Solcellene har i dag en gunstig pris, slik at det også kan lønne seg på sikt for privatpersoner, sier leder for marked og kommunikasjon, Erling Aalvik i Bodø Energi Kraftsalg. Foto:Bodø Energi
Sist oppdatert: 17-03-2023 Pressemelding 

Solceller er fremtiden

Bodø Energi valgte høsten 2020 å innføre en grønnere profil. Med solceller på taket til Energihuset kan vi forsyne deler av vårt eget forbruk med selvprodusert strøm, og dermed avlaste strømnettet.

- Solceller kan monteres både på nybygg og eksisterende bygg, og både på vegger og tak. Solcellene har i dag en gunstig pris, slik at det også kan lønne seg på sikt for privatpersoner, sier leder for marked og kommunikasjon, Erling Aalvik i Bodø Energi Kraftsalg.

Langsiktig investering
Ikke bare kan det lønne seg økonomisk. Solceller er også miljøvennlig.

- Solceller er en langsiktig investering, hvor du bruker energien solcellene genererer til å spare på det ordinære strømforbruket. Det gir en hyggelig reduksjon på strømregningen, og som bedrift kan du bruke produksjonen av grønn energi i markedsføring og kommunikasjon, sier Aalvik.

Et næringsbygg med grønn profil vil også lettere kunne trekke til seg mer attraktive leietakere

EN SOLID ENTREPRENØRBEDRIFT

Slik fungerer det

Bodø Energi har kompetansen og ansatte som kan gi deg råd og hjelp helt fra idéstadiet til ferdig installert solcelleanlegg.

- Vi har et team som kan regne ut og beregne hvor stort anlegg du kan og bør ha, samt hvor mye du får ut i produksjon av energi - og hva det koster. Vi skreddersyr anlegg, sier Aalvik.

Konkret sees det på arealutnyttelse, hvordan panelene plasseres og mulig effekt.

Mengde sol i Bodø og Salten har lite å si for hvor effektive solcellene er.

- Panelene er mest effektive ved lave temperaturer. De produserer også ved overskyet vær. Vi har derfor en høy virkningsgrad i vårt område.

Man kan også alltid kombinere solceller med andre løsninger, sier leder for marked og kommunikasjon, Erling Aalvik i Bodø Energi Kraftsalg.

Dette gjelder også på private boliger.

- Vi har flere kunder som produserer strøm av solceller - som vi kjøper. Kundene våre er ikke selvforsynte på solstrøm, men om de ønsker å selge det de har til overs på gode dager, så er vi villige til å kjøpe.

- Cellene produserer ikke i mørketiden, men de produserer i overskyet vær. Den ene plusskunden vår hadde for eksempel størst produksjon i mars 2018 og ikke i juli, sier direktør Ole Angellsen i Bodø Energi Kraftsalg.