- Vi vil gå foran og ta ansvar for økt rekruttering til våre medlemsbedrifter spesielt, men også til fag og bransjen generelt. Ideen om å lage TV-program ble godt mottatt og vi har brukt lang tid på å utvikle konseptet, forteller Markedssjef i EL-PROFFEN Sven Arild Bransdal. Foto: EL-PROFFEN
Sist oppdatert: 21-12-2023 Bransjeprat

Vil nå ungdom med millionsatsing

Norges største elektrikerkjede, EL-PROFFEN, bruke millioner på fremtidens elektrikere når de i februar 2024 lanserer TV-serien «Elektrikerne»

Markedssjef Sven Arild Bransdal, kan du bekrefte at dere tar til TV for å nå ungdommen?

- Det stemmer, vi er godt i gang med innspillingene og planlegger første sesong av «Elektrikerne», en TV-serie på 10 episoder i første omgang.

- Serien skapes i samarbeid med EL-PROFFENs medlemsbedrifter og tre av våre leverandører, Zaptec, Cenika og Elko.

- Produksjonsselskapet TellusWorks, med Terje Hval, Morten Ottesen og Arne Hjeltnes i spissen, står for innspilling, redigering og produksjon. Serien «Elektrikerne» sendes på Heim TV med første program medio februar.

Ledige stillinger innen bygg og anlegg

Hvorfor satser dere på elektriker TV?

- Det er et sterkt behov for flere elektrikere i Norge. Jeg har blitt utfordret av våre medlemmer og styret i EL-PROFFEN til å tenke i nye baner.

- Vi vil gå foran og ta ansvar for økt rekruttering til våre medlemsbedrifter spesielt, men også til fag og bransjen generelt.

- For å lykkes må vi øke forståelsen for faget, gjøre det attraktivt å bli elektriker samtidig som vi må legge forholdene til rette for at man blir lengre i yrket.

- Ideen om å lage TV-program ble godt mottatt og vi har brukt lang tid på å utvikle konseptet.

- Dette er en stor investering for EL-PROFFEN, som vi har stor tro på at vil gagne både oss og bransjen.

- Vi har fått følge tollere, politi og sykepleiere på TV tidligere og vet at det engasjerer. Elektrikere har en viktig jobb med mye ansvar, også hva gjelder samfunnskritiske oppgaver.

- Arbeidet som utføres av elektrikere rundt om i Norge er uendelig viktig for samfunnet vårt.

- Våre medlemmer og elektrikere skal alltid være stolt over å representere kjeden, men de som deltar representerer sine bedrifter og får vist frem sine arbeidsplasser på en god måte.

- Gjennom våre medlemsbedrifter Hako Elektro AS i Oslo, Østa Elektro på Tynset, Nedig AS i Arendal,  BB Elektro AS på Finnøy, Mifo Rauma AS i Rauma og OP Elektro AS i Lakselv vil vi ta seerne med inn i ulike aspekter i en elektrikers hverdag.

- Vi får følge både lærlinger, nyutdannede og erfarne elektrikere, kvinner og menn fra mindre og større bedrifter.

- Serien viser hvordan arbeidsdagen til en elektriker kan se ut, fra oppdrag i private hjem, til større byggeprosjekt, jobb i hovedstaden og ute på landsbygden, ja til og med innenfor oppdrettsnæringen.

Elektriker - eneste håndverksyrket med krav til utdanning

- Utdannelse er også tema, elektrikeryrket er det eneste håndverksyrket hvor det stilles krav til utdanning blant håndverksyrkene. Du må ha fagbrev i elektrikerfaget for å kunne arbeide selvstendig, fortsetter Bransdal.

Tilsynsmyndighetene i Norge stiller bestemte el-sikkerhetskrav for at elektrofagarbeideren har lov til å jobbe selvstendig med utførelse, reparasjon og service av elektriske lavspennings- og høyspenningsanlegg. Mer på utdanning.no

I Elvirksomhetsregisteret finner du alle virksomheter, inkludert enkeltmannsforetak, som har lov til å utføre elektriske arbeider i Norge. Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Investering med hodet og hjerte

- Dette prosjektet skiller seg fra alt vi har gjort tidligere. EL-PROFFEN har brukt penger på TV tidligere, når vi har kjøpt synlighet og sponset programmer som «Senkveld», «Farmen», «Tid for hjem» og «Tid for hage».

- Nå lager vi en egen serie kun om elektrikere, som i tillegg til å gå som tv-serie på Heim TV skal nå ut til nye målgrupper - i de kanalene målgruppene normalt bruker selv.

- Det har handlet om merkevarebygging og ønske om økt oppdragsmengde. Med denne serien vil vi nå både unge og voksne, foreldre, lærere og rådgivere for å øke forståelsen for elektrofag, vise bredden av muligheter innenfor faget og bidra til økt søkertall til elektrofag.

SmartDok forenkler HMS og Sikkerhet

Bakgrunn for ide og konsept

- Vi har fått verdifull input og assistanse fra produksjonsselskapet. De har kreative folk som vet hvordan man lager god TV. Istedenfor å lage «enda et» oppussingsprogram utfordret de oss til å fokusere på arbeidsdagen til en elektriker.

- Det viktige for vår del var et oppriktig ønske om å løfte elektrikeren i Norge, det er ikke en selvskrytende programserie om kjeden EL-PROFFEN.

- Vi vil vise norske kvinner og menn i alle aldre at dette er et spennende yrke for både kvinner og menn. Faget er i fokus, derfor har vi invitert med oss seriøse, norske leverandører som produserer gode produkter som selvsagt er en viktig del av bransjen.

Grønne løsninger og bærekraftig fremtid

- Zaptec stiller med kunnskapsrike medarbeidere i serien. De tilbyr blant annet ledende, grønne teknologiske ladeløsninger og elektrifiserer transportsektoren

- Cenika jobber blant annet med vern og tavleproduksjon, som handler om sikkerheten i et elektrisk anlegg. Mange bolig- og bedriftseiere vet ikke hvor viktig dette egentlig er. Her får vi også treffe kunnskapsrike mennesker i serien.

- Elko har i mer enn 75 år levert stikkontakter, lysbrytere og annet elektromateriell til norske hus og næringsbygg. De fleste av oss har minst ett ELKO produkt rundt oss.

- Sammen viser vi ulike deler av bransjen, ut fra elektrikerens arbeidshverdag.

Har dere vurdert andre partnerskap i bransjen?

- Vi er sjelden redd for samarbeid, og har tatt kontakt med bransjeforeningen i de innledende rundene, i tillegg til leverandører. Vi fikk god respons, og de allerede nevnte leverandørene har stilt opp på en veldig god måte.

- Utover det har vi valgt å ta investeringen selv, uten å komplisere produksjonen. I dette tilfellet hadde det vært utfordrende å samarbeide med direkte konkurrenter, siden det er mye bedriftsinternt som diskuteres i planleggingen av denne serien.

EL-PROFFEN har over 180 medlemsbedrifter, hvordan har dere avgjort hvem som får delta?

- Vårt utgangspunkt var ønsket om å vise mangfold, ulike arbeidsoppgaver og stor geografisk spredning. Vi utfordret derfor alle våre medlemmer til å melde sin interesse for å være med, og fikk god respons.

- De aktuelle kandidatene ble så valgt ut av produksjonsselskapet sammen med oss. Vi måtte sikre at vi både har god spredning på geografi, kjønn og fag, i tillegg til at de som er med i serien slapper av foran kamera.

- EL-PROFFEN er landsdekkende og vil vise arbeidsdagen uansett om man jobber i nord eller i sør.

- Vi vil vise frem ulike grener innenfor yrket, alt fra industri til oppdrettsanlegg, nybygg til renovering og oppussingsprosjekter, på land eller til sjøs og alle mulige installasjoner.

- Vi vil vise at man kan starte utdannelsen direkte fra ungdomsskolen, få lønn under utdannelse og stå ferdig utdannet uten studielån. Vi vil også vise at dette er et yrke som kvinner kan gjøre en god jobb i, og trives i.

- Dette er ikke en reklamefilm. For å få et autentisk og ekte innblikk i arbeidsdagen har de medvirkende blitt fulgt av en filmfotograf og en produsent 1-2 dager hver. I tillegg er samtlige utstyrt med Go-Pro kamera slik at de filmer seg selv på jobb.

- Deretter har produksjonsselskapet ansvar for å klippe sammen alt materiell til det vi håper skal bli ekte, spennende og fengende TV, avslutter Bransdal.