Sterk oppgang i boligprisene i første kvartal 2021
- Sterkest utvikling de siste fire kvartalene hadde Kragerø med en oppgang på 20,6 prosent, bydel Gamle Oslo i Oslo med en oppgang på 15,9 prosent og bydel Bjerke i Oslo med en oppgang på 15,3 prosent. Svakest utvikling hadde Hammerfest med en oppgang på 3,4 prosent. Foto: Pixabay
Sist oppdatert: 15-04-2021

Sterk oppgang i boligprisene i første kvartal

- Eiendom Norges regionsrapporter for første kvartal 2021 viser en oppgang i boligprisene i alle områdene i landet. Dette er normalt for årets første kvartal, men oppgang er betydeligere sterkere enn de siste årene i første kvartal, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Eiendom Norge presenterer i dag boligprisstatistikk for første kvartal 2021 i syv regionsrapporter, henholdsvis Viken m/Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge.

Regionsrapportene har oversikt over boligprisutviklingen i bydeler i de store byene og mange norske kommuner.

- Sterkest utvikling i første kvartal hadde bydelene i Oslo, og sterkest blant dem var bydel Østensjø med en oppgang på 7,7 prosent. I andre deler av landet er det flere områder med sterk vekst, som Horten (+6,5 prosent), Larvik (+6,3 prosent), Steinkjer (+5,7 prosent), Bodø (+ 5,5 prosent) og Porsgrunn (+5,5 prosent). Svakest utvikling hadde Vefsn med en oppgang på 2,1 prosent, sier Lauridsen, i en melding. 

Byggern - Vi gjør det enkelt å være proff

- Sterkest utvikling de siste fire kvartalene hadde Kragerø med en oppgang på 20,6 prosent, bydel Gamle Oslo i Oslo med en oppgang på 15,9 prosent og bydel Bjerke i Oslo med en oppgang på 15,3 prosent. Svakest utvikling hadde Hammerfest med en oppgang på 3,4 prosent.

- Boligprisene stiger normalt i første kvartal og det var tilfelle også i år selv utviklingen var markant sterkere i år enn forgående år. Den sterke veksten over hele landet skyldes de lave rentene, samt det er blitt større etterspørsel etter bolig under koronapandemien. I de aller fleste områder i Norge har det vært tydelig økning i antall solgte boliger, avslutter Lauridsen.