Ny handlingsplan: Anleggsplasser i transportsektoren skal bli fossilfrie
De som bygger veier, jernbane og infrastruktur til transport i Norge er blant landets største byggherrer og har et særlig ansvar for å kutte utslipp. I Norge har vi fornybar energi, klimaambisjoner, kunnskap og et innovativt og framoverlent næringsliv. Foto: Samferdselsdepartementet
Sist oppdatert: 12-01-2021

Det er ikke nok å reise grønt, vi må også bygge grønt

Regjeringen varsler i ny handlingsplan blant annet oppstart av fossilfrie pilotprosjekter og bruk av offentlige anskaffelser for å få ned klimagassutslippene på anleggsplassene i transportsektoren. 

– Det er ikke nok å reise grønt, vi må også bygge veiene, tunnelene, banene, havnene og lufthavnene på en klimavennlig måte. Derfor trapper vi opp arbeidet med å gjøre anleggsplassene i transportsektoren fossilfrie. En av målsettingene er å skape en større etterspørsel i markedet for nullutslippsmaskiner gjennom å igangsette pilotprosjekter, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i en meldig. 

– De som bygger veier, jernbane og infrastruktur til transport i Norge er blant landets største byggherrer og har et særlig ansvar for å kutte utslipp. I Norge har vi fornybar energi, klimaambisjoner, kunnskap og et innovativt og framoverlent næringsliv.

-Det gir oss et godt grunnlag til å kutte utslipp, sikre grønn konkurransekraft og lede an i utviklingen av fossilfrie bygg- og anleggsplasser, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Rekkverk Spesialisten AS - trapperekkverk i glass, innvendige trapper, metall- og branntrapper, baldakiner og skillevegger i glass

Markedet for utslippsfrie gravemaskiner, hjullastere, dumpere og andre anleggsmaskiner er i dag ikke modent nok. Det betyr at det er dyrt for entprenører å kjøpe utslippsfrie anleggsmaskiner. Eksempelvis er kostnaden på en elektrisk gravemaskin anslått til å være cirka tre ganger høyere enn dieselalternativet.

De direkte utslippene fra bygg- og anleggsvirksomhet i Norge er estimert til cirka 600 000 - 700 000 tonn CO2-ekvialenter per år. Dette tilsvarer rundt 4 - 5 prosent av utslippene fra transportsektoren.

Virkemidler for en fossilfri anleggsplass i transportsektoren
Med sikte på å legge til rette for at anleggsplassene skal være fossilfrie innen 2025, varsler regjeringen i henholdsvis klimameldingen og handlingsplanen for fossilfrie anleggsplasser å:

  • Igangsette pilotprosjekter for fossilfrie anleggsplasser i regi av Samferdselsdepartementets etater og virksomheter.
  • Bruke krav i offentlige anskaffelser som virkemiddel for å redusere utslippene fra anleggsplasser i transportsektoren.
  • Gradvis øke avgiftene på ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser til om lag 2000 kroner per tonn CO2.
  • Ta sikte på å innføre omsetningskrav for biodrivstoff i anleggsdiesel fra 2022 som fram mot 2030 blir økt til samme nivå som i veitrafikken.
  • Igangsette utredning av krav og mål for fossilfrie anleggsplasser i transportsektoren.
  • Vurdere virkemidler for å sikre effektiv massehåndtering fra anleggsplasser i transportsektoren.
  • Styrke kunnskapsgrunnlaget rundt klimagassutslipp fra anleggsplasser i transportsektoren gjennom å bedre statistikkgrunnlaget.
  • Utrede eksterne kostnader utenom utslipp av CO2 fra anleggsvirksomhet.

 Her kan du lese handlingsplanen: Handlingsplan for fossilfrie anleggsplasser innen transportsektoren.