til at enkelte leveranser har blitt kraftig forsinket fra leverandører i Europa, er vi naturlig nok stolte av resultatet og det faktum at vi leverer før tiden.

Stolte aktører: 
Håkonsen & Sukke Landskapsentreprenør AS er en mesterbedrift som utfører alt av små og store oppdrag. Med base i Tønsberg jobber de på prosjekter spredt i hele Vestfold, Buskerud og Telemark. 

- Vi har hatt ansvar for utomhusarbeider på Heggedal med legging av 1 500m2 med gul teglstein, beplantning, opparbeidelse av takhagen med terrasser, støpt dekke og lekeplass. Samt setting av kanter av granitt og cortenstål. Vi ønsker å takke for et god samarbeid med Kongsberg entreprenør og Strøm Gundersen, og ser frem til fortsettelsen på fase 2. Kathrine Neslein Lislebø, Prosjektleder'

Med grønne hjerter og kloke hoder, tar Dronninga Landskap på seg prosjekter med varierende kompleksitet fra mindre gårdsrom og hager til store parker, gater og plasser og byplanlegging. Prosjektene skal være fortellende, ved at stedets ånd hentes fram. Stedet danner grunnlaget for vår tilnærming til enhver oppgave. 

Vestfold Brannsikring AS

-På Heggedal Torg danner store plantefelt med frodig vegetasjon rom og lunder, gir liv og skygge, mens regnvann ledes i åpne systemer. På vestsiden, mot bekken «Skithegga”, har tomta direkte kontakt med vassdraget og vannet som tema er tatt inn på torget i form av et fonteneanlegg, og regnbed. Vegetasjonen vi har valgt har røtter i området og vil ha noen estetiske likheter med den fredede naturtypen en finner langs vassdraget, samtidig som plantefeltene gir et stort spenn i årstidsvariasjoner. Daglig leder, Alf Selnesaunet

Abicon elektro AS i Drammen er blant de største elektroinstallatørene i Buskerud og Nordre Vestfold, som også dekker Asker, Bærum og Oslo. Med ca.90 medarbeidere som alle vektlegger kvalitet og god service, er vår filosofi at fornøyde kunder vender tilbake. Abicon elektro dekker alle områder innen elektro og automasjon – både for bedrifter og private kunder. Vi takker for oppdraget og et godt samarbeid. 

-Med 17 engasjerte medarbeidere og en ingeniør stab med over 180 års erfaring innen vvs-teknikk, løser EM Teknikk, stort sett alt som har med kontrollert styring av luft og vann. Vi dimensjonerer, prosjekterer og tegner alle typer, sanitæranlegg, varmeanlegg, brannslukningsanlegg, varmepumpeanlegg, komfort kjøleanlegg og luftbehandlingsanlegg. Vi takker for oppdraget og gratulerer byggherre. Siv.ing. Håkon Thorsås Larsen.