-Edvardsløkka har blitt et bygg som henvender seg til uteområder, og som inviterer nærmiljøet til å bruke bygget, så dette håper vi mange vil får stor glede av fremover. Arkitekt Kaja Dahl hos Bølgeblikk Arkitekter AS. Foto: Bølgeblikk arkitekter
Sist oppdatert: 02-07-2021

Edvardsløkka omsorgsboliger 

- En viktig brikke i den lokale sentrumsutviklingen på Raumyr ved Kongsberg

I tillegg til de 48 omsorgsboligene med sykehjemsstandard har bygget fått både et dagaktivitetssenter, kafe og bibliotek.

– Vi vant designkonkurransen i samspill med Skanska entreprenører, som en av fem prekvalifiserte. Prosjektet ble et kompakt passivhus, prosjektert og bygget i massivtre som plusshus.

-Opprinnelig var det på 12 000 m², men ble redusert til 5300 m² grunnet økonomi, forteller arkitekt Kaja Dahl hos Bølgeblikk Arkitekter AS.

Hun forteller at det var konkurranseprogrammet og reguleringen, som satt føringene for hvordan bygget ble: Ønsket om at oppholdsstuer og spisestuer i de forskjellige bogruppene skulle ligge i tilknytning til hverandre for mulighet til sambruk og mer effektiv drift, gjorde at de plasserte alle oppholdsrom ut mot gårdsrommet på innsiden av karréen og ut mot hagen.

– Beboerrommene ble plassert ut mot karréens yttersiderom med kort avstand til fellesområdene fra rommene. Etter konkurransen ble som nevnt arealet redusert. En etasje med næring, en etasje med boliger og parkeringskjeller ble tatt ut av prosjektet.

Asplan Viak | Edvardsløkka omsorgssenter

– I tillegg ble romprogrammet noe endret. Retningen på «Gaten» og plasseringen av hovedinngangen ble også endret. Hovedinngangen ble liggende mot sør og det kommende torget, og ikke mot øst, slik det opprinnelig gjorde i konkurranseforslaget, sier Dahl.

Det har blitt et fint prosjekt, med en effektiv og fleksibel planløsning, mener arkitekten. Grepet med stuene liggende mot hagen fungerer godt. Det er gode beboerrom med synlig massivtre og lune farger. En «offentlig» innvendig gate i 1.etasje som går fra nord til sør vil binde sammen bygget med fremtidig torg og andre bygninger.

– Dagsenter, galleri og café ligger i tilknytning til gaten. Denne vil forhåpentligvis skape et sted der alle vil komme og ta seg en kaffe og en vaffel.

– Vi kunne ha ønsket at teknisk rom ikke ble plassert på taket, men i kjelleren som opprinnelig var planlagt, forteller Dahl, og skryter av det gode samarbeidet med de andre aktørene som har vært involvert i prosjektet:

– Samarbeidet med Skanska og andre aktører har gått fint! Vi er strålende fornøyde med at vi har fått til et godt og kompakt bygg med gode beboerrom og flotte fellesarealer. Gaten i 1.etasje synes vi også har blitt veldig fin.

-Edvardsløkka har blitt et bygg som henvender seg til uteområder, og som inviterer nærmiljøet til å bruke bygget, så dette håper vi mange vil får stor glede av fremover, sier Dahl.

Brødrene Alseth AS | Edvardsløkka omsorgssenter

Støtte fra Enova og miljødirektoratet
– Som ved alle andre av våre nye prosjekter gir vi alt. I 2019 mottok vi årets miljøpris for høy teknologi og banebrytende arbeid for energilagring, hydrogenlagring.

-Denne strategien vår er tydelig, og plusshus og massivtre er våre miljøambisjoner, sier eiendomsdirektør Brynjar Henriksen i Kongsberg Kommunale Eiendom KF.

Han forteller at Edvardsløkka omsorgsboliger er et av de første i sitt slag i Norge som er bygget som plusshus. De ferdigstiller nr. 3 allerede dette året, hvor Edvardsløkka er nr. 2. Strømproduksjon vil komme fra solceller på taket.

– At Enova støttet prosjektet vårt med 3,85 millioner og Miljødirektoratet ga et tilskudd på 3 millioner som en del av finansieringen har selvsagt betydd en god del for oss.

– Nå er bygget overtatt, og brukerne begynner så smått å ta i bruk bygget etter sommerferien og ut over høsten. Ikke minst vil dette også inneholde fylkeskommunens tannhelsetjeneste og Kongsberg kommunes nye hovedkjøkken.

Henriksen har bare godt å si om samarbeidet med de øvrige aktørene i prosjektet.
– Samarbeidet med entreprenør og arkitekt har fungert svært bra. Og resultatet som helhet er vi meget godt fornøyde med. Vi hadde dessverre flere utbrudd av covid-19 underveis, men dette håndterte entreprenøren veldig bra, og prosjektet har gått helt etter planen, forteller han fornøyd.

Bølgeblikk Arkitekter | Edvardsløkka omsorgssenter

Stolte aktører: 

Asplan Viak er en av Norges største aktører innen rådgivende ingeniør- og arkitekttjenester. Selskapet ble grunnlagt for 60 år siden og har siden bistått både offentlige og private aktører med en lang rekke tverrfagelige tjenester. Asplan Viak har i dag rundt 1,000 ansatte fordelt på 31 kontorer, og to divisjoner; Plan og Arkitektur, samt Bygg og Infrastruktur. 

Bølgeblikk arkitekter skaper gode rom for mennesker. Med nærmere 40 års erfaring har vi etablert oss som en av Norges ledende aktører innen arkitektur for helse- og utdanningssektoren.

Norsk Konstruksjonsrådgivning AS er et uavhengig rådgivende ingeniørfirma innen faget byggeteknikk. Med til sammen nesten 40 års erfaring fra byggebransjen. På Edvardsløkka har NOKR vært ansvarlig prosjekterende for konstruksjonssikkerhet. De har i tillegg utarbeodet arbeidstegninger for plasstøpte betongkonstruksjoner og montasjetegninger for massivtrekonstruksjoner.

Brødrene Alseth AS er en av de mest erfarne entreprenør bedrifter i distriktet. Vi kombinerer denne erfaringen med godt kvalifiserte ansatte og en moderne maskinpark. Det gjør oss i stand til å levere alle våre oppdrag med topp kvalitet, til avtalt tid og innenfor avtalt pris.

Andre aktører: 
Mur og Flisarbeid AS, Loe Betongelementer AS, Splitkon AS, Studio Sigdal, Intep AS, E Christiansen AS, Malermester Buer Drammen AS, Rørsenteret Kongsberg AS, Ingeniør Oddbjørn Hagen AS, Abicon Elektro AS, Rambøll Norge, Sweco, Heiberg og Ttveter, AF Consult, Brekke og Strand, Ny struktur.