Rambølls Kaisa Stina Tofthagen og Frank Werner Kristiansen fra Bane NOR. Foto: Rambøll
Sist oppdatert: 29-11-2022

Rambøll bærekraftspris til Byggeplan Klypen og Bane Nor

For sekstende gang deler Rambøll ut Bærekraftsprisen. Prisen tildeles internt og til kunden Rambøll og Henning Larsen arbeider sammen med i prosjektet.

I år gikk bærekraftsprisen til Bane NOR og Byggeplan Klypen. Prisen tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål.

Prosjektet er en del av Follobanen, og er et prosjekt som skal styrke jernbanens konkurransekraft, redusere biltrafikk og styrke bo- og arbeidsområde sør-øst for Oslo.

Klima og miljø hensyntas blant annet gjennom materialvalg og plangrep for å redusere CO2-utslipp. I tillegg bevares all eksisterende natur, som er en del av et viktig, sammenhengende grøntareal i bykjernen.

Prosjektteamet har i løsningsforslaget også minimert graving i kulturlag, og gjort alt som kan gjøres for å ta vare på og fremheve kulturminner i Middelalderparken.

Sosial bærekraft ivaretas gjennom tilrettelegging for universell utforming, som utjevner forskjeller og inviterer alle til å bruke parken. Prosjektet har levert et godt økonomisk resultat, får svært gode tilbakemeldinger fra kunden, og er et eksempel på at bærekraft er god butikk. 

Bølgeblikk Arkitekter | Edvardsløkka omsorgssenter

Avmystifisere bærekraftsarbeidet
– Jeg vil gjerne formidle viktigheten av å avmystifisere det å arbeide med bærekraft.

-Vi har hatt fokus på at terskelen skal være lav for å diskutere bærekraft, og at det er viktig at ingen føler at de ‘dummer seg ut’ gjennom å foreslå tiltak eller spørre hva andre mener.

-Vi har også hatt søkelys på å ha en nysgjerrig og lyttende tilnærming til bærekraft, sier prosjektleder Kaisa Stina Tofthagen i Rambøll, i en melding. 

Hun er opptatt av å formidle godt samarbeid og kommunikasjon i prosjektorganisasjonen og med kunden, som suksessfaktorer for god gjennomføring av prosjektet.

Fornøyd kunde
Jon Børresen er prosjektleder i Bane Nor, og er ansvarlig for Civil og innføring av Oslo S. Han kan bekrefte det gode kompaniskapet;

– Takket være det gode samarbeidet med Rambøll har vi i fellesskap fått til en fantastisk utvikling av et område som tidligere var preget av tung infrastruktur.

Middelalderparken. Ill: Rambøll - i Norge/Henning Larsen

-Dette vil bli et stort løft for Oslo og denne delen av byen, uttaler Jon Børresen. 

Inviterer til prosjeketdeltakere til felles feiring
Som en del av bærekraftsprisen får prosjektteamet i Byggeplan Klypen 30.000 kroner øremerket en utviklingsreise.

I mai neste år planlegger prosjektet å bruke den tildelte pengepremien for å samle alle som er en del av prosjektet for en felles befaring i Middelalderparken med guidet rundtur.

Parken er under bygging og skal stå klar når Oslo feirer at sitt bynavn er 100 år sommeren 2024.