Sterk vekst og økt lønnsomhet for Sweco i 2022
– Jeg er svært fornøyd med resultatene for 2022. Vi har økt omsetningen betydelig, i hovedsak gjennom forbedret drift og organisk vekst, i tillegg til oppkjøp, sier administrerende direktør Rasmus Nord. Foto: Sweco
Sist oppdatert: 09-02-2023 - Pressemelding

Sterk 2022 tall for Sweco 

Sweco Norge leverte betydelig vekst i både inntekter og resultat i 2022.

Sweco Norge økte driftsinntektene i fjerde kvartal til 887,9 millioner kroner, mot 710 millioner kroner i samme periode året før. Driftsresultat (EBITA) for kvartalet økte fra 57,6 millioner kroner til 73,5 millioner kroner, som tilsvarer en resultatmargin på 8,3 prosent.

Driftsinntektene for 2022 var 3087,4 millioner kroner, sammenlignet med 2628,9 millioner for året før, en økning på 17,4 prosent.

Driftsresultatet (EBITA) for året endte på 250,6 millioner kroner, mot 201,5 millioner kroner i 2021. Resultatmarginen ble 8,1 prosent, mot 7,7 prosent for 2021.

– Jeg er svært fornøyd med resultatene for 2022. Vi har økt omsetningen betydelig, i hovedsak gjennom forbedret drift og organisk vekst, i tillegg til oppkjøp.

-Vi har også oppnådd en solid økning i driftsresultatet. Dette er summen av målrettet innsats fra alle våre medarbeidere i Sweco, sier administrerende direktør Rasmus Nord.

– Vi opplever fortsatt stor etterspørsel etter vår kompetanse, noe som gjenspeiles i en stabilt høy ordrebok. Samtidig merker vi nedkjøling i enkelte markedssegmenter, som en naturlig konsekvens av de usikre tidene vi lever i.

-Sweco har en sterk posisjon i markedet, med høy kundetilfredshet og kompetente og engasjerte rådgivere. Vi skal fortsette å bruke denne posisjonen til å bygge et grønnere og tryggere samfunn, sier Nord.

Sweco Group, som har virksomheter i 14 land i Europa, hadde en omsetning på SEK 6.732 millioner kroner i fjerde kvartal, en økning fra SEK 5.920 fra samme periode i 2021.

Driftsresultat (EBITA) for fjerde kvartal ble SEK 709 millioner kroner, mot SEK 585 millioner svenske i fjerde kvartal året før, en driftsmargin på 10,5 prosent.

For året 2022 endte omsetningen på SEK 24.296 millioner kroner, sammenlignet med SEK 21.792 millioner kroner for 2021. Driftsresultatet for året ble SEK 2.225 millioner svenske kroner i perioden, fra SEK 2.070 millioner svenske millioner kroner i 2021.