F.v. Halvard Kilde, administrerende direktør i Metier og Knut Gaaserud, administrerende direktør i Caverion Norge signerte nylig en samarbeidsavtale om en prosjektlederutdannelse. Foto: Caverion 
Sist oppdatert: 06-03-2023 Pressemelding

Vil ha ledere «One Step Ahead»

Caverion skal løfte kompetansen internt på prosjektledelse og eierstyring. Som ledd i dette har selskapet  inngått en samarbeidsavtale med Metier, den fremste leverandøren av opplæringsprogram i prosjektledelse og -styring i Europa.

Målet for Caverion er å øke prosjektlederkompetansen på alle nivåer; fra de som kun har jobbet få år i selskapet til senior prosjektledere og prosjekteiere.

Dermed får ansatte på alle nivåer et tilbud om utviklingsløp med studiepoeng fra Metier og internasjonalt anerkjente SKEMA Business School i Frankrike.

Alle som er involvert i prosjektarbeid i Caverion skal gjennom grunnleggende kompetanseutvikling i prosjektledelse for å skape felles fundament og kultur for god prosjektgjennomføring.

De som ønsker videre utdanning i faget prosjektledelse vil få muligheten til det.

EN SOLID ENTREPRENØRBEDRIFT

– I Caverions prosjekt- og servicevirksomhet gjennomfører vi prosjekter i størrelselsesorden 5-300 millioner, hvor alle er unike, sier Martin Walberg Bakke, leder for Project Management Office BU Prosjekt i Norge.

Han har vært ansvarlig for å koordinere og tilpasse undervisningsopplegget, som er forankret helt til topps i Caverion.

– Prosjektledelse og forståelse for fasene er en helt grunnleggende ferdighet som er nødvendig for å gjennomføre disse prosjektene.

– Gjennom kompetanseutviklingen vil vi dekke de viktigste sidene ved prosjekter og prosjektledelse, og etter å ha gjennomgått utdanningen får man en formell kompetanse på området, sier han.

Metier og Caverion har samarbeidet tett om prosjektledelse og eierstyring gjennom 2022

– Det å få noen utenfra til å evaluere måten vi styrer og leder prosjektene våre på har vært svært verdifullt. Project Academy vil gjøre folka våre bedre rustet for å håndtere utfordringene vi møter i en hektisk prosjekthverdag, sier Magne Markussen, direktør for BU Prosjekt.

Martin Walberg Bakke, leder for Project Management Office BU Prosjekt i Norge og Torstein Tangene, ansvarlig for opplegget fra Metier. Foto: Caverion 

De hos Caverion som tar kurset og gjennomfører eksamen sikrer seg 15 studiepoeng.

Hver klasse må gjennom tre moduler á ca. 3 måneder, hvor hver modul avsluttes med 1 dags workshop fasilitert av Metier.

Programmet består av seks nivåer fra bas til prosjekteier og inkluderer Caverions interne lederprogram «One Step Ahead» som supplerende opplæring.

Metier har lang erfaring med komplekse prosjekter, og med å bistå virksomheter med å forbedre egen evne til å gjennomføre gode prosjekter.

– Kompetanse innen prosjektledelse og prosjekteierstyring er avgjørende for virksomheter i mange bransjer og er i stadig utvikling, sier Halvard Kilde, administrerende direktør i Metier.

– Vi ser hvordan en organisasjon kan løfte seg når de ansatte får muligheten til å utvikle seg innen emnet.

– Vi har tro på at dette vil være attraktivt også for folk som søker jobb i Caverion. Vi ønsker kandidater som er på jakt etter et selskap med en definert karrierevei med fokus på kompetanseutvikling. Dette er også i tråd med vår strategi, sier administrerende direktør i Caverion, Knut Gaaserud.