Liten nedgang i salg av byggevarer
Der 2020 ble et bra år, tross Covid-19, ser vi at 2021 byr på ny usikkerhet. Stengte grenser over lengre tid får store konsekvenser, spesielt for de bedriftene som er avhengig av svenske pendlere, sier Sjøgren. Foto: Byggevareindustrien 
Sist oppdatert: 15-02-2021

Svak nedgang i byggevaresalget 

Det innenlandske salget av byggevarer fra industrien i januar 2021 gikk ned med 4,1 % sammenlignet med januar 2020.

Det har dermed vært en grei start på salgsåret når vi tar hensyn at det var 2 færre salgsdager i 2021 enn i 2020, sier Jøns Sjøgren, adm. direktør i Byggevareindustriens Forening, i en melding. 

Betongbaserte byggevarer hadde en nedgang på 9,3 %, trebaserte produkter en oppgang på 2,4 %, mens øvrige byggevarer hadde en nedgang på 5,1 %.

Der 2020 ble et bra år, tross Covid-19, ser vi at 2021 byr på ny usikkerhet. Stengte grenser over lengre tid får store konsekvenser, spesielt for de bedriftene som er avhengig av svenske pendlere, sier Sjøgren.

Norsk byggevareindustri er avhengig av at både byggeplassene og grensene er åpne, avslutter han.