Skal utvikle 175 mål i Nittedal
-Vi er svært godt fornøyde med at grunneier har valgt å gå videre med Betonmast som samarbeidspartner, sier administrerende direktør Øyvind Moen i Betonmast Eiendom. Foto: Veidekke
Sist oppdatert: 20-02-2021

Inngår samarbeid om utvikling av 175 mål i Nittedal

Betonmast Eiendom skriver på sin hjemmeside at de har inngått samarbeidsavtale med grunneier Even Stovner, om sentrumsutvikling i Nittedal nord for Oslo.

Avtalen gjelder et samarbeid som har som intensjon at partene skal videreutvikle Rotnes-området i Nittedal som er dagens sentrum i Nittedal. Kommunen har i lengre tid planlagt at området skal utvikles til «nye» Nittedal sentrum, med både bolig, næring, offentlig tjenesteyting og nye lokale arbeidsplasser.

Betonmast skal utvikle 175 mål i Nittedal

Det aktuelle areal vil kunne omfatte nærmere 175 mål. I gjeldende kommuneplan (sentrumsplanen) er deler av arealet allerede avsatt til nevnte formål, og dialog og prosess med kommunen for regulering og utvikling av arealene vil igangsettes umiddelbart.

– Nittedal er en kommune i vekst som står foran en betydelig utbygging i årene som kommer. Sentrumsutviklingen er et meget spennende prosjekt som vil være viktig og positivt for Nittedal.

-Vi er svært godt fornøyde med at grunneier har valgt å gå videre med Betonmast som samarbeidspartner, sier administrerende direktør Øyvind Moen i Betonmast Eiendom.