Klart for bygging av Drammen nye rådhus

Klart for byggingen av nye Drammen tinghus

Rivingen av gamle Park hotell i Drammen er gjennomført. Nå starter Statsbygg og NCC opp betongarbeidene til det nye tinghuset. Det nye tinghuset i Drammen er planlagt ferdigstilt i 2023.

Arbeidene med å rive gamle Park hotell har gått som planlagt. De siste to ukene i rivearbeidet pågikk inntil frimurerlosjens bygg, og ble gjennomført med såkalt forsiktig riving.

– Det er selvfølgelig litt mer spenning under forsiktig riving, men arbeidet har vært godt planlagt og ble gjennomført av vår dyktige underentreprenør uten større problemer, sier NCCs prosjektleder, Thomas Trygsland Olsen, i en melding. 

Det gamle hotellet fra slutten av 1960-tallet hadde sett bedre dager og var riveverdig. Under riveprosessen ble det avdekket betydelige mengder asbest, som måtte håndteres på en korrekt måte.

BÆREKRAFTIG, MODERNE SAMFUNNSBYGGER

Det ble gjennomført en gjenbrukskartlegging av det 6500 kvadratmeter store hotellet før riving, men lite kunne gjenbrukes, og om lag 6000 tonn med rivemasse er forsvarlig deponert.

– Vi er godt fornøyde med NCCs gjennomføring av riveprosessen, og har under arbeidet overvåket nabobygg med blant annet rystelsesmålere utplassert.

Fikk du med deg: NCC skal bygge nytt tinghus i Drammen 

 

-Rivearbeidet er gjennomført uten skader på nabobygg, sier prosjektleder Ann Elin Thunhaug i Statsbygg.

Byggingen av det nye tinghuset i Drammen starter nå for fullt. Det vil bli benyttet prefabrikkerte elementer, og før fellesferien skal monteringen av disse være ferdigstilt.

Det nye tinghuset er planlagt ferdigstilt sommeren 2023, og vil være en samlokalisering mellom tingretten, jordskifteretten og lagmannsretten i Drammen.