STØ har signert to avtaler med Neptune og skal gjennomføre prosjektene Prinsessealléen og Østensjøporten - til en samlet kontraktsverdi på kr 354 mill.
Fra venstre: Morten Støtterud, prosjektsjef i STØ, Anders Gregersen, adm.dir. i Neptune, Trond Berget-Ausland, daglig leder i STØ og Kristoffer Jansen, prosjektdirektør i Neptune. Foto: STØ
Sist oppdatert: 08-07-2022

Signert to avtaler med Neptune Properties

STØ melder at de har signert to avtaler med Neptune for prosjektene Prinsessealléen og Østensjøporten. Samlet kontraktsverdi er på kr 354 mill.

-Vi i STØ ser virkelig frem til å igangsette disse prosjektene. Dette blir første gangen vi samarbeider med Neptune og vi er svært motiverte til å gjøre en god jobb.

-Vi takker for tillitten og ser frem til å fortsette det gode samarbeidet vi har etablert, sier Trond Berget-Ausland daglig leder i STØ.

Få kontroll over ditt tekniske anlegg.

I Prinsessealléen 8 på Skøyen skal det bygges 76 leiligheter fordelt på seks etasjer med en 90 meter lang fantastisk takterrasse.

Leilighetene har høy kvalitet og er inspirert av New York fabrikkpregede studioleiligheter med sjeldent god takhøyde i plan 1, og større boliger høyere opp i etasjene.

Under forutsetning om tilstrekkelig salg (over 40% ble solgt første uken etter salgsstart) vil prosjektering starte like etter ferien. Byggetiden er beregnet til 18 mnd.

I Bogerudveien 13-15 skal prosjektet Østensjøporten bygges. Prosjektet består av to lavblokker med 45 leiligheter som har gode kvaliteter og fin arealutnyttelse, samt felles takterrasser og underjordisk garasje.

Under forutsetning om tilstrekkelig salg vil byggestart være ila. Q4 2022. Byggetiden i dette prosjektet er beregnet til 16 mnd.

-Vi er svært fornøyde med å ha signert kontrakt på disse to flotte prosjektene, som vil tilføre byen og nærområdene nye, fine leiligheter og gode fellesfunksjoner.

-Vi har full tillit at STØ vil bygge i henhold til Neptune sine kvalitetskrav, og vi gleder oss til å sette i gang, sier Anders Gregersen, adm.dir. i Neptune.