De store endringene i lovverket som skjer akkurat nå, fører til at vi må utsette lanseringen av BREEAM-NOR til 2022.
– De store endringene i lovverket som skjer akkurat nå, fører til at vi må utsette lanseringen av BREEAM-NOR til 2022. Viel Sørensen, ansvarlig for BREEAM i Grønn Byggallianse. Foto: Finn Ståle Feldberg/GBA​​​​​​​
Sist oppdatert: 01-09-2021

Utsetter lansering av ny BREEAM-NOR-manual 

Under BREEAM-NOR-konferansen – fra ord til handling 25. november 2021 kommer en forsmak på den nye manualen som er i vente.

– De store endringene i lovverket som skjer akkurat nå, fører til at vi må utsette lanseringen av BREEAM-NOR til 2022.

-Dette vil sikre at manualen er i tråd med de nyeste kravene og kan brukes i lang tid framover, sier Viel Sørensen, ansvarlig for BREEAM i Grønn Byggallianse, i en melding. 

Taksonomi og teknisk forskrift

Sørensen viser til forslag til endringer i teknisk forskrift, som nå er på høring og etter planen trer i kraft 1. januar 2022. Et forslag som vil påvirke den nye BREEAM-NOR-manualen er krav om klimagassregnskap for alle bygg og muligheten for lempinger i u-verdikrav hvis man oppnår reduksjon i CO2-utslipp fra materialer.

– I tillegg trenger vi avklaringer om hvordan Norge skal implementere EUs taksonomi for bærekraftig finans før vi lanserer manualen.

-Det er spesielt viktig å få på plass en definisjon av nesten null-energi bygg i Norge, sier Sørensen.

Bølgeblikk Arkitekter | Edvardsløkka omsorgssenter

Stort engasjement rundt BREEAM-høring

Nye BREEAM-NOR har vært på høring over sommeren, noe som har resultert i mange gode og konstruktive innspill fra næringen.

– Vi er veldig glade for engasjementet næringen viser. Mange sier også at manualen nå får et betydelig løft.

-Da er det viktig at den har tatt opp i seg de nye forskriftskravene på klimaområdet. BREEAM-NOR er fortsatt er et kvalitetsbevis som viser at bygget har gjort mer på bærekraft enn lovverket krever, sier Sørensen.

Den nye lanseringsdatoen for BREEAM-NOR blir 28. februar 2022.

BREEAM-NOR-konferansen

25. november 2021 arrangerer Grønn Byggallianse BREEAM-NOR-konferansen – fra ord til handling.

– Mange er spente på endringene og selv om lanseringen utsettes, vil vi på konferansen vise hva som kommer i den nye manualen, forteller Sørensen.

Les mer om konferansen og meld deg på her!