De foreløpige tallene for 2021 vitner om et sterkt fjorår for VVS Norge. En solid vekst i topplinjen følges av en kraftig forbedring i bunnlinjen, i tillegg til hyggelig vekst i antallet eierbedrifter.
All honnør til våre eierbedrifter som til stadighet knuser nye rekorder, sier Thorbjørn Theie, administrerende direktør i VVS Norge. Foto: VVS Norge
Sist oppdatert: 14-02-2022

Sterke tall for VVS Norge

De foreløpige tallene for 2021 vitner om et sterkt fjorår for VVS Norge. En solid vekst i topplinjen følges av en kraftig forbedring i bunnlinjen, i tillegg til hyggelig vekst i antallet eierbedrifter.

Sammenlignet med 2020, som for øvrig også var et godt år for VVS Norge, opplevde rørleggerkjeden en solid vekst i topplinjen i 2021.

Veksten skyldes hovedsakelig positive avvik på bonusinntekter fra både grossister og leverandører. Dette resulterer i at kjeden går ut av 2021 med en kraftig forbedring av bunnlinjen og et følgelig høyere utbytte for eierbedriftene.

- Vi er svært fornøyde med årsresultatet. Nå presenteres jo de endelige tallene på generalforsamlingen i april, men foreløpige beregninger vitner om en vesentlig resultatmessig fremgang.

All honnør til våre eierbedrifter som til stadighet knuser nye rekorder, sier Thorbjørn Theie, administrerende direktør i VVS Norge, i en melding. 

Eierbedrifter ble det også flere av i 2021. Det har blant annet vært en meget hyggelig vekst i VVS Norge Prosjekt– et konsept lansert nyåret 2021 rettet mot rørleggerbedrifter som har fokus på prosjektmarkedet.

VVS Norge Prosjekts tilførte omsetning til kjeden anslås til 300 millioner kroner i 2021 og 60 millioner kroner så langt i 2022.

- Det er nå fire år siden vi etablerte VVS Norge og varslet at vi skulle gå i brudd. Målet var å bygge langsiktig konkurransekraft ved å være rørleggerens førstevalg.

-På veien har vi gjennomført en rekke  strategiske grep og investeringer for å styrke vår samlede konkurransekraft. Disse investeringene begynner vi nå å høste resultatene av, noe de hyggelige tallene for 2020 og 2021 bekrefter, sier Theie.

I november ble det også gjennomført en vellykket eiersamling.

- Samlingen viste oss den gode stemningen som eksisterer blant våre medlemmer og eierbedrifter. Vi fikk også gode tilbakemeldinger på kjedekontoret og den verdien vi har levert.

-Her står våre fantastiske ansatte på hver eneste dag med sin unike bransjeinnsikt og gjennomføringskraft, sier Theie.

- Selv om vi har levert sterke resultater siden etableringen har vi ingen planer om å hvile på laurbærene. VVS Norge skal være en fremoverlent kjede som utvikler seg i takt med markedet.

-Vår ambisjon er å videreutvikle kjeden slik at våre eierbedrifter har de beste rammebetingelsene i bransje – også utover innkjøp.

-Det er mange spennende vekstinitiativer som skal lanseres i det som kommer til å bli et meget spennende år for VVS Norge, avslutter Theie.