Nye ledere for Trym Bygg og Trym Anlegg
Trym har mål om milliardomsetning i 2021 og gjør en rekke ansettelser for å styrke organisasjonen ytterligere og berede grunnen for videre vekst. De første som kommer på plass er nye ledere for Trym Bygg og Trym Anlegg. Fra venstre: Eivind Svarva​​​​​​​ (nyansatt anleggsleder). Robert Walnum Skjervstad Daglig leder, Trym Bygg og Anlegg AS. Kaj Jacobsen( nyansatt prosjektsjef​​​​​​​) Foto: Trym Bygg og Anlegg AS
Sist oppdatert:15-01-2021

Trym styrker laget med nye ledere

Trondheimsfirmaet Trym bygg og anlegg AS, tar sikte på milliardomsetning i 2021 og på veien til målet styrker de laget med to nye ledere. Inn kommer Kaj Jacobsen, som Prosjektsjef for Trym Bygg, mens Eivind Svarva blir Avdelingsleder for Trym Anlegg.   

Trym sikter mot en milliardomsetning for sin entreprenørvirksomhet i 2021, og allerede ved inngangen av året er en stor andel av omsetningen kontrahert. Egenproduksjon utgjør en betydelig del av omsetningen, med Trym Bolig som en av Trøndelags største boligutviklere og Trym Næring som en offensiv aktør innen næringsbygg. Samtidig erfarer vi sterk vekst i oppdrag fra eksterne byggherrer innen både offentlig og privat sektor.

Nå gjøres en rekke ansettelser for å styrke organisasjonen ytterligere og berede grunnen for videre vekst. De første som kommer på plass er nye ledere for Trym Bygg og Trym Anlegg.

Trym er et integrert eiendoms- og entreprenørkonsern med Trøndelag som hjemmemarked. Selskapet driver en mangeartet virksomhet innenfor forretningsområdene bolig, næring, bygg og anlegg. En betydelig andel av virksomheten er rettet mot å utvikle og bygge i egen regi, men de tar også oppdrag som entreprenør for andre byggherrer.

Kaj Jacobsen (45) har bakgrunn fra HENT og Selmer Holdning. Nå er han klar for nye oppgaver som Prosjektsjef i Trym Bygg
Kaj Jacobsen (45) har bakgrunn fra HENT og Selmer Holdning. Nå er han klar for nye oppgaver som Prosjektsjef i Trym Bygg. Foto: Trym Bygg og Anlegg AS

Kaj Jacobsen (45) skal lede Trym Bygg med tittelen Prosjektsjef. Jacobsen har lang erfaring som prosjektleder, prosjektsjef og styringsgruppeleder fra flere større prosjekter innen både nybygg og rehabilitering.

Kaj har hatt ansvaret for hotell, omsorgssenter, skole- og boligprosjekter, og er en meget kompetent overordnet leder for prosjekter av ulik kompleksitet, størrelse og gjennomføringsmodell. Kaj kommer til Trym fra stillingen som Prosjektsjef i Selmer Holdning med ansvar for Overvik-utbyggingen, men har vært ansatt i HENT i størstedelen av sin karriere.

Jacobsen startet i HENT som anleggsleder i 2005, og var avdelingsleder for Byggfornyelse da han våren 2019 byttet arbeidsgiver.

Eivind Svarva (36) har bakgrunn fra Veidekke og har også vært innom Entreprenøren Arne Hernes AS. Nå er han tilbake i Trym Bygg som Avdelingsleder
Eivind Svarva (36) har bakgrunn fra Veidekke og har også vært innom Entreprenøren Arne Hernes AS. Nå er han tilbake i Trym Bygg som Avdelingsleder. Foto: Trym Bygg og Anlegg AS

Eivind Svarva (36) skal lede Trym Anlegg med tittelen Avdelingsleder. Med Svarva vet vi at vi får kompetent, målbevisst og omgjengelig leder for vår anleggsavdeling.

Eivind har nemlig jobbet flere år som prosjektleder i Trym Anlegg (den gangen Teknobygg Anlegg). Eivind kommer tilbake til Trym fra en lederstilling hos entreprenøren Arne Hernes AS. Svarva startet sin karriere Veidekke, hvor han hadde ulike roller. Det er med andre ord en erfaren mann med god kjennskap til Trym som tar fatt på den viktige oppgaven som leder for Trym Anlegg.

I tillegg til lede sine respektive avdelinger, vil Jacobsen og Svarva begge bli viktige bidragsytere i ledergruppen for Trym Bygg og Anlegg AS.

– Jeg ser frem til å få Kaj og Eivind inn på det allerede sterke på Trym-laget, sier daglig leder i Trym Bygg og Anlegg AS Robert Skjervstad i en kommentar til ansettelsene.

– Jeg er helt sikker på at våre nye ledere med sin kompetanse, erfaring og personlighet vil ytterligere forsterke organisasjonen, heve leveransene våre og gjøre Trym i stand til å ta enda større markedsandeler i årene som kommer, fortsetter Skjervstad.

– Med lederkabalen på plass kan jeg rette oppmerksomheten mot jakten på flere dyktige prosjekt- og anleggsledere, avslutter toppsjefen for entreprenørselskapene i Trym.